Przejdź do treści

wykaz osób uchylających się od służby wojskowej z roku 1931 r. dotyczących Dolinian: