Przejdź do treści

Właściciele i władający 1819-1822

Poniższy wykaz spisano na podstawie II katastru austriackiego. Wieś opisano jako Gromadę Wołczuchy, położoną w Dominium (Dobra) Michalewice, w Cyrkule Przemyskim.
Spis dotyczy jedynie domów i ogrodów. Opisano jedynie wszystkie niwy.

I  niwa ( Domy i Ogrody, tak zwany Plac Miejscowy)

Nr działki Nr domu Właściciel/władający nieruchomości, uwagi Powierzchnia w sążniach

1morga=1600 sążni

1morga=0,57 ha

1

2

Kajetan  Karnicki

dwór pański, dziedziczny konskrypcjonalny

 

 

 

2

2

Kajetan  Karnicki

dwa ogrody za dworem

1462 + 2021

3

droga publiczna za dworem w pole idąca

4

2

Kajetan  Karnicki

folwark

 

5

2

Kajetan  Karnicki

ogród za tym folwarkiem

5104

6

71

Ardelli  Maćko

dom

 

7

71

Ardelli  Maćko

ogród

576

8

72

Grzyb  Stefan

dom

 

9

72

Grzyb  Stefan

ogród

504

10

3

Mróz Adam

dom

 

11

3

Mróz Adam

ogród

841

12

58

Łaziow  Andruch

dom

 

13

58

Łoziow  Andruch

ogród

732

14

73

Breń  Iwan

dom

 

15

73

Breń  Iwan

ogród

576

16

4

Siwak   Stach

dom

 

17

4

Siwak   Stach

ogród

732

18

74

Hajdun

dom, wdowa – brak imienia

 

19

74

Hajdun

ogród, wdowa – brak imienia

nie wpisano

20

5

Urban  Jaśko

dom

 

21

5

Urban  Jaśko

ogród

761

22

75

Zalipski  Łukasz

dom

 

23

75

Zalipski  Łukasz

ogród

508

24

59

Wróblewski Jaśko

dom

 

25

59

Wróblewski Jaśko

ogród

476

26

6

Zwiezdak Bartko

dom

 

27

6

Zwiezdak Bartko

ogród

720

28

7

Kocik  Stefan

dom

 

29

7

Kocik  Stefan

ogród

785

30

8

Mekita   Iwan

dom

 

31

8

Mekita   Iwan

ogród

506

32

9

Mekita  Paulo

dom

 

33

9

Mekita  Paulo

ogród

772

34

81

Hajdun  Jaśko

dom

 

35

81

Hajdun  Jaśko

ogród

nie wpisano

36

11

Hajdun  Walko

dom

 

37

11

Hajdun  Walko

ogród

1164

38

10

Polański  Stefan

dom

 

39

10

Polański  Stefan

ogród

648

40

20

Ks. Zalewski  Jan

dom

 

41

20

Ks. Zalewski  Jan

ogród

999

42

droga po pod arendę i cerkiew idąca wzdłuż  w ku zielonej figurze ciągnącą się

43

12

Kuliniak Kajetan

dom

 

44

12

Kuliniak Kajetan

ogród

908

45

13

Kutny  Stefan

dom

 

46

13

Kutny  Stefan

ogród

500

47

66

Mullak  Wasyl

dom

 

48

66

Mullak  Wasyl

ogród

526

49

14

Kazieczko Franko

dom

 

50

14

Kazieczko Franko

ogród

502

51

26

Jackowski Michał

dom

 

52

26

Jackowski Michał

ogród

1163

53

droga po pod cerkiew na Bar idąca

54

15

Breń  Jaśko

dom

 

55

15

Breń  Jaśko

ogród

650

56

16

Melski  Tomasz

dom

 

57

16

Melski  Tomasz

ogród

708

58

18

Wąsik Wawrzko

dom

 

59

18

Wąsik Wawrzko

ogród

470

60

17

Styś  Kuba

dom

 

61

17

Styś  Kuba

ogród

359

62

19

Ardelli  Wawrzko

dom

 

63

19

Ardelli  Wawrzko

ogród

1305

64

sadzawczyska  błota  na  nic  niezdatne

65

22

Stec

dom, wdowa – brak imienia

 

66

22

Stec

ogród, wdowa – brak imienia

861

67

23

Stec  Iwan

dom

 

68

23

Stec  Iwan

ogród

1025

69

25

Jeniszyn  Jacko

dom

 

70

25

Jeniszyn  Jacko

ogród

1274

71

38

Stalski  Paulo

dom

 

72

38

Stalski  Paulo

ogród

1079

73

droga po pod arendę i cerkiew  idąca

74

39

nie wpisano

arenda zator droga

 

75

39

nie wpisano

ogród arendy

996

76

2

Kajetan  Karnicki

sadzawka arendy

986

77

30

Smejko  Fedko

dom

 

78

30

Smejko  Fedko

ogród

621

79

30

Smejko  Łukasz

dom

 

80

30

Smejko  Łukasz

ogród

621

81

32

Panach  Stach

dom

 

82

32

Panach  Stach

ogród

862

83

34

Martinowicz  Fedko

dom

 

84

34

Martinowicz  Fedko

ogród

1321

85

40

Sirocki  Michał

dom

 

86

40

Sirocki  Michał

ogród

1021

87

44

nie wpisano

leśniczówka dworska

 

88

44

nie wpisano

ogród leśniczówki

627

89

43

Ardelli Stanisław

dom

 

90

43

Ardelli Stanisław

ogród

1125

91

36

Dokuczaj  Jędrzej

dom

 

92

36

Dokuczaj  Jędrzej

ogród

1088

93

42

Rożek Andruch

dom

 

94

42

Rożek Andruch

ogród

1170

95

67, 68, 69

Poherecki Antoni, Czułowski Jędrzej, Czułowski Antoni

ogród trzech szlachciców

361

96

45

Sirocki  Seńko

dom

 

97

45

Sirocki  Seńko

ogród

1021

98

48

Sirocki  Andruch

dom

 

99

48

Sirocki  Andruch

ogród

1125

100

46

Marusiak  Jaśko

dom

 

101

46

Marusiak  Jaśko

ogród

544

102

46

Siemieniuch

dom, wdowa – brak imienia

 

103

46

Siemieniuch

ogród, wdowa – brak imienia

544

104

60

Ardelli  Jaśko

dom

 

105

60

Ardelli  Jaśko

ogród

662

106

51

Jaszczur  Marcin

dom

 

107

51

Jaszczur  Marcin

ogród

500

108

47

Gellesz  Jacko

dom

 

109

47

Gellesz  Jacko

ogród

1282

110

droga bez locus (?) do Rodatycz

111

84

Grzegorczuk  Jacko

dom

 

112

84

Grzegorczuk  Jacko

ogród

706

113

55

Kuzio  Stefan

dom

 

114

55

Kuzio  Stefan

ogród

507

115

53

Martinowicz  Łuczka

dom

 

116

53

Martinowicz  Łuczka

ogród

1217

117

57

Wróblewski  Więcko

dom

 

118

57

Wróblewski  Więcko

ogród

483

119

70

Budzynowski  Fedko

dom

 

120

70

Budzynowski  Fedko

ogród

1054

121

64

Oryszczak  Tomko

dom

 

122

64

Oryszczak  Tomko

ogród

1112

123

65

Ardelli Tomasz

dom

 

124

65

Ardelli Tomasz

ogród

915

125

61

Zwizdak  Antoni

dom

 

126

61

Zwizdak  Antoni

ogród

616

127

31

Jaszczur  Wawrzko

dom

 

128

31

Jaszczur  Wawrzko

ogród

840

129

77

Chmielowski  Franko

dom

 

130

77

Chmielowski  Franko

ogród

960

131

41

Tynski  Jan

dom

 

132

41

Tynski  Jan

ogród

820

133

56

Siwak

dom, wdowa – brak imienia

 

134

56

Siwak

ogród, wdowa – brak imienia

483

135

63

Kazieczko  Marcin

dom

 

136

63

Kazieczko  Marcin

ogród

825

137

21

Głowacki  Grześko

dom

 

138

21

Głowacki  Grześko

ogród

840

139

83

Breń   Jaśko

dom

 

140

83

Breń   Jaśko

ogród

440

141

62

Deresz  Iwan

dom

 

142

62

Deresz  Iwan

ogród

750

143

82

Szewcow   Walko

dom

 

144

82

Szewcow   Walko

ogród

1140

145

75

Melski  Antoni

dom

 

146

75

Melski  Antoni

ogród

615

147

27

Wróblewski  Jan

dom

 

148

27

Wróblewski  Jan

ogród

1279

149

29

Kowal  Stefan

dom

 

150

29

Kowal  Stefan

ogród

1390

151

24

Skrypka  Jacko

dom

 

152

24

Skrypka  Jacko

ogród

1045

153

28

Adamowicz  Ignacy

dom

 

154

28

Adamowicz  Ignacy

ogród

1092

155

33

Rybak  Stefan

dom

 

156

33

Rybak  Stefan

ogród

862

157

80

Hawrylak Roman

dom

 

158

80

Hawrylak Roman

ogród

924

159

49

Kazieczko  Józef

dom

 

160

49

Kazieczko  Józef

ogród

502

161

50

Kowal  Senko

dom

 

162

50

Kowal  Senko

ogród

783

163

76

Oryszczak  Iwan

dom

 

164

76

Oryszczak  Iwan

ogród

526

165

Droga  po pod  arędę  i  cerkiew  idąca

166

5

Kogut  Iwan

dom

 

167

5

Kogut  Iwan

ogród

169

Niwa  2  Zagumienki
Pod tym nazwiskiem wszystkie Zagumienki  które zaczynają się od wsi ciągną się obok Błot i na tymże Błocie do granicy rodatyckiej przypierają. Zaś do lasów wołczuskich które to lasy w tej  niwie wchodzą. 
Pole nazywające się Zagumienek  Lukawszczyzna  z jednej strony od ogrodów z drugiej do(olkop) i drogi do wsi idącej, z  trzeciej od łąk po las ciągnących się. Z czwartej od łąk i  błot na granicy rodatyckiej będącej.

Nr działki Nr domu Właściciel/władający nieruchomości, uwagi Powierzchnia w sążniach

217

44

nie wpisano

ogród leśniczego

665

218

89

nie wpisano

dom rzemieśnika

 

219

89

nie wpisano

ogród rzemieśnika

700

220

brak

nie wpisano

dom rzemieśnika

 

221

brak

nie wpisano

ogród rzemieśnika

700

222

brak

nie wpisano

dom rzemieśnika

 

223

brak

nie wpisano

ogród rzemieśnika

700

224

brak

nie wpisano

Austeria (karczma)

 

225

brak

nie wpisano

ogród Austerii

601

Niwa 3 Koców
Zaczyna się od wsi i ciągnie się po pod las wołczuski aż do granicy milatyńskiej i pól wołczuskich  na Ostrowcu , jako też drogi ze wsi do figury zielonej idącej. Las wielki wolczuski z jednej strony od Zagumienek z drugiej od ogrodów i wsi z trzeciej od pól chłopskich za lasem będących. Z czwartej od granicy milatynskiej z piątej po rodatycką i figurę Świętego Jana Nepomucena.
Pole nazywające się Koców z jednej strony od zapustu, z drugiej strony  od wołczuskiego lasu. Z trzeciej od granicy milatyńskiej z czwartej od drogi z łożi do Kocowa idącej.
Niwa ta stanowiła własność Kajetana Karnickiego. 

Niwa 4 Ostrowiec
Te zaczynają się od pól za lasem. Ciągną się po drogę od Figury Zielonej wychodzącą po potok w Błota wpadające. Przypierając do pól Brożysk na drugiej stronie błot  będących. Pole nazywące się Ostrowiec z jednej strony od drogi  wyżej wyrażonej i Zagumienek gromadzkich z drugiej strony od drogi koło zielonej figury na błota ku Dobrzanom  idącej. Z trzeciej od błot  pańskich popod granicę dobrzańską ciągnących się czwartej od granicy milatyńskiej. 

Niwa 5 Brożyska
Zaczynają się od stawu milatyńskiego i ciągnie się obok błot wsi Wołczuch, przypierając do granicy dobrzańskiej i doliniarskiej. Pole za błotem nazywające się Brożyska, z jednej strony od błot z drugiej od granicy dobrzańskiej z trzeciej od błot i stawu milatyńskiego. Z czwartej od drogi z Wołczuch ku Rudkom idącej.
Droga z Wołczuch do Hodowiszni idąca.
Pola za błotem nazywają się, Za Błotem, z jednej strony od drogi wyżej wspomnianej.
Z drugiej strony od granicy dobrzańskiej, trzeciej od granicy doliniańskiej, czwartej od błot wołczuskich.

Niwa 6 Zamohylnym
Granica zaczyna się od błot wołczuskich obok granicy doliniańskiej i drogi z Gródka w Dębnik idącej,  przypierając do  lasu Dębnika potoków w błota wpadającego.
Pole Zamohylne pod i za folwarkiem nazywającym się Remigian Polski, z jednej strony od błot wołczuskich z drugiej od granicy doliniarskiej, z trzeciej od drogi z Gródka po pod Dębnik do Wołczuch idącej, z czwartej od Dębnika za Ozduchami będącego. 

Niwa 7 Ozduszyska
Zaczyna się od potoku z Dębnika  w błota wpadającego i ciągnie się obok drogi z Dolinian do Milatyna idącej, z potoku Ostrowiec oddzielającego przypierając do drogi z Dębnika wychodzącej i do wsi wpadającego. Las nazywający się Dębnik, z  jednej strony do łąk chłopskich na Ozduszyskach  będących, z drugiej strony od lasu pańskiego Zadembniczym  nazwanego, z trzeciej od drugiego lasu pańskiego przed dworem będącego i pola arendarskiego, z czwartej od łąk chłopskich i pól na Berezówce będących. 

Niwa 8 Bereczowska
Poczyna się ponad drogę z Gródka ciągnącą się obok wygonu i Dębnika przypierając aż do wsi-pola nazywające się Bereczowska z jednej strony od drogi z Dębnika ku  Zielone Figurze idącej. Z drugiej od wygonu ku wsi ciągnącego się  Z trzeciej od łąk ku pastwiskowi pańskiemu ciągnących i sadzawczyska  z czwartej od Dębnika. 

Nr działki Nr domu Właściciel/władający nieruchomości, uwagi Powierzchnia w sążniach

brak

84

Mróz Wasyl

dom na łanie pańskim

 

584

84

Mróz Wasyl

ogród na łanie pańskim

 

Niwa 9 Kruchlak Skorapisko
Te nazwane Pola Kruchlak Skorapisko zaczynają się przy Dębniku i ciągną się obok granicy doliniańskiej i bratkowskiej przypierając aż do granicy rodatyckiej z sadzawkami. Łozy z jednej strony, od figury Świętego Jana z drugiej, od granicy rodatyckiej.Z trzeciej, od łąki wspólnej sukcesorami Rybczewskich. Z czwartej od łanu pańskiego na Zagumienkach będącego. 
Kruchlak
Góra Kruchlak nazywająca się wprost Dworu będąca. Względem Dworu na wschód położona. Z jednej, strony od błot i łąk przy granicy rodatyckiej będących. Z drugiej, od potoku tę górę Kruchlak Skorupisko oddzielającego. Z trzeciej, od drogi z Gródka po pod Mogiłę w Dębnik idącej. Z czwartej, od Dębnika  pastwiska i sadzawki. 

Nr działki Nr domu Właściciel/władający nieruchomości, uwagi Powierzchnia w sążniach

1704

68

Czułowski Jędrzej

dom

 

1705

69

Czułowski Antoni

dom

 

brak

brak

Rybczewscy

ogród Jakub Rybczewski

 

1706

68

Czułowski Jędrzej

ogród

 

1707

69

Czułowski Antoni

ogród

 

1708

79

Wróblewski Sobko

dom

 

1709

79

Wróblewski Sobko

ogród

 

1710

79

Wróblewski Sobko

ogródek

 

1711

52

Letkiewicz Grześko

dom

 

1712

52

Letkiewicz Grześko

ogród

 

1713

37

Marusiak Jan

dom

 

1714

67

Poherecki Antoni

dom

 

Pole nazywające się Skoropisko z jednej, strony od błot chłopskich przy granicy rodatyckiej będących.  Z drugiej, strony od granicy bratkowskiej z trzeciej, od granicy doliniańskiej i łanu pańskiego Zadębnym zwanym. Z czwartej, od potoku na dole przy łąkach chłopskich będącego, górę Kruchlak od góry Skoropisko oddzielającego.

Przepisano z oryginału  I Katastru, tak zwanej metryki franciszkańskiej, dotyczącego Wołczuch.

Opracował Ardelli Edward
edwardardelli@wp.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *