Przejdź do treści

właściciele i władający w 1787 r.

  • przez

Ziemie zabrane Rzeczypospolitej przez Austrię w pierwszym rozbiorze zostały nazwane Galicją. Już od 1772 r. na tych obszarach obowiązywało prawodawstwo austriackie.
W 1782 roku cesarz Józef II wydał patent znoszący ścisłe poddaństwo osobiste na rzecz umiarkowanego poddaństwa.
Kolejny patent z roku 1787 wzmocnił prawa chłopów do ziemi. Wprowadzał on bowiem podział na grunty chłopskie (rustykalne) i grunty dworskie (dominialne).
Za grunty rustykalne uznane zostały ziemie, które były w posiadaniu chłopów w dniu 1 listopada 1786 roku. Równocześnie z tym patentem wszystkie grunty zostały zapisane w katastrze gruntowym, dzięki czemu stan posiadania chłopów został umocowany prawnie.
Przeprowadzono również tzw. reformę urbarialną. Jej celem była zamiana pańszczyzny i danin w naturze na czynsze pieniężne. Wysokość czynszu miała być uzależniona od dochodu w danym gospodarstwie.
W latach 1785 – 1787 przeprowadzono pomiar i ujednolicenie nazewnictwa oraz miar wszystkich gruntów i założono pierwszy na ziemiach polskich kataster gruntowy, tzw. metrykę józefińską. Taki też został sporządzony dla miasta Gródka i wsi Podgaj.

I kataster Gródka został ukończony w dniu 29.11.1787 r. Przy jego sporządzaniu brali udział Fedym Werhun, Jan Kisiel, Stefan Jaworski, Wojciech Madyi, Jan Czekayło i Jacek Samson.

W ustroju wiejskiej gospodarki feudalnej posługiwano się pojęciem niwa. Była jednostka służąca celom obrachunkowym i ewidencyjnym. Dzieliła się na działki (parcele) np. pola.
Miasto Gródek składało się z VII niw tj. I Niwy – Ogrody, II Niwy –Przedmieście Zastawskie, III Niwy – Przedmieście Czerlańskie, IV Niwy – Przedmieście Lwowskie, V Niwy – Staw, VI Niwy – Kiprno oraz VII Niwy – Ogrody i Pola Wsi Podgaju.

Wyjaśnienia do spisu:

 1. Spis właścicieli i władających i ich nieruchomości jest uproszczony. Porozrzucane po niwach działki zostały uporządkowane w jednym miejscu, stosownie do numeru i wpisanej przy nim osoby.
2. Z uwagi na to, że nie zawsze wpisano nr domu przy działce, a imiona wpisywano raz po polsku a raz po rusińsku, sprowadziłem te imiona do polskich odpowiedników. Iwan stał się Janem, Daniło – Danielem, Ilia – Eliaszem, Wasyl – Bazylim, Hawryło – Gabrielem, Hnat – Ignacym itd. Pozostawiłem jedynie Dymitra.
Pozwoliło to tam, gdzie nie było, ustalić numer domu właściciela lub władającego działką i ostatecznie określić właściwy stan jego posiadania.
3. Nazwiska na ogół powtarzają się. Tam, gdzie są różnice w pisowni, a jest ten sam numer domu – ujednolicałem je do tych, które były napisane przy wpisie działki z domem. Był jeden szczególny przypadek. Iwan/Jan Rusyn/ Rusin/Rusinoski.
4. „Brak imienia” w uwagach oznacza na ogół, że właścicielem lub władającym była wdowa. Nie wiem dlaczego imion nie wpisywano.
5. Określenia miejsc i nazewnictwo pozostawiłem zgodne z katastrem.
6. W przypadku braku numeracji działki bez domu jest prawdopodobne, że właściciel lub władający nie mieszkał w Gródku. Jeżeli wpisany jest dom zapewne nie nadano jej jeszcze numeru.
7. Każdy wpis naliczenia podatku rozpisany w osobnych wierszach uznałem jako odrębną działkę. Możliwe jest jednak, że jest inaczej. Mogła być jedna, ale została różnie opodatkowana ze względu na swoją klasę, dlatego osobno rozpisano.
8. W katastrze często wpisano skróty imion. W tym spisie wpisałem je w pełnej postaci. Walko stał się Walentym, Sobko – Sebastianem, Panko – Pantaleonem, Błaszko – Błażejem, Fedko Fedymem, Panko – Pantaleonem, Tymko – Tomaszem, itd.
9. Czasami w spisie występuje więcej niż jedna osoba przy tym samej numeracji, ale dom jest we władaniu jednej z tych osób. Można domniemywać, że zapewne istnieją pomiędzy nimi więzy rodzinne (ojciec, matka, brat …). Może przepisano dom ale nie wszystkie działki.
Czasami tę samą numerację posiadają dwa domy. Zapewne przy nadawaniu numeru popełniono błąd.
10. W przypadku wpisu posiadania jeziora, należy domniemywać, że zapewne były dzielone z innymi gospodarzami. Nie ma i nie było wokół Gródka aż tyle zbiorników wodnych.
11. W przypadku braku numeracji przy działkach i niepowtarzaniu się imion i nazwisk właścicieli czy władających, wpisywałem numer domu tej pojedynczej osoby przyporządkowany do działki z domem. W pozostałych przypadkach wymieniłem numery domów, do których mogła działka przynależeć.

Trzeba dodać, że kataster spisywano według położenia – działka po działce, a nie po numeracji domów, które były nadawane w kolejności powstawania budynku. Celem ustalenia położenia nieruchomości przodka, niezbędnym staje się sięgnięcie do samego dokumentu.
I kataster nie posiadał załącznika w postaci map. Pozostaje więc szukanie położenia np. domu względem innych miejsc, takich jak np. kościół czy cerkiew by potem  próbować znaleźć działkę na starej mapie.
Z uwagi na to, dla bardziej dociekliwych, załączam spis w takiej kolejności jaki został sporządzony w katastrze. Pominąłem tylko wysokość podatku jako zbędny. Dostępny jest tutaj:

https://doliniany.usermd.net/wp-content/uploads/Spis-wlascicieli-i-wladajacych-w-Grodku-dzialka-po-dzialce.pdf

nr domu właściciel lub władający albo ważne miejsce stan posiadania uwagi
1 Proboszcz Gródecki dwa domy, osiem ogrodów, plac kościelny, kościół, plac pusty, pięć pól, dwie łąki w katastrze wymieniono dwóch księży pod tym numerem – ks. Janiszewskiego i ks. Kanonika
2 Proboszcz Gródecki dwa domy, dwa ogrody, szpital, cztery ogrody, cztery pola, trzy łąki w katastrze wymieniono jednego księdza pod tym numerem – ks. Tomasza Dudiakiewicza, jedno pole
łąka to tzw. Pole Ostroszczyzna
3 Antoni Falkiewicz dom  
4 Tomasz Ruzycki dom, ogród  
5 Józef Wingler dom, ogród  
6 Dom Skarbowy z ogrodem  
7 Jerzy Piuk dom, ogród  
8 Parafia Grekokatolicka drugi dom cerkiewny  
9 Onufry Sawicki dom, ogród  
10 Michał Legan dom, dwa ogrody, pole  
11 Stanisław Jastrzębski dom, ogród, pole  
12 Bazyli Gałuszka dom, ogród, dwa pola, łąka  
13 Maciej Diduszko dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
14 Bazyli Lewicki dom, dwa ogrody, dwa pola, staw  
14 Ks. Lewicki dwa pola ze stawem  
15 Mikołaj Szarzewicz dom, ogród  
16 Jan Makarewicz dom, ogród, pole, łąka  
16 Jan Makarewicz ogród  
17 Marcin Bednarski dom, ogród  
18 Grzegorz Malik dom, ogród, pastwisko  
19 Maciej Walkiewicz dom, ogród  
20 Jan Bochenko dom, ogród  
21 Antoni Sawras dom, ogród  
21 Antoni Sawras dwa pola łąka  
22 Józef Przybyłowicz dom, ogród  
23 Jacek Szymonowicz dom, ogród, pole  
24 Jan Kotarski dom, ogród  
25 Jerzy Hanicki dom, dwa ogrody, plac pusty, dwa pola, staw  
26 Ignacy Wołoszczak dom, ogród  
27 Jan Strolski dom, ogród  
28 Grzegorz Pazkowski dom, ogród  
29 Jan Baraniecki dom, ogród, plac pusty  
30 Tomasz Bedrelewicz dom, ogród  
31 Aleksander Mszański dom, ogród, dwa pola, łąka  
32 Ignacy Wicyngier dom, ogród  
33 Jan Nakielski dom, ogród  
34 Andrzej Szymonowicz dom, pole  
35 Łukasz Suchodolski dom, dwa ogrody, pusty plac  
36 Onufry Krawiec dom, ogród  
37 brak dom, dwa ogrody  opuszczony
38 Mikołaj Turkiewicz dom, dwa ogrody  
39 Bazyli Wodzicki dom, ogród  
40 Mikołaj Jabkowski dom, ogród  
41 Jakub Linkiewicz dom, ogród  
42 Józef Łyciakiewicz dom, trzy ogrody  
42 Karczma Bartatowska siedem pól, dwie łąki, krzaki, pastwisko zapewne władał nią Józef Łyciakiewicz
43 Franciszek Papirkowski dom, trzy ogrody  
44 Andrzej Stankiewicz dom, ogród  
45 Jakub Jurkiewicz dom, trzy ogrody  
46 Wojciech Walimowski dom, ogród  
47 Antoni Krzyzanowski dom, ogród  
48 Kasper Brzezowski dom, dwa ogrody  
49 Jan Harmatowski dom, ogród  
50 Teodor Niznik dom, ogród  
51 Krzysztof Babczyński dom, ogród  
52 Ignacy Wecyngier dom, ogród  
53 Ignacy Papirkowski dom, ogród, plac pusty  
54 Hałuszka dom, dwa ogrody brak imienia
55 Jan Grodzicki dom, ogród  
56 Jan Paszkowski dom, ogród  
57 Stefan Janiszewski dom, ogród  
58 Kasper Ponurkiewicz dom, ogród  
59 Bartosz Zarzycki dom, ogród  
60 Jan Szafłoski dom, ogród  
61 Jan Dunas dom, ogród  
62 Onufry Swidzicki dom, ogród są dwa domy oznaczone nr 62
62 Tomasz Wojewoda dom, ogród są dwa domy oznaczone nr 62
63 Jerzy Pismienny dom, ogród  
64 Jacek Szymonowicz dom, ogród  
65 Parafia Grekokatolicka rezydencja popa, ogród  
66 Szkoła Ruska    
67 Szpital Ruski    
68 Parafia Grekokatolicka dom  
69 Jakub Jędrzejecki dom, ogród  
70 Jan Krzyzanowski dom, ogród  
71 Jan Baraniecki dom  
72 Antoni Jartymowski dom, ogród  
73 Jerzy Pismienny drugi dom  
74 Stefan Rubinski dom, dwa ogrody  
75 Antoni Switenki dom, dwa ogrody  
76 Michał Dudkiewicz dom, ogród  
77 Martyn dom brak imienia
78 Bazyli Dudkiewicz dom, ogród  
79 Jan Dudkiewicz dom, trzy ogrody  
80 Andrzej Kazim dom, dwa ogrody  
81 Sebastian Fingier dom, ogród  
82 Ferenc Lebedynski dom, trzy ogrody  
83 Jan Izdebski dom, ogród  
84 Stefan Kołodzij dom, ogród  
85 Fedym Gałuszka dom, dwa ogrody, cztery pola, staw we wpisie pola przekreślono nr 85 na 958
86 Antonina Zelichowska dom  
87 Antoni Brzostowski dom kucharz
88 Jadwiga Ponizay dom, ogród  
89 Piotr Orminski dom, ogród  
90 Walenty Budz dom, ogród  
91 nie wpisano dom, pastwisko brak nazwiska, wdowa po Janie
92 Bazyli Samson dom, dwa ogrody, sadzawka, dwa pola  
93 Andrzej Gremboski dom, ogród  
94 Grzegorz Cwiok dom, ogród  
95 Sebastian Kupinski dom, ogród  
96 Marcin Kuczynski dom, ogród  
97 Mikołaj Głowadzki dom, ogród  
98 Antoni Kupiński dom, ogród  
99 Sebastian Papirkowski dom, ogród  
100 Kasper Cwiok dom, dwa ogrody  
101 Walenty Branicki dom, ogród  
102 Kasper Grochowicz dom, ogród  
103 Maciej Budz dom, dwa ogrody  
104 Józef Malicziewicz dom, ogród  
105 Andrzej Pułtoracki dom, ogród  
106 Hawikozt Rudow dom, dwa ogrody  
108 Antoni Cwiok dom, sześć ogrodów  
109 Kasper Papirkowski dom, ogród  
110 Antoni Kupinski dom, dwa ogrody  
111 Wojciech Jankowski dom, ogród  
112 Jacek Falkiewicz dom, ogród  
114 Stanisław Jankowski dom, ogród  
115 Niedzwiecka dom, ogród wdowa po Marcinie
116 Tomasz Jankowski dom, ogród  
117 Stanisław Jurkiewicz dom, ogród  
118 Ignacy Kawałkiewicz dom, ogród  
119 Jan Chrzanowski dom, dwa ogrody  
120 Jan Jankowski dom, trzy ogrody  
120 Sebastian Pasternak dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste prawdopodobnie błąd, według katastru osoba ta nie miała domu w Gródku, bowiem ogrody nie zostały
oznaczone numerem
121 Grzegorz Krzeczkowski dom, ogród  
122 Sebastian Frankiewicz dom, ogród  
123 Antoni Szturmarewicz dom, ogród  
124 Błażej Kupinski dom, dwa ogrody  
125 Sebastian Szturmarewicz dom, ogród  
126 Jakub Cwinkalewicz dom, dwa ogrody  
127 Sebastian Zdobylak dom  
128 Sebastian Madyi dom, ogród  
129 Wójtostwo Gródeckie dom, siedem ogrodów, drugi dom, kuchnia, pastwisko dominalne, pastwisko, dom, trzy ogrody
(Ostrowczyzna), pole, dwie łąki
 
129 Adam Białoskorski dom, trzy ogrody (Ostrowczyzna), plac, trzynaście pól, pięć łąk, pastwisko, staw skreślono Adama Białoskurskiego i wpisano Aleksandra Mszanskiego, być może później stał się
właścicielem, ale zapewne tylko Ostrowczyzny
130 Andrzej Merkiewicz dom, ogród  
131 Marcin Lipnik dom  
132 Tomasz Jankowski Dom  
133 Jan Smocki dom  
134 Szymon Falkiewicz dom  
135 Przybyłowicz drugi dom brak imienia
136 Marcin Cholewkiewicz dom  
137 Jan Smułka dom, cztery ogrody nazwisko pisane również Smułka
138 Józef Przybyłowicz dom, pięć ogrodów  
139 Jan Kanafocki dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
140 Bartosz Mikiewicz dom, ogród  
141 Maciej Mazurkiewicz dom  
142 Wojciech Krzyszowski dom, ogród  
143 Antoni Budzinski dom, dwa ogrody  
145 ks. Janiszewski dom, dwa ogrody  
146 Wojciech Slipko dom, dwa ogrody  
147 Jacek Wisznioski dom  
148 Krzysztof Szuhay dom, ogród  
150 Mikołaj Marciniak dom, ogród  
151 Magda dom, ogród brak nazwiska
152 Walenty Zołnierkiewicz dom, ogród  
153 Wojciech Lipnik dom, ogród  
154 Jan Maciejowski dom, trzy ogrody, pole  
155 Jan Rusanoski dom, dwa ogrody  
156 Grzegorz Skuła dom, ogród  
157 Błażej Pehinda dom, ogród  
158 Wojciech Culic dom, ogród  
159 Dolinska dom, ogród brak imienia
160 Jakub Swidzicki dom, ogród  
161 Klepak dom, ogród  
162 Walenty Madij dom, ogród  
163 Bezdenka dom, ogród brak imienia
164 Jan Bezdenka dom, ogród  
165 Błażej Czulic dom, ogród  
166 Studułka dom, ogród brak imienia
167 Maciej Rusanoski dom, ogród  
168 Mikołaj Zechowicz dom, ogród  
169 Marcin Zechowicz dom, dwa ogrody  
170 Antoni Teluk dom, ogród, dwa pola  
171 Marcin Turkon dom, dwa ogrody  
172 Bazyli Sawicki dom, ogród  
173 Jan Werhun dom, ogród  
174 Paweł Bezdeńka dom, ogród  
175 Wojciech Tarnoski dom, dwa ogrody  
176 Jakub Szuhaj dom, ogród  
177 Jacek Kołodziey dom, ogród  
178 Antoni Slipko dom, ogród  
179 Andrzej Jaszowski dom, ogród  
180 Grzegorz Kuszko dom, ogród, dwa pola, łąka  
181 Diduszko dom, dwa ogrody  
182 Ignacy Malik dom, dwa ogrody  
183 Sebastian Cieslinski dom, ogród  
184 Łukasz Cieciura dom, ogród  
185 Hrycyniak dom, ogród brak imienia
186 Eliasz Stodołka dom, ogród  
187 Krzysztof Slipko dom, ogród  
188 Sebastian Starzyski dom, ogród  
189 Grzegorz Teluk dom, cztery ogrody, sześć pól  
190 Jakub Sadoski dom, ogród  
191 Hawało dom, ogród brak imienia
192 Pupko dom, trzy ogrody prawdopodobnie błąd – winno być Popko
193 Jan Rusyn dom, dwa ogrody, pole  
194 Antoni Lakomski dom, dwa ogrody  
195 Michał Bezdeńko dom, ogród, dwa pola, łąka  
