Przejdź do treści

Andrzej Kuszwara, Franciszek Lechowicz, Julian Lechowicz

  • przez

W Oddziale zamiejscowym w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowego we Wrocławiu pod oznaczeniem 59/36/0/2.3/469 znajdują się Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga – Niemiecka Wywiadownia.
Założycielem firmy był kupiec Wilhelm Schimmelpfeng, który w roku 1872 otworzył niewielkie, ale odpowiednie do ówczesnych potrzeb biuro we Frankfurcie nad Menem. Firma początkowo zajmowała się sprawdzaniem zdolności kredytowych i analizą ekonomiczną. Kiedy w roku 1897 obchodzono jubileusz 25 lecia firma zatrudniająca blisko 600 pracowników posiadała swe przedstawicielstwa (oddziały) w 20 europejskich krajach i wciąż się rozrastała.
Po śmierci założyciela (1907) kierownictwo nad firmą przejęli synowie Richard oraz Hans Adolf. Sześć lat później (1913) powstały filie Oddziału w Petersburgu zlokalizowane w Warszawie, Rydze, Moskwie oraz Odessie.
Działalność biura opierała się na zawierającym 1500 artykułów wewnętrznym regulaminie organizacyjnym, natomiast sprawozdania gospodarcze sporządzano między innymi w oparciu o notatki prasowe oraz ogólnodostępne rejestry handlowe.
Informacje o poszczególnych firmach, osobach i instytucjach – zebrane są dla każdej oddzielnie w otwartych półkopertach tworzących rodzaj kartoteki. Koperty zawierają krótką historię danej firmy lub życiorys właściciela, informacje od informatora, zadłużenie kredytowe, zarobki, ankietę wypełnioną przez właściciela na prośbę Biura oraz wycinki z gazet, np. o rejestracji firmy, nekrologi właścicieli, ogłoszenia o połączeniu lub likwidacji (upadłości), czasem drukowane we prasie bilanse.
Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfeng zasięgiem terytorialnym obejmowało miejscowości położone na terenie Dolnego i Górnego Śląska (włączając obecne pogranicze polsko-czeskie, Łużyc, części obecnego województwa lubuskiego z Zielona Górą, jak również części województw  krakowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego.
Więcej tutaj: https://www.ap.wroc.pl/zrodla-archiwalne/akta-biura-informacyjnego-w-schimmelpfeng
Dzięki wywiadom z 1938 roku, prowadzonym przez oddział firmy – biuro informacyjne o stosunkach kredytowych „Informator” z siedzibą we Lwowie można dowiedzieć się o trzech mieszkańcach ówczesnych Dolinian wnioskujących o pożyczkę. Są to Andrzej Kuszwara, Franciszek Lechowicz i Julian Lechowicz. Opisy osób i stanu posiadania z listopada 1938 roku są wolnym tłumaczeniem z języka niemieckiego

  1. Andrzej Kuszwara

Andrzej Kuszwara urodził się około 1903 r. i ma 35 lat. Żonaty, jest właścicielem dużego gospodarstwa rolnego, które kupił głównie sam, a częściowo wszedł w posiadanie. Rozsądnie zarządza swoim majątkiem i jest to jego dobre źródło utrzymania.
Gospodarstwo składa się z 20 morg pola uprawnego, ceglanego domu parterowego z przybudówkami, dwóch koni, czterech krów i niezbędnego mienia nieruchomego.
Cała nieruchomość stanowi wartość około 30 tysięcy złotych i jest nieobciążona. Mniejsza część nieruchomości jest zapisana na żonę Annę.
Kuszwara uważany jest za pracowitego gospodarza, odpowiednio wypełniającego swoje obowiązki. Jest solidnym, pracowitym i schludnym rolnikiem.

  1. Franciszek Lechowicz

Franciszek Lechowicz urodził się około 1913 roku i ma około 25 lat. Żonaty, z zawodu jest rolnikiem. Odziedziczył duże gospodarstwo rolne i powiększył je dzięki zakupom. Jest oddany zarządzaniu swoim majątkiem, w którym pomaga mu żona. Pracuje z zadowoleniem i odnajduje się w tym.
Lechowicz żyje na przyzwoitym poziomie. Jest dobrym, pracowitym i przyzwoitym rolnikiem, cieszy się dobrym zdaniem i wypełnia swoje obowiązki należycie.
Jego gospodarka składa się z drewnianego domu z przybudówkami i 15 morgów pola uprawnego, 4 koni i 3 krów, jak również niezbędnego mienia nieruchomego. Nieruchomość, nie jest obciążona, ma wartość około 18 tysięcy złotych. Majątek jest wolny od obciążeń. Pięć morgów pola i pół domu są zapisane na jego żonę Marię.

  1. Julian Lechowicz

Julian Lechowicz urodził się około 1904 roku. Żonaty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego, które częściowo odziedziczył, a częściowo powiększył poprzez zakupy. Zarządza swoim majątkiem, w którym pomagają mu żona, synowie i trzech stałych pomocników.
Zawsze znajdzie sposób, aby się dobrze dogadać. Jest opisywany jako wydajny, sumienny i dobrze zaopatrzony rolnik. Lechowicz właściwie wypełnia swoje obowiązki.
Gospodarstwo składa się z 18 morgów pola uprawnego, parterowego drewnianego domu z przybudówkami, 4 krów, 3 koni i mienia nieruchomego o wartości około 20 tysięcy złotych. Jest wolne od obciążeń. Cztery morgi i połowa domu jest zapisana na żonę Ewę. Całkowity majątek małżeństwa szacuje się na około 22 tysiące złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *