Przejdź do treści

Jan Czajkowski

  • przez

W Archiwum Akt Nowych pod numerem zespołu 349/2 znajduje się dokumentacja przedwojennej Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie. Pod sygnaturą 882 są akta Wydziału III Personalnego do spraw oficerskich – „Zwolnienie z czynnej służby wojskowej funkcjonariuszy Policji Państwowej. Wnioski.”
Zachował się wykaz osobowy funkcjonariuszy podległych Powiatowej Komendy Uzupełnień z Gródka Jagiellońskiego. Wpisany do niego jest urodzony w dniu 22.06.1890 r. w Dolinianach Jan Czajkowski syn Antoniego i Józefy Głogiewicz.
Dzięki tym aktom można się dowiedzieć również, że był ochotnikiem od 28.08.1918 r. do 01.06.1922 r. jako plutonowy w V Dywizji Syberyjskiej.
Pewnie potomkowie nawet o tym nie wiedzą. Jak się tam znalazł i co on tam robił? Nie wiadomo.

Jan Czajkowski ożenił się z urodzoną w dniu 04.04.1891 r. Konstancją Wizarewicz c. Feliksa i Franciszki Żygow z Datnowa. Do wybuchu II wojny światowej pracował w Powiatowej Komendzie Policji w Gródku Jagiellońskim. Po zajęciu miasta przez wojska sowieckie, w styczniu 1940 r. został aresztowany i w lutym wywieziony z więzienia we Lwowie w głąb ZSRR. Po nim na Sybir trafiła i jego rodzina.
O dalszych losach Jana nic nie wiadomo. Żona przebywając w Afryce [zapewne wydostała się z Sybiru wraz z wojskami Andersa], spotkała znajomego, który go widział w obozie pracy w Ufie, ale niestety nie wiedział, co z Janem się stało.
Rodzinie nie udało się pozyskać jakichkolwiek wiadomości o nim, a poszukiwania przez Polski Czerwony Krzyż nie odniosły żadnego skutku.
Wobec powyższego, rodzina wniosła w 1957 r. sprawę do sądu o uznanie Jana Czajkowskiego za zmarłego. Po przeprowadzeniu postępowania, Sąd Grodzki Powiatowy dla miasta Wrocławia, uznał go za zmarłego z dniem 09.05.1945 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *