mieszkańcy

Z i do Dolinian

  • przez

Wydaje się, że dawniej ludzie byli bardziej przywiązani do swojego miejsca zamieszkania i nie opuszczali częściej, tak jak teraz, miejsc urodzenia za pracą, za małżonkiem… Czytaj dalej »Z i do Dolinian

Doliniańscy

Rodzina czerwonoruska Doliniańskich wywodzi swe nazwisko od wsi Doliniany. Używała przydomek Skarbek- Habdank – Abdank.Tytuł baronowski otrzymała 10.02.1782 r. nadaniem Andrzejowi in Doliniany-Doliniańskiemu z predykatem… Czytaj dalej »Doliniańscy