Przejdź do treści

spis dusz

  • przez

W zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych pod sygnaturami 65, 66 i 67 w inwentarzu nr 303 umieszczone zostały spisy imienne parafian Gródka Jagiellońskiego, tzw. spisy dusz. Drugie, późniejsze, znajdują się w zbiorze LXIV w tzw. Archiwum Baziaka w Krakowie.

Nie wiadomo w którym roku spisy dusz zostały sporządzone, ale zapewne w I połowie XX wieku. Zamieszczone zostały w nich dopiski, przekreślenia. Swoim zakresem obejmuje on okres od połowy XIX wieku do końca II wojny światowej, dzięki temu wiemy, że był dokumentem nieustannie używanym. W II spisie dusz zauważyć można dopiski powojenne, wykonane już nie w Gródku a innej miejscowości, położonej w powojennych granicach.
I spis jest bardziej dokładny i szczegółowy. Wymienia również zmarłych członków rodziny, przy grekokatolikach często pojawia się data ich urodzin lub zgonu. W uwagach, dużo więcej niż w II spisie, napisano o ich dalszych losach, zwłaszcza gdzie i z kim mężczyźni się ożenili lub kobiety wyszły za mąż, gdzie rodziną wyjechali czy nawet los osobisty.
Zauważyć można, że te same rodziny są wpisywane dwukrotnie, nawet w obrębie tej samej wsi. Nic w tym dziwnego, ludzie się przemieszczali – szli mieszkać do małżonka czy całą rodziną za pracą. Nie zawsze wykreślono rodzinę i dopisywano, że się przeniosła.
Niniejszy spis dusz został sporządzony przez księży parafii rzymskokatolickiej w Gródku. Jak nazwa wskazuje sporządzono spis wiernych obrządkowi rzymskokatolickiemu, wskutek tego, spis rodzin jest niepełny, bowiem w przypadku rodzin mieszanych (głównie rzymskokatolickich i grekokatolickich) nie uwzględnia członków rodziny wyznań innych niż rzymskokatolickie.
Na ogół, w przypadku gdy mąż był obrządku innego niż rzymskie, jako dzieci obu małżonków wymienione zostały tylko córki, natomiast gdy żona była innego obrządku, to jako ich dzieci wymienieni są tylko synowie. Także w tym przypadku czasami brakuje daty urodzenia małżonka innego wyznania a także daty ślubu, jeśli był on w cerkwi. Zdarzało się, że oboje rodzice byli innego wyznania, jeśli jednak choć jedno dziecko ochrzczono w kościele w Gródku, to zostali do spisu dusz dopisani.

 

Naciśnij w obrazek:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *