Przejdź do treści

urodzenia w parafii

kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gródku Jagiellońskim

Spis urodzeń jest uzupełniany o imiona rodziców i nazwisko rodowe matki. Na razie spisano osoby urodzone do końca 1850 r. 

Z tego też względu powstała nowa wyszukiwarka. Z oczywistych względów działa tylko do 1850 r. Docelowo zastąpi ona dotychczasową, ale to w przyszłym roku.

Tutaj: https://doliniany.usermd.net/2023/12/05/urodzenia-grodek

– Wykaz obejmuje osoby ochrzczone w parafii od stycznia 1640 do początku kwietnia 1946 r. Raczej błędnie w księdze urodzeń (chrztów) wpisano rok 1639, bowiem niemożliwym byłby brak chrztów w 1640 r. Spis ten przepisany jest z wykazu oraz brudnopisu i ksiąg urodzeń (chrztów) i zawiera 49509 osób.
– W księgach zauważalny jest brak stron. Brakuje miesięcy a czasami lat. W przypadku nie zachowania się odpisów tych ksiąg czy choćby wykazu urodzeń i chrztów, zwłaszcza tych XVII-XVIII wiecznych nie było możliwe było wpisanie ich do tego spisu.

Dostrzeżone braki: 

a) listopad 1714 – luty 1715 r.,
b) grudzień 1687 – połowa kwietnia 1689 r.,
c) 1803-1807 – tylko miasto Gródek; zachowany wykaz nie zawiera dni urodzeń ochrzczonych, lecz ten przedział lat; taki więc wpisano obok jako dzień urodzenia,
d) 1892 i 1894 – braki wpisów wszystkich wsi poza Gródkiem, Dolinianami i Czerlanami, urodzenia osób przepisano z wykazu urodzeń.

– Spis ten jest rozbudowany o osoby, które nie zostały wpisane do wykazu urodzeń, oraz poprawiony tam, gdzie wyłapane zostały błędy. Znajdują się tu też osoby, których chrzest nie został wpisany w księgi, ale jest wpis w wykazie. W tym przypadku w uwagach umieszczono określenie „wpis tylko w wykazie urodzeń”.
– W spisie pojawiają się osoby, które nie są ujęte w księdze urodzeń (chrztów) a wpisane są w brudnopisie urodzeń.
– W spisie znajdują się też osoby urodzone poza parafią, ale w niej ochrzczone. Nie wpisano miejscowości urodzenia lub zamieszkania rodziców. Oznaczono w tym przypadku „miejscowość” słowem „Gródek Jagielloński”, czyli miejscem chrztu. Zwrot „przejazdem” użyto w przypadku, gdy rodzina rzeczywiście tylko przejeżdżała przez Gródek i zatrzymała się np. na dworcu, a taka wzmianka znalazła się w księdze.
– Jeżeli podano inną miejscowość niż ta, która wchodziła w skład parafii, to z pewnością jest to miejsce urodzenia lub zamieszkania rodziców, a chrzest odbył się w kościele w Gródku.
– Do listopada 1753 roku włącznie, w księgach prawdopodobnie nie zawsze wpisano, gdzie urodziła się ochrzczona osoba (lub skąd pochodzą rodzice), dlatego, jako miejscowość wpisano Gródek Jagielloński, gdzie znajdywał się urząd parafialny. Przed tym rokiem należy szukać przodka tylko po nazwisku.
– Przedmieścia: Czerlańskie, Zastawskie i Lwowskie to część Gródka Jagiellońskiego, tak jak Neuhof, Vorderberg, Pasieki, Piaski, Skotnik i Podgaj. Wpisano je jako „miejscowość” po to, by wyszukujący dowiedział się, w której części miasta urodzili się lub mieszkali jego przodkowie.
W starszych wpisach urodzeń (chrztów) pojawia się Przedmieście Krakowskie. Nie jest znane, która to była część miasta. Pominięto, wpisywane rzadko i chyba potocznie „miasto żydowskie”. Zastąpiono je słowem „Gródek Jagielloński”. Lubień Mały i Lubień Wielki ujęto w jedno, jako „Lubień”. Nazwę Krynicę ze starych ksiąg, zmieniono na współczesną – Kiernica.
– Czasami wpis jest nieczytelny, zwłaszcza przy starych księgach opisowych, czy przy uszkodzonych stronach. Tam, gdzie było możliwe rozszyfrowanie imienia, nazwiska, miejscowości, dnia urodzenia, w uwagach w uwagach użyto słowa „małoczytelne”. Zwrot „nieczytelne” wpisano tam, gdzie nie był możliwy prawidłowy odczyt i wpis jest tylko domysłem. Może więc być błędny.
– Osoby wpisane są w księgach w kolejności chrztu a nie urodzenia, wobec czego tam, gdzie zauważono, w uwagach umieszczono zapis roku chrztu. Tam należy szukać przodka.
– Nazwiska w księgach były różnie wpisywane, często bez znaków polskich, lub z błędami. Przykładowo zamiast końcówkę „wski” wpisano “ski”, zamiast „j” pisano „y” lub „i”, zamiast „u” – „ó”, zamiast „ą” – „on”. Przy wyszukiwaniu należy używać różnej pisowni. 
– Czasami wpisujący użył skrótu imienia lub napisał niewyraźnie, albo dalsza część słowa jest na stronie uszkodzona i nie ma wzmianki o rodzaju płci. Niemożliwym się staje wtedy dowiedzieć, czy został ochrzczony chłopak, czy została dziewczynka. Najczęściej ta trudność występuje przy imionach, mających męskie i żeńskie odpowiedniki, jak np. Antoni-Antonina, Franciszek-Franciszka czy Łukasz-Lucyna. W spisie wpisano takie, które jest najbardziej możliwe, ale może nie być prawidłowe.
– W przypadku braku nazwiska, w to miejsce wpisano imię ojca, a jeśli nie było, to imię matki. Zwrot „nie wpisano” oznacza, że określona osoba była sierotą lub innowiercą i zmieniając wyznanie, została ochrzczona. W takim przypadku, jeśli nie była chrześcijaninem, na ogół nie wpisywano rodziców, a nowe nazwisko, jeśli w ogóle otrzymała, nie zawsze się w księdze znalazło.
– Wpisane w uwagach zdanie „zmiana wyznania na rzymsko-katolickie” oznacza, że osoba chrzczona została w cerkwi i zamieszczono stosowną wzmiankę w rzymsko-katolickiej księdze urodzeń (chrztów), ale wpisu urodzenia należy szukać w greko-katolickiej.
– Prawdopodobnie niektóre rodziny nie miały nazwiska i w księgach wpisywano sprawowany zawód np. Tkacz obok imienia. Zastosowano zasadę, że jeśli słowo napisane było po polsku, to wpisano je – jako nazwisko. Zapewne potem stały się one nazwiskiem. Gdy zawód był napisany po łacinie, to w kolumnie nazwisko wpisywano imię ojca lub matki (jeśli nie było ojca).
 Najstarsze zachowane księgi urodzeń i chrztów są odpisami. Braki we wpisach imion dzieci czy nazwisk rodziców, w postaci wolnych pól świadczą o tym, że przepisujący nie był w stanie odczytać zapisów z pierwotnej księgi.
– Jeżeli to możliwe, należy sięgać do pierwotnej księgi urodzeń (chrztów). W pierwotnych księgach jest nawet czasami więcej treści, a we wtórnikach pojawiają się błędy, spowodowane zapewne trudnością w odczytaniu pierwowzoru. Może to skutkować nawet tym, że z ochrzczonego chłopca, wpisana we wtórniku będzie dziewczynka.
– W najstarszych księgach wpisywano tylko dzień chrztu, stąd przyjęto go, jako dzień urodzenia. Tę samą zasadę zastosowano w przypadku chrztu dorosłego już innowiercy, bowiem dzień jego urodzenia nie został wpisany.
– W księdze z roku 1705 umieszczone są dwie strony z innego roku. Przyporządkowane zostały tam, gdzie pasowały – do roku 1683. Potwierdziło ten błąd Archiwum Główne Akt Dawnych.
– Zasięg parafii zmieniał się na przestrzeni lat, tak jak i liczba miejscowości wchodzących w jej skład. Stąd, jeśli nie jest możliwe znalezienie przodka w określonej miejscowości i przedziale lat w tej wyszukiwarce, należy sprawdzić, czy miejscowość nie została ona przyłączona do innej parafii lub stała się nią jak np. Lubień Wielki i w tamtejszych księgach szukać swojej rodziny.
Pełny wykaz urodzeń osób pojawi się, jako osobna wyszukiwarka tylko przy osobach z Dolinian. Dodane zostaną imiona rodziców, a w polu „uwagi” –jeśli będzie, ciekawostka związana z tą osobą.

Zapraszam chętnych do uzupełniania urodzeń innych miejscowości przynależnych do parafii.

W przypadku znalezienia przez Państwa błędu, proszę o kontakt celem poprawy wpisu.

 

 

9 komentarzy do “urodzenia w parafii”

 1. Witam, poszukuje informcji o małrzeństwie Andrzeja Żelichowskiego i Katarzyny Lis, związek został zawarty pod koniec lat 30. Mieli dwie córki, Katarzynę urodzoną w 38 i Marię ur. 42 r. Andrzej zmarł w 42 lub 43 r.
  poznansky@wp.pl

 2. Gwazdacz- Kościelecka

  Bardzo bym prosiła o pomoc znalezieniu jakich kolwiek wpisów o rodzinie Kościeleckich. Mieszkali w Gródku Jagielońskim między 1920 a 1945. A może i dłużej do wysiedlenia.
  18.10.1921 urodzi się mój dziadek Stanisław i jego siostra bliźniaczka Danuta.
  Rodzice to Jan i Maria Kościelleccy.
  Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczna.
  jolantagwazdacz72@o2.pl

 3. Dzien dobry
  Ja chcialam tylko podziekowac ze dzieki tym wpisom odnalazlam braci mojego pradziadka urodzonych w Grodku Jagiellonskim.
  Serdecznie dziekuje

 4. Wyszukiwarka urodzeń obejmuje parafię Gródek Jagielloński obrządku rzymsko-katolickiego, w tym Doliniany. W rzymsko-katolickich księgach do wysiedlenia Polaków nie ma tych nazwisk. Myślę że i w greko-katolickich też.
  http://doliniany.usermd.net/2018/06/08/oznaczenie-domow-z-dolinian/
  Tutaj ma Pani spis rodzin z numerami domów, prawie pełny a te puste numery to budynki użyteczności publicznej jak np. kościół czy szkoła.
  Obstawiam, że chodzi Pani o drugie Doliniany koło Rohatynia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *