Przejdź do treści

Polecam

Polecam

Archiwum Główne Akt Dawnych – księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, 1604-1945
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/KLwo301new.xml

Archiwum Główne Akt Dawnych – akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, lata: 1601-1685, 1740-1951
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/ALeo303.xml

Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie – księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego
https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

Mormoni – zasób ksiąg metrykalnych różnych wyznań i nie tylko
https://familysearch.org/

Archiwum Państwowe w Przemyślu – zasób ksiąg metrykalnych archiwum i nie tylko
http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/search.php

Pamięć Bliskich – firma zajmująca się poszukiwaniem metrykaliów i nie tylko w archiwach Lwowa i okolic – rzetelna i sprawdzona przeze mnie https://pamiecbliskich.com

genealodzy – bezcenna wymiana doświadczeń i nieoceniona baza opracowań, w tym wyszukiwarka urodzeń, ślubów i zgonów
http://genealodzy.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych – zbiory polskich instytucji kultury, nie tylko z obszarów dzisiejszej Polski
http://fbc.pionier.net.pl/

Instytut Pamięci Narodowej – cenne archiwum o prześladowaniach i zbrodniach, działalności powojennej bezpieki, miejsc spoczynku i innych
http://ipn.gov.pl/

Genealogia Polaków – program odtwarzania tożsamości Polaków
http://www.genealogia.okiem.pl/index2.php

Archiwum Kresowe – zbiory i wspomnienia osób pochodzących z Kresów Wschodnich
II RP
http://archiwumkresowe.pl/

zbiory archiwów polskich – cenna wyszukiwarka łącząca zasoby wszystkich archiwów państwowych i stale powiększana
https://szukajwarchiwach.pl/

Narodowe Archiwum Cyfrowe –ciekawy pomysł upowszechnienia posiadanych przez archiwa zdjęć ale nie tylko
https://audiovis.nac.gov.pl

Ośrodek KARTA – tego ośrodka nie trzeba przedstawiać, to tutaj od 1987 r. zgromadzone są bezcenne relacje biograficzne obejmujące niemal cały XX wiek
https://karta.org.pl/

Okolice Lwowa – ciekawa strona o właśnie okolicach Lwowa
https://okolicelwowa.pl/

zasób dokumentów Archidiecezji Lwowskiej w tzw. Archiwum Baziaka, proszę wejść w zakładkę ,,Archiwum Archidiecezji Lwowskiej”
https://caak.upjp2.edu.pl

Wojskowe Biuro Historyczne – dokumentacja wytworzona przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez inne urzędy państwowe w XX wieku.
https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/zasob-2018-11-16-qr5i