196 Teluk dom, dwa ogrody, dwa pola brak imienia
197 Jan Kiecko dom, ogród, dwa pola, łąka  
198 Jan Bezdenka dom, dwa ogrody  
199 Stefan Brudny dom, dwa ogrody  
200 Michał Romanowicz dom, dwa ogrody  
201 Antoni Szotarski dom, trzy ogrody  
202 Grzegorz Małogłowski dom, dwa ogrody  
203 Lauryk dom, ogród brak imienia
204 Maria Gurska dom  
205 Fedym Mormol dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
206 Dymitr Czabak dom, trzy ogrody, trzy pola  
207 Fedym Borys dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
208 Antoni Lewinski dom, dwa ogrody  
209 Fedym Brudny dom, dwa ogrody, dwa pola  
210 Andrzej Jaremko dom, dwa ogrody  
211 Teluk dom, ogród numer przekreślono na 196, brak imienia
212 Jan Legan dom, ogród  
213 Michał Marciniak dom, ogród  
214 Antoni Opaliński dom, ogród, pole  
215 Andrzej Car dom, ogród  
216 Gabriel Gnot dom, dwa ogrody  
217 Stodołka dom, ogród brak imienia
218 Stec dom, dwa ogrody  
219 Bazyli Stodołka dom, ogród, dwa pola  
220 Paweł Poloski dom, ogród  
221 Jan Matysko dom, ogród, dwa pola, łąka  
222 Grzegorz Laurykowicz dom, dwa ogrody są dwa domy oznaczone nr 222
222 Gabriel Laurykowicz dom, dwa ogrody są dwa domy oznaczone nr 222
223 Mateusz Mazurkiewicz dwa domy z ogrodem, dwa pola  
224 Fedym Teluk dom, dwa ogrody  
225 Grzegorz Szweda dom, trzy ogrody  
226 Tomasz Mormol dom, dwa ogrody  
227 Feska dom, dwa ogrody  brak imienia
228 Melchior Pirogowicz dom, dwa ogrody, pole  
229 Michał Berinda dom, dwa ogrody, pole  
230 Jan Łobodzic dom, ogród, dwa pola  
231 Folwark Franciszkański dom, cztery ogrody  
232 Sebastian Pisulski dom, ogród, dwa pola  
233 Maciej Duszenko dom, ogród, dwa pola  
234 Szymon Cwiok dom, ogród, dwa pola  
235 Jan Smyk dom, trzy ogrody, dwa pola  
236 Tomasz Duszyński dom, dwa ogrody, dwa pola  
237 Błażej Duszynski dom, dwa ogrody, dwa pola  
238 Sebastian Starak dom, ogród, pole  
239 Szymon Zwiorko dom, dwa pola  
240 Kasper Smyk dom, ogród, dwa pola  
241 Maciej Cwiok dom, dwa ogrody, dwa pola  
242 Fedym Gnot dom, dwa ogrody, cztery pola, łąka  
243 Bartosz Chrusciel dom, ogród  
244 Tomasz Lobodzic dom, ogród  
245 Niemcow dom, ogród brak imienia
246 Bazyli Werhun dom, ogród, dwa pola  
247 Fedym Werhun dom, dwa ogrody, dwa pola  
248 Grzegorz Gałuszka dom, dwa ogrody, błota, dwa pola  
249 Maciej Staszczyszyn dom, dwa ogrody, dwa pola  
250 Jakub Staszczyszyn dom, dwa ogrody, dwa pola  
251 Mateusz Staszczyszyn dom, dwa ogrody, dwa pola  
252 Wawrzyniec Opaliński dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
253 Kasper Opaliński dom  
254 Jan Opaliński dom, dwa ogrody, dwa pola  
255 Łukasz Porzycki dom, dwa ogrody są dwie osoby przyporządkowane do nr 255, ale dom jest tylko jeden – Porzyckiego
255 Łukasz Sas dwa pola są dwie osoby przyporządkowane do nr 255, ale dom jest tylko jeden – Porzyckiego, widocznie Sas
miał tylko pole, może mieszkał u Porzyckiego
256 Michał Lewinski dom, trzy ogrody, dwa pola  
257 Jan Werhun dom, trzy ogrody, dwa pola  
258 Michał Lebedynski dom  
259 Pantaleon Burda dom, trzy ogrody, cztery pola, łąka, kamienie przy dwóch polach, łące i kamieniach dopisano 1/2 Piotra Burdy
260 Dymitr Burda dom, dwa ogrody, cztery pola, łąka, staw są dwie osoby przyporządkowane do nr 260 ale dom jest tylko jeden – Burdy
260 Maciej Slipko dwa pola ze stawem są dwie osoby przyporządkowane do nr 260 ale dom jest tylko jeden – Burdy,  widocznie
Slipko miał tylko pola ze stawem, może mieszkał u Burdy
261 Jan Cap dom, dwa ogrody, błota, dwa pola  
262 Jan Szmigulski dom, ogród  
263 Jan Trochim dom, dwa ogrody, błota, dwa pola  
264 Antoni Sołowij dom, dwa ogrody, cztery pola, łąka  
265 Andrzej Jakimiak dom, ogród, dwa pola  
266 Michał Jakimiak dom, ogród, dwa pola  
267 Jan Jakimiak dom, trzy ogrody, dwa pola  
268 Eliasz Jakimiak dom, ogród, dwa pola  
269 Grzegorz Jakimiak dom, ogród, dwa pola  
269 Jakimiak dom, dwa pola  brak imienia
270 Gabriel Sołowiy dom, ogród, dwa pola  
271 Michał Sołowiy dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
272 Jacek Cap dom, dwa ogrody  
272 Cap dom, dwa ogrody  brak imienia
272 Ignacy Cap dwa pola  
273 Jan Kowal dom, dwa ogrody, dwa pola  
274 Grzegorz Cap dom, ogród, dwa pola  
275 Jan Stodołka dom, dwa ogrody, dwa pola  
276 Jan Teluk dom, dwa ogrody, cztery pola  
277 Gmytro dom, ogród, cztery pola są dwie osoby przyporządkowane do nr 277, brak imienia
277 Antoni Teluk dom są dwie osoby przyporządkowane do nr 277
278 Jan Lewkow dom, ogród  
279 Grzegorz Borys dom, dwa ogrody, dwa pola  
281 Tomasz Diduszko dom, ogród  
282 Jan Czabak dom, dwa ogrody  
283 Ignacy Bezdenka dom, ogród, dwa pola  
284 Błaszczyk dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 284, brak imienia
284 Marcin Twerdzinski dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 284
285 Ewa Brodna dom  
286 Grzegorz Gałuszka dom, dwa ogrody  
287 Mozoła dom, ogród, dwa pola brak imienia
288 Jan Kiecko dom, ogród  
289 Dymitr Berinda dom  
290 Mateusz Dulbicki dom, ogród  
291 Antoni Teluk dom  
292 Grzegorz Bezdenka dom, ogród, dwa pola, łąka  
293 Wawrzyniec Slipko dom, ogród, dwa pola, łąka  
294 Wawrzyniec Diduszko dom, dwa ogrody numer domu skreślono i wpisano 842
295 Marcin Madij dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 295
295 Sebastian Madij dom są dwie osoby przyporządkowane do nr 295
296 nie wpisano dom, dwa ogrody brak imienia i nazwiska wdowy po Jakubie
297 Paweł Diduszko dom, trzy ogrody, jezioro, trzy ogrody, sześć pól, trzy łąki  
298 Jan Kiszko dom, ogród, jezioro  
299 Pantaleon Kuszko dom, ogród, dwa pola, łąka  
300 Jan Kuszko dom, ogród, dwa pola, łąka  
301 Kuszko dom, ogród  
302 Jan Kuszko dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
303 Michał Gnot dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
304 Eliasz Zemła dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
305 Szymon Gałuszka dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
306 Jan Steciak dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
307 Maciej Samson dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
308 Jacek Zemła dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
309 Szymon Czabak dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
310 Grzegorz Galuszka dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka przy dwóch polach łąka wpisano Hałuszka
311 Aleksander Samson dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
312 Stefan Kołodziey dom, dwa ogrody są dwie osoby przyporządkowane do nr 312
312 Stanisław Kołodziey ogród, dwa pola, łąka są dwie osoby przyporządkowane do nr 312, Stanisław Kołodziey zapewne tylko mieszkał
313 Jan Balik dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
314 Szymon Jakimiak dom, cztery ogrody, trzy pola, łąka  
315 Jacek Samson dom, cztery ogrody, cztery pola, łąka  
316 Grzegorz Samson dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
317 Jacek Cap dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
318 Jan Szweda dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
319 Grzegorz Popko dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
320 Pantaleon Kołodziey dom, ogród  
321 nie wpisano dom brak imienia i nazwiska wdowy po Stanisławie
322 Jan Łakomski dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
323 Fedym Maciejowski dom, ogród, dwa pola, łąka  
324 Piotr Maciejowski dom, ogród  
325 Szymon Czulic dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
326 Maciej Malinowski dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
327 Grzegorz Czabak dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
328 Bazyli Kołodziey dom, ogród, dwa pola, łąka  
329 Jan Rusinoski dom, ogród, dwa pola, łąka  
330 Aleksander Sołowij dom, ogród, dwa pola, łąka  
331 Antoni Sołowij dom, dwa ogrody  
332 Grzegorz Skuła dom, dwa ogrody  
333 Jan Steciak dom, dwa ogrody  
334 Józef Tuszkiewicz dom, dwa ogrody  
335 Prokop Makuch dom, dwa ogrody  
336 Feliks Witkoski dom, ogród  
336 Feliks Witkoski dwa pola łąka  
337 Jan Jakimiak dom, ogród, dwa pola, łąka  
338 Stanisław Slipko dom, dwa ogrody  
339 Pantaleon Popko dom, trzy ogrody, cztery pola, dwie łąki  
340 Gabriel Salik dom, ogród, dwa pola, łąka  
341 Grzegorz Sawicki dom, dwa pola, łąka  
342 Michał Slipko dom  
343 Antoni Pasternak dom  
343 Andrzej Slipko pole, pastwisko błotniaste  przekreślono nr na 373, zapewne błąd w numerze, pod obu numerami jest wpisana inna osoba,
Andrzej Slipko występuje pod nr 715 i 743, może chodziło o nr 743 
344 ks. Janiszewski  dom, trzy ogrody  
345 Jan Baraniecki dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
346 Maciej Woyciechoski dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
347 Michał Krynicki dom, ogród, dwa pola, łąka  
348 Andrzej Salik dom, dwa ogrody, trzy pola, dwie łąki  
349 Antoni Salik dom, ogród, dwa pola, łąka  
350 ks. Dudziakiewicz drugi dom, ogród  
351 Grzegorz Popko dom, ogród  
352 Michał Sołowij dom, ogród  
353 Piotr Gnot dom, ogród  
354 Antoni Salik dom, ogród, dwa pola, łąka, kamienie  
355 Jan Hodij dom, trzy ogrody, pusty plac, dwa pola, staw  
356 Krzysztof Tarnawski dom, dwa ogrody, dwa pola, staw  
357 Andrzej Jędrysow dom, ogród  
358 ks. Bazyli Lewicki dom, ogród  
359 Mikołaj Gałuszka dom, trzy ogrody  
360 Jan Gałuszka dom, dwa ogrody  
361 Maciej Krasnoburski dom  
362 Jan Krasnoburski dom  
363 Maciej Papirkoski dom, ogród  
364 Andrzej Gałuszka dom, dwa ogrody, trzy pola, łąka, staw są dwie osoby przyporządkowane do nr 364
364 Gabriel Gałuszka dwa ogrody, cztery pola, łąka, staw są dwie osoby przyporządkowane do nr 364, zapewne Gabriel Gałuszka tylko mieszkał
365 Dom Skarbowy budynek, ogród  
366 Stanisław Łęczak dom, ogród  
367 Maciej Gorecki dom, ogród  
368 Antoni Nagielski dom, trzy ogrody  
369 Antoni Papirkoski dom, ogród  
370 Jakub Niemkiewicz dom, dwa ogrody wpis występuje w katastrze dwa razy, być może błędnie
370 Jakub Niemkiewicz dom, dwa ogrody wpis występuje w katastrze dwa razy, być może błędnie
371 Sebastian Papirkowski dom, ogród  
372 Józef Grodzicki dom, ogród  
373 Wojciech Pietruszkiewicz dom, ogród  
374 Goszczyk dom, ogród wdowa po Jacku
375 Konwent Franciszkański Plac Franciszkański, dwa ogrody, dwa place puste, Sadzawka Franciszkańska, trzy pola, łąka (tzw.
Pole Ojców Franciszkanów)
czyli duży klasztor, w sadzawce nigdy nie było ryb
376 Szpital Żołnierski budynek, cztery ogrody  
377 Buda Skarbowa    
378 Dom Skarbowy budynek, dwa ogrody  
379 Magazyn na Owies    
380 Jan Moryniec dom, ogród, pole  
381 Danko Karpiak dom  
382 Maszczyk dom, ogród brak imienia
383 Łuczka Hewzyc dom  
384 Pantaleon Dombrycz dom  
385 Andrzej Sawicz dom  
386 Jan Stolarczyk dom  
387 Gabriel Weliczko dom, ogród  
388 Eliasz Salik dom, ogród, pole  
389 Andrzej Wonsowicz dom, ogród  
390 Prokop Korotuszka dom, ogród  
391 Bernard Mendlow dom, ogród  
392 Tomasz Jaworski dom, dwa ogrody, pole  
393 Jan Blok dom, dwa ogrody, pole  
394 Bazyli Gibałka dom, ogród, pole  
395 Jan Gałuszka dom, ogród, pole  
396 Slomska dom, dwa ogrody, pole  
397 Michał Weliczko dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
398 Kuchay dom, ogród, pole, łąka  
399 Jan Sroka dom, trzy ogrody, trzy pola, dwie łąki, jezioro  
400 Kazimierz Slipko dom, dwa ogrody, pole, łąka, jezioro  
401 Bazyli Blok dom, ogród, dwa pola łąka, jezioro  
402 Kazimierz Dziura dom, trzy ogrody, pole, łąka  
403 Błażej Błandziak dom, ogród, pole, łąka, jezioro  
404 Grzegorz Welyczko dom, trzy ogrody, pole, łąka, jezioro  
405 Jacek Zaiąc dom  
406 Leszek Blok dom, dwa ogrody, pole, łąka  
407 Fedym Blok dom, cztery ogrody, pole, łąka  
408 Michał Huchły dom, ogród, trzy pola, łąka  
409 Szymon Chamyk dom, trzy ogrody, cztery pola  
410 Jan Horyn dom, pole, łąka  
411 Fedym Wytoszko dom, ogród  
411 Wytoszkow pole, łąka brak imienia brata Fedyma, zapewne tylko u niego mieszkał
412 Fedym Wytoszko dom, dwa ogrody, pole, łąka  
413 Stefan Wytoszko dom, dwa ogrody, pole, łąka  
414 Dymitr Rusin dom, cztery ogrody, pole, łąka  
415 Franciszkanie dom, ogród, pole, łąka  
416 Fedym Kicur dom, dwa ogrody  
417 Paweł Starak dom, dwa ogrody, pole, łąka, pastwisko  
418 Maciej Walkiewicz dom, ogród, pole, łąka, pastwisko wpisano poprawne imię i nazwisko
419 Gabriel Cybak dom, dwa ogrody, pole, łąka, pastwisko  
420 Bazyli Chytry dom, pięć ogrodów, trzy pola, dwie łąki  
421 Chytra dom, trzy ogrody, pole, łąka brak imienia, błąd w nazwisku przy wpisie pola łąka, wpisałem poprawne
422 Maciej Chrusciel dom, dwa ogrody, pole, łąka  
423 Sebastian Dziura dom, dwa ogrody, pole, łąka  
424 Stefan Derewianka dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
425 Kicur dom, dwa ogrody, pole, łąka brak imienia
426 Fedym Werhun dom, dwa ogrody, pole, łąka  
427 Tomasz Slipko dom, dwa ogrody, pole  
428 Jan Kisiel dom, dwa ogrody, pole  
429 Jan Mioda dom, ogród, pole  
430 Jan Hewko dom, trzy ogrody, trzy pola łąka, jezioro  
431 Sebastian Czajkoski dom, dwa ogrody, pole  
432 Antonina Derewianka dom, ogród  
433 Derewianka dom, ogród, pole brak imienia
434 Jakub Malinoski dom, ogród, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 434
434 Hryniak pole brak imienia, są dwie osoby przyporządkowane do nr 434 – Hryniak zapewne tylko mieszkała
435 Jan Korolko dom, ogród, pole  
436 Onufry Mioda dom, ogród, pole  
437 Jan Moryniec dom, ogród  
438 Fedym Moryniec dom, dwa ogrody  
439 Walenty Błendziuk dom, dwa ogrody, pole  
440 Dom Kahalny koło Okopiska    
441 Jan Kwasinski dom, ogród  
442 Michał Pospolitak dom, ogród  
443 Marcin Malinoski dom, ogród, pole, jezioro  
444 Wawrzyniec Malinowski dom  
445 Maciej Malinoski dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
446 Jan Wełyczko dom, dwa ogrody, dwa pola, jezioro  
447 Piotr Kicur dom, ogród, pole  
448 Grzegorz Derewecki dom, ogród, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 434
448 Antoni Jaworski ogród, dwa pola są dwie osoby przyporządkowane do nr 434 – zapewne Antoni Jaworski tylko mieszkał
449 Dymitr Pospolitak dwa domy, dwa ogrody  
450 Daniel Czybak dom, trzy ogrody, pole, jezioro  
451 Szymon Popowicz dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
451 Szymon Popowicz ogród  
452 Piotr Horbal dom, ogród  
453 Stefan Salik dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
454 Andrzej Trochim dom, dwa ogrody, pole  
455 Jan Zwiorski dom, ogród, pole  
456 Stefan Jaworski dom, trzy ogrody, pole  
457 Stefan Lebedynski dom, ogród, pole, jezioro są dwie osoby przyporządkowane do nr 457
457 Roman Łebedyński pole, łąka są dwie osoby przyporządkowane do nr 457 – zapewne Roman Łebedyński tylko mieszkał
458 Andrzej Werhunowicz dwa pola, dwie łąki, jezioro są dwie osoby przyporządkowane do nr 458, zapewne Andrzej Werhunowicz tylko mieszkał
459 Szymon Slomski dom, dwa ogrody  
460 Zachariusz Jaminski dom, ogród  
461 Szymon Terfelit dom, ogród  
462 Tomasz Kłoczko dom, dwa ogrody  
463 Tomasz Derewianka dom, ogród  
464 Jacek Popko dom, ogród  
465 Szymon Budz dom, trzy ogrody, dwa pola  
466 Józef Terteka dom, trzy ogrody  
467 Józef Starak dom, trzy ogrody  
468 ks. Bazyli Werhunowicz dom, cztery ogrody, dwa pola,  jezioro są dwie osoby przyporządkowane do nr 468
468 Maciej Starak dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 468
469 Antoni Mazurkiewicz dom, ogród  
470 Stanisław Starak dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
471 Krzysztof Slipko dom, ogród, dwa pola  
472 Sebastian Slipko dom, trzy ogrody, dwa pola  
473 Stanisław Tartaka dom, dwa ogrody  
474 Michał Czoruch dom, ogród  
475 Jan Kalmuk dom, dwa ogrody  
476 Sebastian Zukiewicz dom, dwa ogrody  
477 Wawrzyniec Jaworski dom, ogród  
478 Stanisław Feresic dom, ogród  
479 Michał Strychalski dom, ogród  
480 Kazimierz Slipko dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 480 – zapewne Kazimierz Kolanko tylko mieszkał
480 Kazimierz Kolanko ogród, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 480
481 Jan Jaworski dom, ogród  
482 Tomasz Zacharkow dom, ogród  
483 Michał Lewkowicz dom, ogród  
484 Kalmuk dom, ogród brak imienia
485 Wawrzyniec Rzadkoski dom, ogród  
486 Kuźma Moroz dom, dwa ogrody, pole  
487 Stefan Habka dom, trzy ogrody, pole  
488 Grzegorz Werhun dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 488 
488 Grzegorz Portiuch cztery pola są dwie osoby przyporządkowane do nr 488 – zapewne Grzegorz Portiuch tylko mieszkał
489 Stanisław Hrycyniak dom, dwa ogrody, dwa pola  
490 Wojciech Połulach dom, dwa ogrody, pole  
490 Wojciech Połulach ogród  
491 Piotr Mozoła dom, ogród, pole  
492 Walenty Starak dom, ogród  
493 Antoni Legan dom, ogród  
494 Bazyli Pałaszowany dom, ogród  
495 Tadeusz Starak dom, ogród  
496 Barbara Madey dom  
497 Józef Zadorozny dom, cztery ogrody, błota  
498 Jan Mozoła dom, ogród, pole  
499 Bazyli Kozakiewicz dom, ogród  
500 Kuźma Dudkiewicz dom, ogród  
501 Piotr Kuzlak dom, ogród  
502 Michał Kuzłak dom, ogród  
503 Jan Dombrycz dom, ogród  
504 Jan Maciejowski dom, ogród  
505 Jan Makuchewicz dom, ogród  
506 Mikołaj Steciak dom, ogród  
507 Antoni Bednarz dom, ogród  
508 Stefan Slomski dom, dwa ogrody  
509 Andrzej Legan dom, dwa ogrody, pole  
510 Mikołaj Gocko dom, ogród  
511 Stanisław Turkiewicz dom, dwa ogrody  
512 Jan Bochenko dom  
513 Teodor Wodzinski dom, ogród  
514 Fedym Markow dom, ogród  
515 Wojciech Murzyniec dom, dwa ogrody  
516 nie wpisano dom, ogród wdowa po Franciszku, brak nazwiska
517 Piotr Jarmołoski dom, dwa ogrody  
518 Karczma Proboszczowska    
519 Piotr Jarmołoski drugi dom  
520 Pantaleon Dombrycz dom  
521 Chaim dom, ogród brak imienia
522 Bazyli Lewicki dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 522
522 Bazyli Worona dwa ogrody, pole, łąka są dwie osoby przyporządkowane do nr 522, zapewne Bazyli Worona tylko mieszkał
523 Grzegorz Bochenko dom, ogród  
524 Stanisław Teluk dom  
525 Jan Teluk dom, pole, łąka  
526 Dom Skarbowy Utrata    
527 Marek Wigderowicz dom  
528 Lejba Smerle dom  
529 Chaja Krzywa dom  
530 Moszko Majorowicz dom  
531 Oszyia Anczlowicz dom  
532 Abrahamko Manelow dom  
533 Soła    
534 Herszko Krakowski dom  
535 Herszko Chaimowicz dom  
536 Lejba Malarz dom  
537 Duwid Sobol dom  
538 Maciej Wyhadowski dom, ogród  
539 Jewka Kokiska dom, ogród  
540 Eliasz Nazarkiewicz dom, ogród  
541 Herszko Pacliszyn dom, ogród  
542 Jan Kaczan dom, ogród  
543 Krawie Zusman dom  
544 Jan Matlach dom, ogród  
545 Wawrzyniec Walakiewicz dom, dwa ogrody  
546 Wawrzyniec Matlach dom, dwa ogrody  
547 Berko Piekarz dom, ogród  
548 Abramko Orunowicz dom  
549 Berko Smuklirz dom  
550 Moszko Maneliszyn dom, ogród  
551 Major Beniusz dom  
552 Jeko Gierszonowicz dom  
553 Chajm Jekowicz dom  
554 Fajbus Jakubowicz dom  
555 Dawit Abrahamko dom  
556 Abrahamko Jekow dom, browar  
557 Chajm Mosze dom  
558 Michał Steciak dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
559 Herszko Krakowski dom  
560 Wojciech Mazur dom  
561 Anczel Duwid browar, ogród  
562 Szpital Żydowski z placem pustym  
563 Ryfka dom, ogród brak imienia
564 Herszko Mychlewicz dom, ogród  
565 Jan Kiecko dom, ogród  
566 Dom Skarbowy    
567 Mendel Anklow dom  
568 Eyzyk Anczlowicz dwa domy, Browar Eyzykow  
569 Lejba Zawidowski dom, browar w katastrze nie wpisano numeru przy browarze
570 Duwid Gaba dom  
571 Abrahamko Szmul dom  
572 Berko Krawiec dom  
573 Duwit Szepta dom  
574 Elo Jekowicz dom  
575 Mendel Majorowicz dom  
576 Wolko Izraelowicz dom  
577 Szojła Rubinowicz dom  
578 Tajbis Dawidowicz dom  
579 Lejba Zelmanowicz dom  
580 Chaim Janowicz dom  
581 Major Szkolnik dom  
582 Herszko Krawiec dom  
583 Jeko Kotlarz dom  
584 Stanisław Diduszko dom, dwa ogrody  
586 Herszko Złotnik dom, Szkoła Żydowska  
587 Jan Koscielecki dom  
588 Fedym Hałuszka dom, dwa ogrody, pole  
589 Szloma Krawiec dom  
590 Antoni Madej dwa domy z ogrodem, dwa pola, Browar Beniaszyszyn  
591 Troim Pinkas dom  
592 Łaźnia Żydowska    
593 Major Jęta browar  
594 Lejba Zelmanowicz browar  
595 Aria Zawelowicz dom, browar  
596 Nota Krawiec dom  
597 Henoch Juchimowicz dom, dwa place puste  
599 Major Abrahamkowicz dom  
600 Jan Badarycz dom, dwa ogrody  
601 Moszko Beniaszow dom, ogród  
602 Herszko Paczliszyn dom  
603 Moszko Iser dom, ogród  
604 Mendel Herszkowicz dom  
605 Szulim Jakubowicz dom  
606 Jakub Jukiełowicz dom  
607 Elo Szymkowicz dom  
608 Rabin Szczyrzecki  dom brak imienia
609 Rabin Szczyrzecki drugi dom rabina  
610 Moszko Herszkowicz dom  
611 Rabin Husakowski dom brak imienia
612 Herszko Jaryczowski dom  
613 Moszko Herszkowicz browar  
614 Dom Skarbowy koło Młyna    
615 Dom Skarbowy na Górce    
616 Dom Skarbowy    
617 Herszko Elowicz zagroda, plac pusty, browar  
618 Moszko Piniocz dom, ogród  
619 Wojciech Kulik dom, ogród  
620 Żurawska dom, ogród  wdowa po Janie
621 Bazyli Jarmołoski dom, ogród  
622 Stefan Lysak dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
623 Jan Dombrycz dom, dwa ogrody  
624 Antoni Debra dom, ogród, pole, łąka  
625 Jan Debra dom, ogród, dwa pola, łąka  
626 ks. Jerzy Zawałkiewicz dwa domy, dwa ogrody, pięć pól, trzy łąki  
627 Teodor Kotelewicz dom, ogród  
628 Ludwik Orzechowski dom  
629 Mikołaj Bochenko dom  
630 Antoni Dombrycz dom, ogród  
631 Bazyli Muzyczka dom, ogród  
632 Eliasz Bochenko dom, ogród  
633 Teodor Niznik dom, ogród  
634 Jan Mozoła dom  
635 Szymon Legan dom, pole we wpisie pola błędnie wpisano 636
636 Szymon Horbaty dom, ogród  
637 Piotr Hołowka dom, ogród  
638 Łukasz Dombrycz dom  
639 Antoni Slipko dom, ogród, pole  
640 Piotr Hapka dom, dwa ogrody, pole  
641 Jędrys dom, ogród brak imienia i nazwiska wdowy po Jakubie, we wpisie domu z ogrodem brak nazwiska
642 Tomasz Jędrysow dom, ogród, pole we wpisie pola podano Jędrys Szymkow
643 Jacek Klimko dom, ogród  
644 Jacek Gałuszka dom, ogród  
645 Jan Dudkiewicz dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 645
645 Jan Diduszko pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 645, Jan Diduszko zapewne tylko mieszkał
646 Grzegorz Niznik dom, dwa ogrody, pole  
647 Stefan Lalka dom, ogród, pole  
648 Grzegorz Habko dom, dwa ogrody  
649 Wojciech Koscielecki dom, dwa ogrody, pole  
650 Błażej Stemposki dom, dwa ogrody, pole  
651 Andrzej Teluk dom, dwa ogrody, pole  
652 Fedym Mormol dom, dwa ogrody, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 652
652 Jan Kuzlak dwa ogrody, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 652, Jan Kuźlak zapewne tylko mieszkał
653 Krzysztof Porada dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
654 Wojciech Chrusciel dom, trzy ogrody  
655 Walenty Ciuciura dom, trzy ogrody, pole  
656 Grzegorz Habka dom, ogród, dwa pola, łąka  
657 Walenty Chmiel dom, dwa ogrody  
658 Kapuscinska dom, ogród brak imienia
659 Jakub Kolanko dom  
660 Dymitr Mormol dom, dwa ogrody, pole  
661 Bazyli Mońka dom, dwa ogrody, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 661
661 Andrzej Karaman dom są dwie osoby przyporządkowane do nr 661
662 Antoni Mońka dom, dwa ogrody, dwa pola  
663 Jacek Salik dom, dwa ogrody, pole  
664 Jan Chodak dom, dwa ogrody, pole  
665 Błażej Stemposki dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
666 Stanisław Chodak dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
667 Dymitr Slomski dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
668 Jan Gieleszko dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
669 Jan Borecki dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
670 Antoni Payda dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
671 Stefan Gieleszko dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
672 Tomasz Gieleszko dom, dwa ogrody, dwa pola, jezioro, pastwisko błotniaste  
673 Michał Terteka dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
674 Tomasz Mońka dom, cztery ogrody, trzy pola, jezioro, pastwisko błotniaste  
675 Marcin Jaszoski dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
676 Wojciech Jaszoski dom, dwa ogrody, dwa pola  
677 Antoni Połulach dom, dwa ogrody, pole  
678 Leszek Papajewicz dom są dwie osoby przyporządkowane do nr 678
678 Wojciech Czekayło dom, dwa ogrody, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 678
679 Gołomb dom, dwa ogrody, pole brak imienia
680 Bartosz Gołomb dom, cztery ogrody, dwa pola, pastwisko błotniaste  
681 Sebastian Dombrowski dom, dwa ogrody, pole  
682 Madey dom, cztery ogrody, pole brak imienia
683 Borys dom, dwa ogrody, pole brak imienia
684 Jan Borys dom, dwa ogrody, pole  
685 Jerzy Popowicz dom, dwa ogrody, pole  
686 Rzeszowska dom, dwa ogrody, pole brak imienia
687 Walenty Dziura dom, dwa ogrody, pole  
688 Stefan Popowicz dom, dwa ogrody, dwa pola, jezioro  
689 Kuźma Rusin dom, dwa ogrody, pole  
690 Grun Anklowicz dom  
691 Daniel Smułka dom, trzy ogrody, trzy pola  
692 Grzegorz Smułka dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
693 Aleksander Smułka dom, dwa ogrody, pole  
694 Jan Karpa dom, ogród są dwie osoby przyporządkowane do nr 694
694 Jan Lewkowicz pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 694, Jan Lewkowicz zapewne tylko mieszkał
695 Jan Smułka dom, ogród, pole  
696 Bazyli Hrycyniak dom, ogród, pole  
697 Jan Dziura dom, ogród, pole  
698 Antoni Pasternak dom, ogród, pole  
699 Kasper Kruczko dom, ogród, pole  
700 Tomasz Branicki dom, dwa ogrody, pole  
701 Jerzy Kuszka dom, dwa ogrody są dwie osoby przyporządkowane do nr 701
701 Jerzy Zacharko pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 701, Jerzy Zacharko zapewne tylko mieszkał
702 Jan Lewkowicz dom, dwa ogrody, pole  
703 Jan Makucha dom, dwa ogrody, pole  
704 Paweł Makucha dom, dwa ogrody, pole  
705 Jan Porzycki dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
706 Jadwiga Porzycka dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
707 Eliasz Rusin dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
708 Jacek Horoszko dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
709 Wojciech Slipko dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
710 Sebastian Jaszoski dom, dwa ogrody, pole  
711 Jan Martinow dom, ogród, dwa pola  
712 Antoni Matysko dom, ogród  
713 Józef Lobodzic dom, dwa ogrody, pole  
714 Benedykt Pisulski dom, ogród, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 714
714 Jan Pisulski dom, ogród, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 714
715 Andrzej Slipko dom, dwa ogrody, pole  
716 Łukasz Pyzon dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
717 Tomasz Horoszko dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
718 Bartosz Slipko dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
719 Leszek Strus dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
720 Tomasz Bołcun drugi dom z dwoma ogrodami, pole  
722 Jan Slipko dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
723 Józef Slipko dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
724 Bartosz Pasternak dom, dwa ogrody, pole zapewne błędnie wpisano Slipko więc w katastrze dokonano poprawki
726 Tadeusz Harmatoski pole wpis tylko pola, nadany numer ale brak wpisu domu
727 Wojciech Diduszko dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
728 Andrzej Lobodzic dom są trzy osoby przyporządkowane do nr 728
728 Tadeusz Harmatoski dom, dwa ogrody są trzy osoby przyporządkowane do nr 728
728 Andrzej Łobodzic dom, dwa ogroda, pole, pastwisko błotniaste są trzy osoby przyporządkowane do nr 728
729 Sebastian Lobodzic dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
730 Stanisław Dziura dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
731 Antoni Pasternak dom, dwa ogrody, pole  
732 Jan Diduszko dom, dwa ogrody, pole  
733 Maciej Chrusciel dom, dwa ogrody, dwa pola  
734 Stefan Chmil dom, dwa ogrody, pole  
735 Wawrzyniec Slipko dom, dwa ogrody, pole  
736 Andrzej Duszynski dom, dwa ogrody, pole  
737 Maciej Ciciura dom, dwa ogrody, pole, jezioro, pastwisko błotniaste  
738 Jan Porada dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
739 Andrzej Mady dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
740 Ignacy Madyi dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
741 Kazimierz Ciciura dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste, jezioro  
742 Wojciech Pasternak dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste, jezioro  
743 Andrzej Slipko dom, dwa ogrody  
744 Antoni Czekayło dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
745 Grzegorz Laurykowicz dom, ogród  
746 Wojciech Chrusciel dom, trzy ogrody, pole  
747 Jan Kogut dom, trzy ogrody, dwa pola, jezioro przy jednym z ogrodów wpisano Kohut
748 Pantaleon Kohut dom, dwa ogrody, pole, łąka  
749 Franciszek Diduszko dom, dwa ogrody, pole, łąka  
750 Wojciech Diduszko dom, dwa ogrody, pole, łąka  
751 Wojciech Mady dom, dwa ogrody, pole, łąka  
752 Walenty Chmiel dom, dwie ogrody, trzy pola, łąka  
753 Maciej Dziura dom, dwa ogrody, pole, łąka  
754 Dziura dom, dwa ogrody, pole, łąka brak imienia wdowy po Franciszku
755 Stanisław Buczalski dom  
756 Kazimierz Chmiel dom, dwa ogrody, pole, łąka  
757 Antoni Chmil dom, dwa ogrody, pole, łąka  
758 Jan Czekayło dom, dwa ogrody, pole, łąka, pastwisko błotniaste  
759 Stanisław Nowak dom, dwa ogrody, pole, łąka, pastwisko błotniaste  
760 Andrzej Kokotko dom, dwa ogrody, pole, łąka, pastwisko błotniaste  
762 Tomasz Chmiel dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
763 Tomasz Madyi dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste zapewne błędnie wpisano nr 762 przy wpisie pola z pastwiskiem błotnym
764 Jan Czekayło dom, dwa ogrody  
765 Diduszko dom, dwa ogrody, pole, łąka brak imienia
766 Maciej Zukiewicz dom, dwa ogrody, pole, łąka  
767 Sebastian Zukiewicz dom, dwa ogrody, pole, łąka  
768 Jan Klimkow dom, ogród  
769 Wawrzyniec Stohny dom, dwa ogrody, pole, łąka  
770 Jacek Worona dwa domy, cztery ogrody, dwa pola, łąka, pastwisko  
771 Jan Szafranski dom, dwa ogrody, pole, łąka  
772 Piotr Chmiel dom, dwa ogrody, pole, łąka  
773 Jakub Kruczko dom, dwa ogrody, pole, łąka, jezioro  
774 Sebastian Kruczko dom, dwa ogrody, pole, łąka, jezioro  
775 Wawrzyniec Chrusciel dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka, pastwisko błotne  
776 Kasper Diduszko dom  
777 Franciszek Lis dom, dwa ogrody, siedem pól, cztery łąki  
778 Paweł Lis dom, trzy ogrody, sześć pól, cztery łąki  
779 Józef Zastawski dom, dwa ogrody, jedenaście pól, łąka, dwa jeziora  
780 Tomasz Maca dom, dwa ogrody, pole  
781 Michał Lalka dom  
782 Jacek Teluk dom, ogród, sześć pól, trzy łąki  
783 Bazyli Teluk dom  
784 Fedym Komarski dom, ogród, siedem pól, trzy łąki  
785 Grzegorz Haraucz dom, ogród  
786 Andrzej Borys dom, cztery ogrody, siedem pól, cztery łąki  
787 Wojciech Czekayło dom, dwa ogrody, trzynaście pola, cztery łąki, jezioro  
788 Jan Teluk dom, dwa ogrody, trzynaście pól, trzy łąki, dwa jeziora syn Jana
789 Jan Teluk dom, dwa ogrody, dwanaście pól, trzy łąki, dwa jeziora  
790 Jan Kowal dom, dwa ogrody, jedenaście pól, trzy łąki, jezioro  
791 Maciej Szweda dom, dwa ogrody  
792 Szymon Horoszko dom, dwa ogrody, dziewięć pól, trzy łąki  
793 Łukasz Rogozewicz dom, ogród  
794 Łukasz Bochenko dom, trzy ogrody, jedenaście pól, trzy łąki, jezioro  
795 Jacek Murzyniec dom, dwa ogrody, dziewięć pól, jezioro, pastwisko  
796 Grzegorz Murzyniec dom, cztery ogrody, dziewięć pól, pastwisko we wpisie domu z dwoma ogrodami przekreślono Grzegorz i wpisano Gabriel
797 Andrzej Dombryc dom, dwa ogrody  
798 Jan Matuszkiewicz dom, ogród  
799 Michał Woyciechoski dom, ogród  
800 Walenty Budz dom, ogród  
801 Antoni Pułtoracki dom, ogród  
802 Jerzy Goron dom, dwa ogrody  
803 Wawrzyniec Goron dom, dwa ogrody  
804 Kasper Niemczewicz dom, dwa ogrody  
805 Szymon Starak dom, trzy ogrody  
806 nie wpisano  dom, ogród brak nazwiska, wdowa po Łukaszu
807 Jan Zadorozny dom, cztery ogrody  
808 Grzegorz Muzyczka plac na dom  
808 Grzegorz Muzyczka dom, ogród, plac na dom w katastrze nie wpisano numeru przy placu na dom
809 Aleksandra Bochenko dom, ogród  
810 Daniel Leyman dom, ogród  
811 Paweł Łebedynski dom, ogród  
812 Stefan Myrona dom  
813 Szymon Mihel dom  
814 Wojciech Budzianski dom, ogród  
815 Jan Duszynski dom, ogród  
816 Stefan Rab dom, trzy ogrody są dwie osoby przyporządkowane do nr 816
816 Jan Sołowiy dom, ogród, dwa pola, łąka są dwie osoby przyporządkowane do nr 816
817 Bazyli Diduszkiewicz dom, ogród  
818 Kasper Cwiok dom  
819 Jan Wełyczko dom, dwa ogrody, pole, łąka  
820 Aleksander Mszański dom, cztery ogrody  
821 Sebastian Bratkiewicz dom  
822 Wojciech Zechowicz dom, ogród  
823 Dom Miejski w Rynku    
823 Tomasz Czekayło dom, ogród pod numerem 823 jest też Dom Miejski w Rynku, być może Tomasz Czekayło tylko mieszkał
824 Grzegorz Stodołka dom, ogród  
825 Sebastian Macewicz dom, dwa ogrody, pole, jezioro  
826 Bartosz Sadoski dom, ogród  
828 Grzegorz Jabłoński dom, dwa ogrody  
829 Jan Kołodziey dom, dwa pola, łąka  
830 Andrzej Werhun dom, dwa ogrody, dwa pola  
830 Andrzej Werhun dwa pola  
831 Szymon Staszczyszyn dom, ogród  
832 Jan Zelakoski dom, ogród  
833 Wawrzyniec Ciciura dom, ogród, pole  
834 Antoni Łobodzic dom, ogród, pole  
835 Michał Marciniak dom, ogród  
836 Mikołaj Horak dom, ogród, dwa pola  
837 Jadwiga Duszenko dom  
838 Michał Gałuszka dom, ogród, dwa pola  
839 Jacek Gałuszka dom, dwa pola  
840 Szymon Dulbicki dom, trzy ogrody, dwa pola, łąka  
841 Jan Chodak dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
842 Wawrzyniec Diduszko dom, dwa ogrody, sześć pól, trzy łąki  
843 Andrzej Gnot dom, ogród, dwa pola, łąka  
844 Aleksander Szweda dom, dwa ogrody, dwa pola, łąka  
845 Jacek Branicki dom, ogród  
846 Jan Stodółka dom, dwa ogrody  
847 Antoni Salik dom, ogród  
848 Bazyli Kasim dom, dwa ogrody, dwa pola, staw  
849 Kazimierz Malinowski dom, ogród, pole  
850 Dymitr Kicur dom  
851 Błażej Zechowicz dom, ogród  
852 Zadorozna dom, ogród brak imienia
853 Jan Jarmołowicz dom, ogród  
854 Daniel Bochenko dom, ogród  
855 Andrzej Jędrysow dom, ogród, dwa pola, staw  
856 Fedym Cybak  dom  
857 Andrzej Kindurski dom  
858 Abraham Anezlowicz dom  
859 Moszko Herszkowicz dom  
860 Herszko Zelmanowicz dom, ogród  
861 Szloma Rafaliszyn dom  
862 Perla dom są dwie osoby przyporządkowane do nr 862, brak imienia
862 Lejba Rafaliszyn dom są dwie osoby przyporządkowane do nr 862
863 Andrzej Tuszerewicz dom, ogród  
864 Jan Mormol dom, dwa ogrody są dwie osoby przyporządkowane do nr 863
864 Mormol pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 863, brak imienia wdowy po Bazylim, zapewne Bazyli był
ojcem Jana, a wdowa po nim tylko mieszkała
865 Kasper Dziura dom, dwa ogrody, pole  
866 Jan Popowicz dom, dwa ogrody, pole  
867 Jan Rusin dom, dwa ogrody, pole są dwie osoby przyporządkowane do nr 867
867 Sebastian Dziura dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste są dwie osoby przyporządkowane do nr 867
868 Wojciech Pasternak dom, dwa ogrody, pole  
869 Szymon Stohnyi dom, dwa ogrody, pole, pastwisko błotniaste  
870 Jakub Diduszko dom, dwa ogrody, pole  
871 Marcin Chrusciel dom, dwa ogrody, pole  
872 Błażej Chmil dom, dwa ogrody, pole  
873 Wojciech Czekayło dom, dwa ogrody, dziesięć pól, łąka, jezioro przy wpisach dwóch pól wpisano Wojciecha jako syna Wojciecha
874 Michał Teluk dom, ogród, dziewięć pól, dwie łąki, jezioro  
875 Jan Horak dom, ogród, dziesięć pól, dwie łąki błotne, łąka  
876 Jan Połulach dom, dwa ogrody, jedenaście pól, jezioro, trzy łąki  
877 Fedym Horoszko dom, dwa ogrody, dziewięć pól, trzy łąki  
878 Tomasz Macewicz dom, ogród  
879 Eliasz Halij dom, ogród  
880 Grzegorz Smereka dom, ogród  
881 Stanisław Bobuszeski dom  
882 Jan Strus dom, dwa ogrody  
883 Jacek Moryniak dom, ogród  
884 Franciszek Boroski dom, ogród  
885 Grzegorz Duszyński dom  
886 Daniel Gałuszka dom, dwa ogrody  
887 Pasternak dom brak imienia
brak Aleksander Mszanski ogród jest dwóch Aleksandrów Mszańskich – pod nr 31 i 820
brak Aleksander Mszański pole jest dwóch Aleksandrów Mszańskich – pod nr 31 i 820
brak Andrzej Wehun dwa ogrody  
brak Antoni Sawa dom, trzy ogrody  
brak Apolonia Papirkowska ogród  
brak Aronow plac pusty brak imienia
brak Bartosz Halinski dom  
brak Bazyli Segin dom, ogród, kuźnia, plac pusty, ogród  
brak Berko Slępy dom  
brak Browar Leybow    
brak Browar Piuka   Piuk to zapewne nazwisko
brak Browar Sawrazow   Sawrazow to zapewne nazwisko
brak Browar Szmerlow   Szmerlow to zapewne nazwisko
brak Dom Skarbowy i Poczta z dwoma ogrodami  
brak Fedym Borys ogród nie posiada domu, służący
brak Fedym Kanafocki dom, dwa ogrody, dwa pola  
brak Fedym Horbat ogród nie posiada domu, służący
brak Fedym Mormol ogród jest dwóch Fedymów Mormolów – pod nr 205 i 652
brak Grzegorz Karpinski plac pusty  
brak Grzegorz Paszkowski ogród  
brak Hatłas plac pusty  
brak Ignacy Szulc plac pusty  
brak Jan Boyko dom  
brak Jan Dombrycz ogród jest dwóch Janów Dombryczów – pod nr 503 i 623
brak Jacek Szymonowicz ogród jest dwóch Jacków Szymonowiczów – pod nr 23 i 64
brak Jan Teluk ogród jest czterech Janów Teluków – pod nr 276, 525, 788 i 789
brak Jan Teluk dom, dwa ogrody jest czterech Janów Teluków – pod nr 276, 525, 788 i 789
brak Jan Werhun dwa ogrody jest dwóch Janów Werhunów – pod nr 173 i 257
brak Lityńska plac pusty, ogród  
brak ks. Tomasz Dudiakiewicz ogród  
brak Józef Janowski ogród  
brak Major Manel plac pusty  
brak Manelow dwa place puste brak imienia
brak Mateusz Duszenko dom  
brak Marcin Czyzoski dom, dwa ogrody  
brak Maria Duszynska dom, dwa ogrody  
brak Maria Łaurekiwicz ogród  
brak Sebastian Papirkowski plac pusty, ogród jest dwóch Sebastianów Papirkowskich – pod nr 99 i 371
brak Sikora plac pusty, ogród brak imienia
brak Wojciech Burtnałowicz dom, ogród  
brak Teodor Niznik ogród jest dwóch Teodorów Niznik – pod nr 50 i 633
brak Moszko Mortkowicz dom  
brak Wawrzyniec Winnicki dom  
brak Stefanik ogród brak imienia
brak Piotr Stodołka ogród  
brak Michał Bezdenka dwa ogrody  
brak Teluk ogród wdowa po Dymitrze, brak imienia
brak Wojciech Diduszko dom, dwa ogrody, jezioro  
brak Wawrzyniec Opalinski ogród  
brak Miasto plac na dom, ogród, siedem placów pustych, plac budowlany, sześć pól, zarośla, pole, łąki,
krzaki
jeden plac pusty nad wodą
brak Rynek Miejski   zapewne własność miasta
brak Kaźnia Miejska plac  zapewne własność miasta
brak Młyn Skarbowy   zapewne własność miasta
brak Fosa Miejska    zapewne własność miasta, koło miasta
brak Fosa koło Miasta Żydowskiego   zapewne własność miasta, użyta jako Pastwisko Gęsie
brak Blich Miejski trzy blichy zapewne własność miasta, położone między rzekami, blich to jeden łan
brak Bagno Miejskie nieużytek zapewne własność miasta
brak Cerkiew plac pusty zapewne grekokatolicka
brak Cerkiew Grekokatolicka    
brak Plac Skarbowy koło Podgrodli    
brak Plac pusty za wałem od stawu   dopisek w tyle Rostkowskiego Jana
brak Zamek plac pusty  
brak Zamek działka pusta koło Opustu
brak Magazyn Cesarski z ogrodem zapewne własność Cesarstwa Austrii
brak Cmentarz Żołnierski    
brak Magazyn na Siano   zapewne własność Cesarstwa Austrii
brak Rajszula Żołnierska   szkoła jazdy konnej
brak Stajnia Cesarska   zapewne własność Cesarstwa Austrii
brak Stajnia Cesarska   zapewne własność Cesarstwa Austrii
brak Kościół Franciszkański   zapewne własność Franciszkanów
brak Franciszkanie łąki zapewne własność Franciszkanów
brak Kościół Rzymsko-Katolicki    
brak Kościół św. Stanisława   rzymsko-katolicki
brak Kościół Św. Barbary   rzymsko-katolicki
brak Cmentarz Rzymskokatolicki    
brak Rynek Żydowski    
brak Plac Pusty Kahalny    
brak Plac Pusty Kahalny    
brak Plac Pusty Kahalny    
brak Plac Pusty Kahalny    
brak Plac Pusty Kahalny    
brak Jatki Żydowskie    
brak nie wpisano działka pusta  koło Budy Skarbowej
brak nie wpisano Pastwisko dla Gęsi Rustykalne
brak nie wpisano Pastwisko dla Gęsi Rystykalne
brak nie wpisano Pastwisko Rustykalne 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *