Przejdź do treści

urodzeni i ochrzczeni we wsi


Spis obejmuje osoby urodzone i ochrzczone w Dolinianach między styczniem 1640 a kwietniem 1945, w tym katolików wyznania grekokatolickiego z lat 1784-1919 i 1925-1927. Wcześniejsze księgi prawdopodobnie się nie zachowały się albo zalegają gdzieś nierozpoznane w archiwach polskich lub ukraińskich.
W starszych księgach rzymskokatolickich zauważalny jest brak stron. Brakuje miesięcy a czasami lat. W przypadku nie zachowania się odpisów tych ksiąg czy choćby wykazu urodzeń i chrztów, zwłaszcza tych XVII-XVIII wiecznych nie było możliwe było wpisanie ich do tego spisu.
Dostrzeżone braki:
a) listopad 1714 – luty 1715 r.,
b) grudzień 1687 – połowa kwietnia 1689 r.
Spis osób wyznania rzymskokatolickiego oparty jest na wykazie urodzeń parafii rzymskokatolickiej z siedzibą w Gródku Jagiellońskim, sprawdzany, uzupełniany bądź poprawiany o zapisy z ksiąg urodzeń (pierwopisów lub odpisów) a także o spis dusz oraz brudnopis. Osoby wyznania grekokatolickiego spisano tylko z ksiąg.
Nazwiska w księgach były różnie wpisywane, często bez znaków polskich, lub z błędami. Przykładowo zamiast końcówkę „wski” wpisano “ski”, zamiast „j” pisano „y” lub „i”, zamiast „u” – „ó”, zamiast „ą” – „on”. Przy wyszukiwaniu należy używać różnej pisowni. Ponadto, w starszych księgach, nazwisko było odmieniane. Nie zawsze wiadomo było jaka powinna być poprawna pisownia: np. przy Karplowej – Karp, Karpel czy może Karpiel.
Niektóre lata z początku XIX wieku, zwłaszcza w księgach grekokatolickich są bardzo niestarannie prowadzone, a nazwiska przekręcane, stąd były trudności w odczytaniu zwłaszcza imion i nazwisk.
Zdarza się w tym spisie, że ta sama osoba występuje podwójnie. Związane jest to ze zmianą wyznania z grekokatolickiego na rzymskokatolickie. Tam, gdzie zostało to zauważone w uwagach umieszczono odpowiedni zapis. W tym przypadku, wpisu urodzenia należy szukać w księdze właściwego wyznania w chwili urodzenia, a w księdze nowoobranego kościoła jest tylko odpis lub świadectwo chrztu.
Jeśli chrzest był w obrządku rzymskokatolickim wpis znajduje się w księgach parafialnych Gródka Jagiellońskiego, jeśli grekokatolickiego – w księgach parafialnych Wołczuch.

Księgi rzymskokatolickie udostępnione są już przez Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Państwowym w Przemyślu. Duży zasób ma również tzw. Archiwum Baziaka w Krakowie. Mam nadzieję, że wkrótce dołączy do tego grona.
Od 2022 r. swoje księgi rzymskokatolickie udostępnia również Centralne Historyczne Archiwum Państwowe we Lwowie. Szczegóły o zasobach obu państw znajdują się tutaj: https://doliniany.usermd.net/2019/07/05/wglad-w-ksiegi-parafii-grodek-jagiellonski/
Gorzej jest z księgami greckokatolickimi parafii Wołczuchy dotyczącymi Dolinian, które ma prawdopodobnie tylko Centralne Historyczne Archiwum Państwowe we Lwowie. W chwili obecnej przeglądać można tylko lata 1784-1919 i 1925-1927, które udostępniane są przez mormonów tutaj:
https://www.familysearch.org
Zasób ksiąg grekokatolickich znajdujących się w tamtejszym archiwum można zobaczyć tutaj (uwaga cyrylica):
https://mega.nz/file/2a40HJaS#NgpUCLqYlsNsZbV-Yk7-CKteLm-ZkQ3eH122IHTelAo

Jak wynika z opracowania, grekokatolickie księgi metrykalne z Dolinian obejmują lata:
Urodzenia: 1784-1872, 1784-1790, 1836, 1791-1843, 1846-1848, 1850-1858, 1863-1868, 1873-1875, 1872-1914, 1877-1878, 1878-1884, 1891-1894, 1900, 1903-1905, 1916-1919,  1925-1927, 1919-1944
Śluby: 1784-1790, 1785-1942, 1791-1843, 1846-1849, 1850-1858, 1863-1868, 1873-1875, 1877-1878, 1878-1884, 1891-1894, 1900, 1903-1905, 1925-1927
Zgony: 1784-1905, 1784-1790, 1831-1836, 1791-1843, 1846-1849, 1850-1858, 1863-1868, 1873-1875, 1877-1878, 1878-1884, 1891-1894, 1900, 1903-1905, 1925-1927, 1905-1944

Zapewne w tych przedziałach lat są ujęte i inne wsie. Czy zachowały się księgi sprzed 1784? Nie wiadomo.

 

2 komentarze do “urodzeni i ochrzczeni we wsi”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *