Przejdź do treści

Józef Kuzik

  • przez

Józef Kuzik przyszedł na świat w dniu 23.03.1908 r. jako syn Maksymiliana i Zofii Skuły w rodzinie grekokatolickiej. Nie ma wpisu jego chrztu ani w księdze grekokatolickiej, ani rzymskokatolickiej, ale według żony i władz sowieckich urodził się w Dolinianach pod Gródkiem.
Ożenił się w dniu 21.07.1930 r. z Anną Witką ze Stodółek, która zamieszkała z nim w Dolinianach w domu pod nr 167 i razem byli rolnikami.
Ze związku urodziły się dwie córki Maria ur. 05.08.1931 r. i Katarzyna ur. 20.01.1935 r. – obydwie ochrzczone w kościele. Możliwe, że miał jeszcze więcej dzieci, ale na chwilę obecną (29.03.2024 r.) brak jest dostępu do księgi grekokatolickiej z lat 30 tych XX wieku by to sprawdzić, a w księdze rzymskokatolickiej po 1935 r. już żadnego wpisu chrztu jego rodziny nie ma,.

Nic nadzwyczajnego by się nie wydarzyło w życiu rodziny Kuzików, gdyby nie upadek Polski w 1939 r. W wyniku podziału ziem polskich przez zaborców, Doliniany znalazły się w ręku ZSRR, a po wybuchu wojny między tymi krajami – pod władzą III Rzeszy. Na skutek wycofywania się Niemców, wieś w lecie 1944 r. znowu została zajęta przez Sowietów. Tym razem na stałe.
Józef Kuzik zapewne przez to, że był grekokatolikiem, w dniu 15.08.1944 r. został wzięty nie do wojska polskiego a do sowieckiego jako szeregowy i do domu już nie wrócił. Pismem Miejskiego Rejonowego Komisariatu Wojskowego w Gródku z dnia 30.03.1945 r. żona została zawiadomiona o jego śmierci. Poległ w dniu 22.01.1945 r. w walce z Niemcami w Pile Kościeleckiej, powiat Chrzanów, w województwie krakowskim i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Żona wraz z dziećmi opuściła Doliniany i wyjechała na Ziemie Odzyskane. zamieszkała pod św. Katarzyną na Dolnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *