Przejdź do treści

Z i do Dolinian

  • przez

Wydaje się nam, że dawniej ludzie byli bardziej przywiązani do swojego miejsca urodzenia i nie opuszczali go częściej, tak jak my współcześnie, za pracą, za małżonkiem czy z zupełnie innych powodów. Nie jest to jednak prawda.
Wsie się rozrastały, tworzyły się nowe osady, do których przesiedlali się ludzie z innych miejscowości. Tak jak my teraz, tak i oni wtedy przychodzili mieszkać do małżonka. Osiedlali się tam, gdzie było taniej. Powody zmiany miejsca zamieszkania były różne. Tak jak i teraz.
Kto w takim razie opuścił Doliniany, a kto w nich zamieszkał przed 1945 rokiem?
Z pomocą przychodzą głównie zapowiedzi oraz spisy parafian (dusz). W samych księgach ślubów niestety nie zawsze umieszczano zapis o miejscu pochodzenia lub zamieszkania. Szukając dzieci małżonków w księgach chrztów miejscowości, które wpisano w księgach zapowiedzi i ślubów oraz w spisach dusz, można się dowiedzieć, gdzie rodzina zamieszkała.

Trzeba pamiętać, by szukać swoich przodków zarówno w księgach rzymskokatolickich jak i grekokatolickich. Rodziny na Kresach na ogół były mieszane, głównie polsko-ruskie, ale także grekokatolickie i rzymskokatolickie. Ponadto, powodem chrztu w kościele czy cerkwi nie zawsze było wyznanie ojca czy matki. Czasami to był przypadek, taki jak u mojej babci, która została ochrzczona w cerkwi z powodu… wyjazdu wszystkich księży łacińskich na spowiedź do sąsiedniej parafii.
Poniższy spis zawiera tylko te osoby, wobec których ustalono miejsce zamieszkania po zawarciu małżeństwa.
Pochodzi z ksiąg ślubów, zapowiedzi lub spisów dusz parafii Gródek, Rodatycze i Wołczuch.
Jeżeli poniżej nie wypisano Państwa przodków, zachęcam do samodzielnych poszukiwań. Doliniańcy nie osiedlali się przecież tylko w obrębie tych parafii.
Wpisana została data ślubu, po której osoba opuściła lub zamieszkała w Dolinianach, małżonka oraz miejscowość jego pochodzenia lub zamieszkania.

1. urodzeni w Dolinianach i ich nowe miejsce zamieszkania
– 1721 – Kądzioła Zofia wyszła za mąż za Kruczko Andrzeja z Gródka (ślub rzymskokatolicki),
– 1762 – Gułgiewicz Regina wyszła za mąż za Bączkowskiego Jakuba z Gródka (ślub rzymskokatolicki),
– 1782 – Buszewicz Maria wyszła za mąż za Marciniaka Błażeja z Kiernicy (ślub rzymskokatolicki),
– 1825 – Pieczaj Michał s. Antoniego i Marty ożenił się z Gmielrzewską Antoniną c. Ewy z Gródka (ślub rzymskokatolicki),
– 1827 – Gugiewicz Wojciech ożenił się z Biłowąs Anastazją z Rodatycz (ślub greckokatolicki),
– 1830 – Sobolewska Franciszka c. Wojciecha i Marii wyszła za mąż za Łakomskiego Franciszka s. Wojciecha i Ewy z Dobrzan (ślub rzymskokatolicki),
– 1832 – Besz Anna c. Jakuba i Marii wyszła za mąż za Wanata Wincentego s. Tomasza i Franciszki z Rodatycz (ślub rzymskokatolicki),
– 1852 – Mielnik Jan s. Eliasza i Marii Marynyn ożenił się z Jaszczur Anną c. Wawrzyńca i Franciszki Polańskiej z Wołczuch i zamieszkali w Dobrzanach (ślub rzymskokatolicki),
– 1853 – Andruchowicz Wojciech s. Jana i Katarzyny Pastuch ożenił się z Ciurkiewicz Katarzyną c. Jana i Marii Slipko z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1860 – Mirowska Maria c. Jana i Anny Jędruchowicz wyszła za mąż za Wróblewskiego Bartłomieja s. Andrzeja i Jadwigi Marusiak z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1865 – Besz Wojciech s. Agnieszki ożenił się z Kuzmą Zofią c. Andrzeja i Rozalii Smalec z Czerlan (ślub rzymskokatolicki),
– 1869 – Otkowicz Michał s. Tymoteusza i Katarzyny Zaczypyło ożenił się ze Stolską Katarzyną c. Franciszka i Julii Konieczko z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1858 – Moroz Franciszka c. Hiacynta i Agnieszki Kądzioła wyszła za mąż za Urbana Mikołaja s. Marcina i Marii Breń z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1866 – Otkowicz Maria c. Tymoteusza i Katarzyny Zaczepyło wyszła za mąż za Melskiego Jana s. Stefana i Teresy Dembickiej z Wołczuch I mąż, (ślub greckokatolicki),
– 1868 – Gługiewicz Katarzyna c. Macieja i Anny Mazurkiewicz wyszła za mąż za Moczulskiego Jana s. Andrzeja i Zofii Tarczyńskiej z Kocowa (ślub rzymskokatolicki),
– 1868 – Romaniuk Rozalia c. Szymona i Marii Besz wyszła za mąż za Horbacza Michała s. Jana i Ewy z Dobrzan i zamieszkali w Czerlanach (ślub rzymskokatolicki),
– 1868 – Besz Michał s. Mateusza i Marii Kondzioła ożenił się z Huk Marią c. Eliasza i Anastazji Borskiej z Dobrzan (ślub greckokatolicki),
– 1869 – Michał Otkowicz s. Tymoteusza i Katarzyny Zaczypyło ożenił się ze Stalską Teresą c. Franciszka i Julii Kazieczko z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1870 – Mirowski Jan, s. Krzysztofa i Marii Leśko ożenił się z Kupińską Marią c. Sebastiana i Anastazji Laurykowicz z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku (ślub greckokatolicki),
– 1871 – Mirowski Marcin s. Jana i Anny ożenił się ze Ślipko Marią c. Józefa i Marii Falkiewicz z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1874 – Otkowicz Tekla c. Tymoteusza i Katarzyny Zaczepyło wyszła za mąż za Mykitę Bazylego s.  Jana i Rozalii Polańskiej z Wołczuch (ślub grekokatolicki),
– 1874 – Besz Maria c. Michała i Marii Janczura wyszła za mąż za Diduszkę Antoniego s. Wojciecha i Katarzyny Steć z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1875 – Kolanko Anna c. Wojciecha i Tekli Olkowicz wyszła za mąż za Mykitę Bazylego s. Bazylego i Marii Rybak z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– przed 1876 – Mirowski Marcin s. Jana i Anny Jędruchowicz ożenił się z Trusz Katarzyną c. Jana i Marii Rusin i zamieszkali na Przedmieściu Czerlańskim w Gródku,
– 1876 – Andruchowicz Anna c. Walentego i Katarzyny Mirowskiej wyszła za mąż za Staraka Michała s. Jana i Marii Rysiewicz z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
1878 – Krzyszczyszyn Piotr s. Szymona i Anny Kądzioła ożenił się z Lalką Zofią c. Marcina i Łucji Marciniszyn ze Stodółek (ślub rzymskokatolicki),
– 1881 – Głogiewicz Michał s. Wojciecha i Marii Husak ożenił się z Anną Miecznik c. Jana i Anny Kindus z Rodatycz (ślub grekokatolicki),
– 1882 – Kocyniak Maria c. Stefana i Ewy Dynys wyszła za mąż za Stoiko Marcina s. Stefana i Ewy Krochmal z Łabunia i zamieszkali w Wołczuchach (ślub grekokatolicki),
– 1882 – Besz Katarzyna c. Jana i Katarzyny Popowicz wyszła za mąż za Kancira Dymitra s. Bazylego i Marii Kułakowskiej z Bratkowic (ślub grekokatolicki),
– 1883 – Kądzioła Franciszka c. Jana i Anny Zadorożnej wyszła za mąż za Ikawy Jana s. Ignacego i Marii Krysan z Uherc (ślub rzymskokatolicki),
– 1883 – Besz Maria c. Jana i Katarzyny Smyk wyszła za mąż za Wawrynów Wojciecha s. Józefa i Barbary Choroz z Uherc (ślub rzymskokatolicki),
– 1884 – Kolanko Katarzyna c. Wojciecha i Tekli Otkowicz wyszła za mąż za Panata Wawrzyńca s. Marcina i Marii Wróblewskiej z Wołczuch (ślub grekokatolicki),
– 1886 – Kądzioła Rozalia c. Jana i Anny Zadorożny wyszła za mąż za Czorneńki Teodora s. Błażeja i Marii Diaczek z Uherc (ślub rzymskokatolicki),
– 1890 – Andruchowicz Maria c. Tomasza i Anny Besz wyszła za mąż za Hrycę Pawła s. Jana i Aksenii Dmytryszyn z Bratkowic (ślub rzymskokatolicki),
– 1891 – Mirowska Katarzyna c. Tomasza i Zofii Kancir wyszła za mąż za Dilnyi Grzegorza z Wołczuch (ślub grekokatolicki),
– 1891 – Zaczepyło Maria c. Jerzego i Anastazji Chmielowskiej wyszła za mąż za Jastrzembskiego Józefa s. Michała i Katarzyny Diduszko z Gródka (ślub grekokatolicki),
– 1891 – Sobolewski Józef s. Józefa i Katarzyny Łeśkow ożenił się z Otrysko Józefą c. Nikodema i Barbary Kiecur z Gródka (ślub rzymskokatolicki),
– 1892 – Kocyniak Maria c. Jana i Anny Besz wyszła za mąż za Jaszoskiego Wojciecha s. Krzysztofa i Katarzyny Ponulach z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1892 – Surakowska Katarzyna c. Tomasz i Marii Głogiewicz wyszła za mąż za Kiecko Eliasza s. Jakuba i Anastazji Zacharko z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1893 – Zadorożna Katarzyna c. Jana i Anny Moroz wyszła za mąż za Kulinicza Michała s. Piotra i Teresy Stalskiej z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1895 – Wołkowicz Anna c. Jana i Katarzyny Kądzioła wyszła za mąż za Lakomskiego Michała s. Franciszka i Anny Przyślicy z Dobrzan (ślub rzymskokatolicki),
– 1896 – Durkacz Anna c. Jana i Marii Andruchowicz wyszła za mąż za Ardelego Antoniego s. Jakuba i Katarzyny Budzanoskiej z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1897 – Soboleski Piotr s. Jana i Katarzyny Besz ożenił się ze Stodółką Anastazją c. Aleksandra i Marii Starak z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku, I żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1898 – Kądzioła Maria c. Błażeja i Marii Soboleskiej wyszła za mąż za Benia Jana s. Szymona i Magdaleny Parkasiewicz z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1899 – Miroska Agata c. Jana i Anny Malec wyszła za mąż za Besza Michała s. Józefa i Marii Czorneńka z Uherc (ślub rzymskokatolicki),
– 1899 – Besz Maria c. Jana i Katarzyny Janczura wyszła za mąż za Mełecia Andrzeja s. Teodora i Anny Payda ze Stodółek (ślub rzymskokatolicki),
– 1901 – Kądzioła Maria c. Wojciecha i Marii Majstryszyn wyszła za mąż za Stecia Jana s. Grzegorza i Marii Maryniak z Dobrzan (ślub rzymskokatolicki),
– 1902 – Otkowicz Katarzyna c. Grzegorza i Rozalii Besz wyszła za mąż za Marciniaka Franciszka s. Wawrzyńca i Katarzyny Chruściel z Gródka  (ślub rzymskokatolicki),
– 1903 – Sobolewski Franciszek s. Andrzeja i Anny Skrypka ożenił się z Cwiok Anną c. Krzysztofa i Zofii Głogiewicz z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1903 – Sobolewska Rozalia c. Wojciecha i Anny Zadorożnej wyszła za mąż za Jaszoskiego Wojciecha s. Wawrzyńca i Marii Kohut z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
 – 1904 – Sobolewski Piotr s. Jana i Katarzyny Besz z Dolinian ożenił się z Binas Zofią c. Teodora i Zofii Kanafockiej z Gródka, II żona, (ślub grekokatolicki),
– 1906 – Besz Błażej s. Marcina i Katarzyny Mirowskiej ożenił się z Madej Katarzyną c. Szymona i Katarzyny Diduszko z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku, I żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1907 – Sobolewski Franciszek s. Andrzeja i Agaty Besz ożenił się z Burą Ewą c. Błażeja i Anny Starak z Przedmieścia Zastawskiego i zamieszkali na Przedmieściu Czerlańskim w Gródku (ślub grekokatolicki),
– 1907 – Mirowska Zofia c. Jana i Anny Mełeć wyszła za mąż za Gałuszkę Grzegorza s. Stefana i Parascewii Smółka z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1911 – Kolanko Piotr s. Piotra i Marii Głogiewicz ożenił się Zaczepyło Marią, wdową po Besz Michale c. Jana i Józefy Kocyniak i zamieszkali we wsi Błaki w Wielkopolsce (ślub rzymskokatolicki),
– 1911 – Durkacz Antoni syn Jana i Anny Ardelli ożenił się z Zając Franciszką c. Marcina i Anny Marusiak z Wołczuch i wyjechali do Ameryki (ślub rzymskokatolicki),
– 1911 – Mirowska Zofia c. Jana i Anny Malec wyszła za mąż za Łakomskiego Grzegorza s. Michała i Anny Sołowij z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1912 – Czajkowska Maria c. Antoniego i Józefy Głogiewicz wyszła za mąż za Kiecora Mikołaja s. Jana i Anny Kotylak z Drozdowic (ślub rzymskokatolicki),
– 1913 – Bedryj Rozalia c. Wojciecha i Apolonii Kądzioła wyszła za mąż za Cuniowskiego Bazylego s. Teodora i Katarzyny Łewko z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1914 – Sobolewska Maria c. Andrzeja i Jadwigi Besz wyszła za mąż za Bobaka Stefana s. Teodora i Marii Aleksandrowicz z Drozdowic i zamieszkali na Przedmieściu Czerlańskim w Gródku, I mąż (ślub rzymskokatolicki),
– 1916 – Kocyniak Anna c. Jana i Katarzyny Kancir wyszła za mąż za Kalmuka Teodora z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1918 – Besz Ewa c. Jana i Anny Besz wyszła za mąż za Tarkę Wawrzyńca s. Jana i Marii Tołpa z Baru (ślub rzymskokatolicki),
– 1919 – Panicz Józefa c. Jana i Anny Polarskiej wyszła za mąż za Kaliciaka Michała s. Józefa i Marii Karwackiej z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1920 – Hasiuk Maria c. Szymona i Katarzyny Hewało wyszła za mąż za Kolanko Józefa s. Jana i Anny Ornat z Bratkowic (ślub rzymskokatolicki),
– 1920 – Besz Błażej s. Marcina i Katarzyny Mirowskiej ożenił się z Madej Katarzyną c. Jana i Marii Jastrzębskiej z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku, II żona, (ślub rzymskokatolicki),
– 1922 – Popowicz Andrzej s. Bartłomieja i Anny Dziduszko ożenił się ze Smółką Anną c. Andrzeja i Katarzyny Starak z Małkowic (ślub rzymskokatolicki),
– 1923 – Zadorożny Józef s. Jana i Marii Witka ożenił się z Kasprzyczak Józefą c. Józefa i Marii Mróz z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1924 – Czajkowska Antonina c. Tomasza i Katarzyny Kądzioła wyszła za mąż za Brudny Andrzeja s. Jana i Anny Kanafockiej z Podgaju w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1925 – Bedryj Jan s. Tomasza i Anny Grzeszek ożenił się z Słobodą Michaliną c. Dawida i Katarzyny Zdobylak i zamieszkali w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1926 – Chruściel Jadwiga c. Stanisława i Agaty Marciniak wyszła za mąż za Ćwioka Stanisława s. Błażeja i Ewy Witoszko z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1926 – Hasiuk Ewa c. Szymona i Katarzyny Hewało wyszła za mąż za Diduszkę Michała s. Antoniego i Katarzyny Bihun z Bratkowic (ślub rzymskokatolicki),
– 1927 – Romaniuk Anna c. Michała i Marii Wołkowicz wyszła za mąż za Lalkę Michała s. Wawrzyńca i Marii Łyłyk ze Stodółek (ślub rzymskokatolicki),
– 1928 – Bedryj Maria c. Tomasza i Anny Grzeszek wyszła za mąż za Duszeńko Antoniego s. Szymona i Zofii Horoszko z Czerlan i zamieszkali na Przedmieściu Zastawskim w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1928 – Kądzioła Jan s. Józefa i Marii Łobodziec ożenił się z Dzik Parascewią c. Filipa i Anny Sodoma z Haliczanowa i zamieszkali na Przedmieściu Zastawskim w Gródku (ślub grekokatolicki),
– 1928 – Bedryj Maria c. Tomasza i Anny Grzeszek wyszła za mąż za Duszeńkę Antoniego s. Szymona i Zofii Horoszko z Czerlan i zamieszkali na Przedmieściu Zastawskim w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1928 – Ikawy Stefan s. Jana i Marii Witka z Uherc ożenił się z Pasternak Anną c. Józefa i Marii Mazur i zamieszkali na Przedmieściu Lwowskim w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1929 – Andruchowicz Szczepan s. Andrzeja i Katarzyny Oleksiewicz – ożenił się z Smółką Katarzyną z Czerlan (ślub rzymskokatolicki),
– 1931 – Nowotna Paulina c. Władysława i Zofii Hrabczyk wyszła za mąż za Hnatowicza Tadeusza s. Ferdynanda i Janiny Herzog z Sambora i zamieszkali w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1932 – Czajkowska Maria c. Wojciecha i Ewy Branickiej wyszła za mąż za Mielnika Mikołaja s. Michała i Nikifory Pitasa z Drozdowic (ślub rzymskokatolicki),
– 1932 – Głogiewicz Katarzyna c. Kazimierza i Marii Kucyniak wyszła za mąż za Wanata Juliana s. Antoniego i Marii Kotylak z Rodatycz i zamieszkali na Podgaju w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1933 – Osieniecki Antoni s. Walentego i Anny Haładaj ożenił się z Hołowką Rozalią c. Andrzeja i Katarzyny Ślipko z Ebenau i zamieszkali na Przedmieściu Zastawskim w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1933 – Chmiel Franciszek s. Szymona i Agnieszki Opalińskiej ożenił się z Jacheć Marią c. Wawrzyńca i Franciszki Lechowicz z Rodatycz (ślub rzymskokatolicki),
– 1934 – Sobolewski Michał s. Andrzeja i Marii Witka ożenił się z Rap Marią c. Michała i Katarzyny Janczyszyn z Podgaju w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1934 – Andruchowicz Jan s. Jakuba i Marii Besz ożenił się z Tołpą Katarzyną c. Antoniego i Agnieszki Tyńskiej z Wołczuch i zamieszkali w Henrykówce (ślub rzymskokatolicki),
– 1934 – Besz Maria c. Marcina i Katarzyny Kądzioła wyszła za mąż za Tołpę Marcina s. Antoniego i Agnieszki Tyńskiej z Henrykówki (ślub rzymskokatolicki),
– 1935 – Zadorożny Franciszka c. Józefa i Katarzyny Besz wyszła za mąż za Witkę Michała s. Sebastiana i Ewy Pajda ze Stodółek (ślub rzymskokatolicki),
– 1936 – Besz Anna c. Antoniego i Marii Gałuszka wyszła za mąż za Rusina Jana s. Bazylego i Katarzyny Smółka z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1937 – Besz Jan s. Ewy ożenił się ze Zdobylak Marią c. Stefana i Katarzyny Kotylak, wdową po Józefie Romanowicz z Rodatycz i zamieszkali w Henrykówce (ślub rzymskokatolicki),
– 1937 – Besz Jan s. Marcina i Katarzyny Kądzioła ożenił się z Lechowicz Marią c. Wawrzyńca i Agnieszki Zymiak z Rodatycz i zamieszkali w Wołczuchach (ślub rzymskokatolicki),
– 1938 – Besz Anna c. Romana i Agaty Bedryj wyszła za mąż za Sabat Michała s. Jana i Marii Dawid z Dobrzan (ślub rzymskokatolicki),
– 1938 – Bedryj Józef s. Józefa i Marii Zdobylak ożenił się z Tuszkiewicz Marią c. Andrzeja i Zofii Chmiel z Czerlan i zamieszkali na Przedmieściu Czerlańskim w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1938 – Moroz Mikołaj s. Jana i Franciszki Wołkowicz ożenił się z Pisulską Katarzyną c. Jana i Jadwigi Ślipko z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1938 – Osoba Jan s. Stefana i Marii Besz ożenił się z Horoszczak Marią c. Wawrzyńca i Katarzyną Tokarz z Rodatycz i zamieszkali we Lwowie (ślub rzymskokatolicki),
– 1939 – Głogiewicz Michał s. Mateusza i Rozalii Besz ożenił się z Urban Anielą c. Józefa i Marii Janczura z Wołczuch i zamieszkali w Henrykówce (ślub rzymskokatolicki),
– 1942 – Kądzioła Józef s. Łukasza i Agaty Andruchowicz ożenił się z Łobodziec Agatą c. Szymona i Ewy Madej z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1942 – Andruchowicz Jadwiga c. Józefy wyszła za mąż za Branickiego Józefa s. Stefana i Joanny Grochowicz z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1943 – Kądzioła Jan s. Józefa i Marii Łobodziec ożenił się z Czekajło Zofią c. Marcina i Katarzyny Żuk z Gródka (ślub rzymskokatolicki),
– 1944 – Kocyniak Anna c. Michała i Katarzyny Hajdun wyszła za mąż za Zająca Stanisława s. Kaspra i Anny Ardelli  z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1944 – Mońka Katarzyna c. Andrzeja i Rozalii Macowicz wyszła za mąż za Chruściela Antoniego s. Józefa i Katarzyny Teluk z Przedmieścia Zastawskiego i zamieszkali na Przedmieściu Czerlańskim w Gródku (ślub rzymskokatolicki),
– 1945 – Sobolewska Maria c. Andrzeja i Jadwigi Besz wyszła za mąż za Michalewicza Jana s. Macieja i Agnieszki Żelechowskiej z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku, II mąż (ślub rzymskokatolicki).

2. osadnicy i miejsce skąd przybyli
– 1678 – Ogrodziński Józef (z Gródka?) ożenił się z Widzowską Anną (ślub rzymskokatolicki),
– 1702 – Korzeniowski Paweł z Gródka ożenił się z Kądziołą Zofią (ślub rzymskokatolicki),
– 1717 – Cieslewicz Jakub z Dobrzan ożenił się ze Skrzyniecką Barbarą (ślub rzymskokatolicki),
– 1768 – Białoskurski Antoni z Rudek ożenił się z Pełczyną (Doliniańską) Antoniną (ślub rzymskokatolicki),
– 1791 –  Mekita Maria z Wołczuch wyszła za mąż za Leśkowa Michała (ślub greckokatolicki),
– 1814 – Kuna Maria c. Jakuba z Rodatycz wyszła za mąż za Gugiewicza Wojciecha (ślub greckokatolicki),
– 1833 – Moroz Ksenia c. Jana z Gródka wyszła za mąż za Głogiewicza Marcina (ślub greckokatolicki),
– 1833 – Smeyko Maria c. Teodora i Agnieszki z Wołczuch wyszła za mąż za Sobolewskiego Macieja s. Wojciecha i Marii (ślub greckokatolicki),
– 1835 – Polańska Katarzyna c. Andrzeja i Teresy z Gródka wyszła za mąż za Mirowskiego Jana s. Michała i Ewy z (ślub rzymskokatolicki),
– 1846 – Madej Józef s. Wojciecha i Franciszki z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku ożenił się z Polańską Marią c. Andrzeja i Teresy (ślub rzymskokatolicki),
– 1856 – Szeremet Anna c. Wawrzyńca i Józefy Stojowskiej z Dobrzan wyszła za mąż za Denysa Filipa s. Jana i Anastazji (ślub greckokatolicki),
– 1857 – Czerniak Anna c. Jana i Marii Szamagi spod Sanoka wyszła za mąż za Kocyniak Stefana s. Bazylego i Barbary Popowicz (ślub greckokatolicki),
– 1858 – Rundziak Teodor s. Romana i Anastazji Cholewickiej z Szołominic ożenił się z Mirowską Rozalią c. Franciszki (ślub rzymskokatolicki),
– 1859 – Klisowska Anna c. Kaspra i Agnieszki Kaliciak z Wołczuch wyszła za mąż za Romaniuka Jana s. Stefana i Marii Onysko (ślub rzymskokatolicki),
– 1861 – Rzeszewicz Katarzyna c. Bartłomieja i Reginy Pasternak z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku wyszła za mąż za Sobolewskiego Macieja s. Wojciecha i Marii Kocyniak (ślub rzymskokatolicki),
– 1861 – Pajda Regina c. Łucji z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku wyszła za mąż za Gługiewicza Wojciecha s. Adama i Marii Kądzioła (ślub rzymskokatolicki),
– 1863 – Kazieczko Łukasz s. Marcina i Teresy Ardeli z Wołczuch ożenił się z Andruchowicz Martą c. Jana i Katarzyny Kondzioła (ślub greckokatolicki),
– 1863 – Sobolewski Franciszek s. Franciszka i Lubiny Żurawskiej z Małkowic ożenił się z Besz Marią c. Jana i Katarzyny Popowicz (ślub greckokatolicki),
– 1866 – Smyk Katarzyna c. Jana i Katarzyny Madej z Gródka wyszła za mąż za Besza Jana s. Józefa i Marii Kondzioła (ślub rzymskokatolicki),
– 1867 – Majstryszyn Maria c. Stefana i Agnieszki Smyk z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku wyszła za mąż za Kądziołę Wojciecha s. Jana i Anny Zadorożnej (ślub rzymskokatolicki),
– 1868 – Sieromska Anna c. Jakuba i Katarzyny Kotylak z Wołczuch wyszła za mąż za Besza Józefa s. Józefa i Anny Zaczepyło (ślub greckokatolicki),
– 1869 – Hajdun Anna c. Jana i Agnieszki Galas z Wołczuch wyszła za mąż za Zaczypyło Andrzeja s. Piotra i Zadorożnej Marii (ślub rzymskokatolicki),
– 1870 – Klisowska Franciszka c. Anny z Wołczuch wyszła za mąż za Romaniuka Jana s. Teodora i Marii Durkacz, I mąż (ślub rzymskokatolicki),
– 1871 – Slipko Maria c. Andrzeja i Reginy Łobodzic z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku wyszła za mąż za Besza Jana s. Jana i Marii Gługiewicz (ślub rzymskokatolicki),
– 1873 – Malec Anna c. Jakuba i Marii Turko ze Stodółek wyszła za mąż za Mirowskiego Jana s. Stanisława i Marii Janczura (ślub rzymskokatolicki),
– 1874 – Klisowska Franciszka c. Anny z Wołczuch wyszła za mąż za Ruminskiego Jana s. Jakuba i Marii Besz, II mąż  (ślub rzymskokatolicki),
– 1875 – Chmiel Anna c. Reginy Mormel z Przedmieścia Zastawskiego w Gródku wyszła za mąż za Dynysa Gabriela s. Zachariasza i Ewy Moroz (ślub rzymskokatolicki),
– 1876 – Melska Maria c. Jana i Marii Dudek z Wołczuch wyszła za mąż za Besza Jana s. Józefa i Anny Zaczepyło (ślub rzymskokatolicki),
– 1878 – Sztojko Maria c. Aleksandra i Marii Wanat z Wołczuch wyszła za mąż za Sobolewskiego Jana s. Józefa i Katarzyny Leśko (ślub rzymskokatolicki),
– 1879 – Marynin Tekla c. Jakuba i Parascewii Kancir z Hodwiszni wyszła za mąż za Sobolewskiego Jana s. Macieja i Marii Smeiko (ślub greckokatolicki),
– 1882 – Skrypka Anna c. Bazylego i Anny Hajduk z Wołczuch wyszła za mąż za Sobolewskiego Andrzeja s. Jana i Katarzyny Besz (ślub greckokatolicki),
– 1884 – Pałys Jan s. Anny z Bratkowic ożenił się z Hajdun Anną c. Jana i Agnieszki Galas, I żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1885 – Klisoska Franciszka c. Anny z Wołczuch wyszła za mąż za Krzyszczyszyna Andrzeja s. Szymona i Marii Kulukoskiej, III mąż (ślub rzymskokatolicki),
– 1889 – Katarzyna Sieromska c. Michała i Marii Łanowy z Wołczuch wyszła za mąż za Kocyniaka Andrzeja s. Piotra i Franciszki Kolanko (ślub rzymskokatolicki),
– 1889 – Kosiak Katarzyna c. Bazylego i Franciszki Oryszczak z Wołczuch wyszła za mąż za Mroza Jana s. Jana i Katarzyny Durkacz (ślub rzymskokatolicki),
– 1892 – Marciniak Katarzyna c. Franciszka i Marii Dąbroskiej z Bratkowic wyszła za mąż za Besza Jana s. Jana i Katarzyny Popowicz (ślub rzymskokatolicki),
– 1893 – Choroz Aleksander s. Andrzeja i Marii Huk z Hodwiszni ożenił się z Kucyniak Katarzyną c. Jana i Anny Besz (ślub rzymskokatolicki),
– 1893 – Maruniak Kazimierz s. Błażeja i Anny Cwiok z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku ożenił się z Besz Anną c. Jana i Doroty Besz (ślub rzymskokatolicki),
– 1894 – Hołubnik Michał s. Jana i Petronelli Przeszoskiej z Hodwiszni ożenił się z Kazieczko Marią c. Łukasza i Marii Andruchowicz (ślub rzymskokatolicki),
– 1894 – Fedyszyn Grzegorz s. Daniela i Katarzyny Kałumniak z Milatyna ożenił się z Soboleską Anną c. Jana i Marii Sztoyko (ślub rzymskokatolicki),
– 1895 – Pałys Jan s. Anny z Bratkowic ożenił się z Rumińską Marią c. Jakuba i Marii Kolanko, II żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1896 – Witka Maria c. Franciszka i Marii Moroz ze Stodółek wyszła za mąż za Zadorożnego Jana s. Jana i Anny Mroz (ślub rzymskokatolicki),
– 1896 – Witka Anna c. Jana i Katarzyny Ikawy ze Stodółek wyszła za mąż za Wołkowicza Andrzeja s. Grzegorza i Rozalii Besz (ślub rzymskokatolicki),
– 1896 – Marciniak Franciszka c. Marcina i Marii Dziura z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku wyszła za mąż za Culica Józefa s. Antoniego i Katarzyny Dąbrycz, I żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1897 – Dmytryszyn Stefan s. Jana i Tekli Chilczuk z Dobrzan ożenił się z Kazieczko Rozalią c. Łukasza i Marty Andruchowicz (ślub rzymskokatolicki),
– 1898 – Kaliciak Katarzyna c. Piotra i Katarzyny Chrobak z Rodatycz wyszła za mąż za Lechowicza Franciszka s. Antoniego i Tekli Letkiewicz z Milatyna (ślub rzymskokatolicki),
– 1898 – Pałyś Jan s. Marcina i Anny Kołodka z Bratkowic ożenił się z Kucyniak Katarzyną c. Jana i Katarzyny Kanczir (ślub rzymskokatolicki),
– 1900 – Czech Jakub s. Demetriusz i Melanii Grenda z Hodwiszni ożenił się z Bedryj Marią c. Wojciecha i Apolonii Kądzioła (ślub rzymskokatolicki),
– 1902 – Grzeszyk Anna c. Józefa i Klary Pruchniewicz z Bratkowic wyszła za mąż za Bedryja Tomasza s. Marcina i Marii Sysak (ślub rzymskokatolicki),
– 1904 – Łegan Andrzej s. Jana i Katarzyny Duszeńko z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku ożenił się z Besz Agnieszką c. Jana i Anny Besz (ślub rzymskokatolicki),
– 1904 – Maryniak Grzegorz s. Jana i Katarzyny Oleśkiewicz z Hodwiszni ożenił się z Zofią Głogiewicz c. Wojciecha i Rozalii Kolanko (ślub rzymskokatolicki),
– 1905 – Haładaj Anna c. Franciszka i Marii Madej z Gródka wyszła za mąż za Osienieckiego Walentego s. Kaspra i Katarzyny Cap (ślub rzymskokatolicki),  
– 1905 – Hajdun Katarzyna c. Jana i Anny Melskiej z Wołczuch wyszła za mąż za Kocyniaka Michała s. Jana i Katarzyny Kancir (ślub rzymskokatolicki),  
– 1905 – Tołpa Anna c. Piotra i Katarzyny Romanowicz z Wołczuch wyszła za mąż za  Mirowskiego Michała s. Jana i Anny Melec (ślub rzymskokatolicki),  
– 1905 – Krawiec Agnieszka c. Tomasza i Agnieszki Głowackiej z Wołczuch wyszła za mąż za Mroza Jana s. Jana i Katarzyny Durkacz (ślub rzymskokatolicki),
– 1905 – Cwiok Anastazja c. Agnieszki z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku wyszła za mąż za Besza Michała s. Wojciecha i Marii Hrydel (ślub rzymskokatolicki),
– 1906 – Dolny Grzegorz s. Szymona i Marii Kresa z Dobrzan ożenił się z Besz Marią c. Jana i Marii Melskiej (ślub rzymskokatolicki),
– 1906 – Melska Maria c. Michała i Marii Żymiak z Wołczuch wyszła za mąż za Mirowskiego Wojciecha s. Tomasza i Zofii Kancir (ślub rzymskokatolicki),
– 1906 – Jacheć Antoni s. Jana i Marii Jacheć ożenił się z Kaniak Katarzyną c. Franciszka i Marii Zgółka obydwoje z Rodatycz i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),   
– 1907 – Banicka Ewa c. Michała i Katarzyny Steć z Dobrzan wyszła za mąż za Czajkowskiego Wojciecha s. Antoniego i Józefy Gługiewicz (ślub greckokatolicki),
– 1907 – Milian Antonina, córka Tomasza i Katarzyny Walniczek z Baru, wyszła za mąż za Michała Zadrożnego, s. Jana i Marii Mróz (ślub rzymskokatolicki),  
– 1907 – Cieciura Kazimierz s. Szymona i Katarzyny Lis z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku ożenił się z Zadorożną Anną c. Józefa i Katarzyny Besz (ślub rzymskokatolicki),   
– 1907 – Sieromski Józef s. Piotra i Anny Trębeckiej z Wołczuch ożenił się z Besz Marią c. Jana i Anny Besz (ślub rzymskokatolicki),   
– 1908 – Nawankiewicz Michał s. Michała i Franciszki Kiwko z Rodatycz ożenił się z Kaliciak Marią c. Józefa i Marii Lechowicz z Rodatycz i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),
– 1908 – Sieromski Józef s. Piotra i Anny Trębeckiej z Wołczuch ożenił się z Ardeli Teresą c. Grzegorza i Józefy Wróblewskiej z Wołczuch (ślub rzymskokatolicki),
– 1908 – Fita Antoni s. Bazylego i Katarzyny Bukarłyk ze Stojaniec ożenił się ze Sobolewską Katarzyną c. Jana i Marii Stojko, I żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1908 – Besz Michał s. Józefa i Katarzyny Hredil z Uherc ożenił się z Zaczepyło Marią c. Jana i Józefy Kocyniak (ślub rzymskokatolicki),
– 1909 – Fita Antoni s. Bazylego i Katarzyny Bukarłyk ze Stojaniec ożenił się z Nogą Anną c. Józefa i Marii z Wołczuch, II żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1910 – Huk Michał z Dobrzan s. Jana i Marii Jasewicz ożenił się z Ardelli Marią c. Jana i Teresy Siwak z Wołczuch i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),
– 1910 – Gałuszka Maria c. Michała i Heleny Majstryszyn z Podgaju w Gródku wyszła za mąż za Besz Antoniego s. Józefa i Anny Siromskiej (ślub rzymskokatolicki),
– 1910 – Smyk Maria c. Krzysztofa i Katarzyny Mołodyńskiej z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku wyszła za mąż za Gawrońskiego Piotra s. Józefa i Marii Głogiewicz (ślub rzymskokatolicki),
– 1911 – Pomirczy Anastazja c. Jana i Marii Marodny (?) z Porzecza Jaworskiego wyszła za mąż za Czekajło Jana s. Michała i Marii Lenczyk (ślub greckokatolicki),
– 1911 – Steć Anna c. Piotra i Katarzyny Łucyszyn z Dobrzan wyszła za mąż za Besz Tomasza s. Józefa i Anny Bedryj (ślub greckokatolicki),
– 1912 – Bujak Antoni s. Pawła i Marii Ferens z Rodatycz ożenił się z Czekajło Marią c. Michała i Ślipko Katarzyny z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),
– 1912 – Choroz Parascewia c. Jana i Katarzyny Durkacz z Hodwiszni wyszła za mąż za Głogiewicza Tomasza s. Józefa i Katarzyny Zaczepyło (ślub greckokatolicki),
– 1912 – Bujak Maria c. Pawła i Marii Ferenz z Rodatycz wyszła za mąż za Łobodźca Michała s. Mikołaja i Jadwigi Marciniak (ślub rzymskokatolicki),
– 1913 – Polańska Anna c. Antoniego i Parascewii Łazio z Wołczuch wyszła za mąż za Besza Błażeja s. Wojciecha i Marii Hredil (ślub rzymskokatolicki),
– 1913 – Zdobylak Maria c. Antoniego i Heleny Łanowy z Rodatycz wyszła za mąż za Bedryja Józefa s. Andrzeja i Katarzyny Głogiewicz (ślub rzymskokatolicki),
– 1918 – Mytiuk Mikołaj s. Józefa i Tekli Cieciurka z Putiatycz ożenił się z Niżnik Leontyną c. Ludwika i Rozalii Maciejowskiej z Gródka i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),  
– 1919 – Głowacki Marcin s. Michała i Katarzyny Znajszły ożenił się z Mróz Katarzyna  c. Jana i Marii Kazieczko, odbydwoje z Wołczuch i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),
– 1919 – Wróbel Helena c. Jana i Marii Lechowicz z Rodatycz wyszła za mąż za Horoszko Jana s. Grzegorza i Eudoksji Smółka (ślub rzymskokatolicki),
– 1920 – Lechowicz Alojzy s. Antoniego i Marii Zając z Rodatycz ożenił się z Jacheć Maria c. Franciszka i Franciszki Sośnickiej z Rodatycz i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),
– 1920 – Rusin Andrzej s. Jana i Katarzyny Teluk z Gródka ożenił się z Kazieczko Rozalią c. Łukasza i Marty Andruchowicz (ślub rzymskokatolicki),  
– 1920 – Lechowicz Katarzyna c. Antoniego i Marii Zając z Rodatycz wyszła za mąż za Czekajło Jana s. Antoniego i Ksenii Smółka (ślub rzymskokatolicki),  
– 1920 – Wróbel Anna c. Jana i Marii Lechowicz z Rodatycz wyszła za mąż za Durkacza Pawła s. Jana i Anieli Ardeli (ślub rzymskokatolicki),  
– 1920 – Ardeli Antoni s. Jana i Anny Krzywiczyn z Wołczuch ożenił się z Kądziołą Anną c. Józefa i Katarzyny Głogiewicz (ślub rzymskokatolicki),  
– 1920 – Sieromska Katarzyna c. Piotra i Anny Trembeckiej z Rodatycz wyszła za mąż ze Hasiuka Piotra s. Szymona i Katarzyny Hewało (ślub rzymskokatolicki),  
– 1920 – Aleksiewicz Stefan s. Jakub i Ireny Kwaciały z Hodwiszni ożenił się z Besz Anną c. Jana i Ewy Besz (ślub rzymskokatolicki),  
– 1920 – Kiszko Stefan s. Michała i Marii Werhun z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku ożenił się z Bedryj Zofią c. Wojciecha i Apolonii Kądzioła (ślub rzymskokatolicki),  
– 1920 – Łuczyszyn Maciej s. Michała i Katarzyny Milian z Baru ożenił się z Besz Ewą c. Jana i Anny Besz, I żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1920 – Mońka Andrzej s. Michała i Anny Szlomskiej z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku ożenił się z Macowicz Rozalią c. Wawrzyńca i Jadwigi Marciniak (ślub rzymskokatolicki),  
– 1920 – Rusin Andrzej s. Jana i Katarzyny Teluk z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku ożenił się z Kazieczko Rozalią c. Łukasza i Marii Andruchowicz  (ślub rzymskokatolicki),  
– 1921 – Lechowicz Katarzyna c. Stefana i Marii Kozołup z Rodatycz wyszła za mąż za Besza Antoniego s. Józefa i Anny Siromskiej (ślub rzymskokatolicki),   
– 1921 – Wróbel Wawrzyniec s. Jana i Marii Lechowicz z Rodatycz ożenił się z Choroz Ewą c. Grzegorza i Marii Melnyk z Hodwiszni i osiedlili się w Dolinianach (ślub greckokatolicki),
– 1921 – Kuzyk Rozalia c. Dawida i Katarzyny Fośtiak z Czerlan wyszła za mąż za Bedryja Józefa s. Marcina i Marii Sysak (ślub rzymskokatolicki),
– 1921 – Ardelli Marcin s. Agnieszki z Wołczuch ożenił się z Zadorożną Zofią c. Jana i Anny Mróz (ślub rzymskokatolicki),   
– 1921 – Chmiel Błażej s. Józefa i Zofii Bochonko z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku ożenił się z Głogiewicz Katarzyną c. Stefana i i Katarzyny Besz (ślub rzymskokatolicki), 
– 1922 – Łucyszyn Maciej s. Michała i Marii Milian z Baru ożenił się z Bedryj Ewą c. Szymona i Julii Besz, II żona (ślub rzymskokatolicki),
– 1922 – Wróbel Jakub s. Jana i Marii Lechowicz z Rodatycz ożenił się z Kolanko Katarzyną c. Jana i Agaty Bedryj (ślub rzymskokatolicki),
– 1923 – Lechowicz Michał s. Antoniego i Marii Zając z Rodatycz ożenił się z Kancir Pelagią c. Tomasza i Anny Marutiak (ślub greckokatolicki),
– 1923 – Sroka Maria c. Wojciecha i Anastazji Pajda ze Stodółek wyszła za mąż za Culica Józefa s. Antoniego i Katarzyny Dąbrycz z Przedmieścia Lwowskiego w Gródku i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),
– 1923 – Zajszły Agata c. Józefa i Marii Janczura z Wołczuch wyszła za mąż za Kolanko Wawrzyńca s. Józefa i Rozalii Kocyniak (ślub rzymskokatolicki),  
– [przed 1924] – Wołoszyn Katarzyna c. Józefa i Anny Sawickiej z Baru wyszła za mąż za Chomę Michała s. Jana i Pauliny Martynowicz (ślub zapewne rzymskokatolicki),
– 1924 – Chruściel Władysław s. Piotra i Anny Kosyk z Bratkowic ożenił się z Czech Agnieszką c. Jacka i Marii Bedryj (ślub rzymskokatolicki),
– 1924 – Wróbel Maria c. Jana i Marii Lechowicz z Rodatycz wyszła za mąż za Andruchowicza Michała s. Jana i Ewy Besz (ślub rzymskokatolicki),
– 1924 – Lechowicz Alojzy s. Franciszka i Katarzyny Kaliciak z Rodatycz ożenił się z Chmiel Marią c. Józefa i Zofii Bochonko (ślub rzymskokatolicki),
– [przed 1925] Panicz Jan s. Michała i Anny Barszczowskiej z Bratkowic ożenił się z Melnyk Anną c. Michała i Tacjanny Choma (ślub prawdopodobnie greckokatolicki),
– 1925 – Kotylak Maria c. Teodora i Anny Kaliciak z Wołczuch wyszła za mąż za Bedryj Józefa s. Szymona i Anny Kolanko (ślub greckokatolicki),
– 1925 – Melnyk Jan s. Grzegorza i Marii Kądzioła z Hodwiszni ożenił się z Trusz Katarzyną c. Jana i Anny Besz (ślub rzymskokatolicki),
– 1925 – Kostka Anna c. Jana i Pelagii Wodzik z Mszany wyszła za mąż za Kuszwarę Andrzeja s. Michała i Tatiany Tkaczyk (ślub grekokatolicki),
– 1926 – Owczar Jan s. Filipa i Marii Krysa z Szołominiec ożenił się z Bedryj Marią c. Szymona i Katarzyny Andruchowicz (ślub rzymskokatolicki),
– 1926 – Martynowicz Antoni s. Michała i Katarzyny Worożbit z Dobrzan ożenił się z Czajkowską Agnieszką c. Wincentego i Marii Moroz (ślub rzymskokatolicki),  
– 1926 – Znajszły Franciszek s. Józefa i Marii Janczura z Wołczuch ożenił się z Teluk Ewą c. Michała i Anny Barszczowskiej z Gródka i zamieszkali w Dolinianach (ślub greckokatolicki),
– 1926 – Maciejowska Anna c. Antoniego i Eudoksji Aleksiewicz z Hodwiszni wyszła za mąż za Besz Michała s. Jana i Ewy Besz (ślub greckokatolicki),
– 1926 – Halaberda Maria c. Grzegorza i Pelagii Huk z Dobrzan wyszła za mąż za Mirowskiego Michała s. Jana i Anny Mełec (ślub greckokatolicki),
– 1927 – Wróblewska Tekla c. Andrzeja i Agnieszki Tołpa z Wołczuch wyszła za mąż za Sobolewskiego Wojciecha s. Józefa i Agnieszki Kolanko  (ślub rzymskokatolicki),
– 1927 – Rumiński Bazyli s. Piotra i Zofii Horoszko z Gródka ożenił się z Kądziołą Anną c. Józefa i Marii Łobodzie (ślub rzymskokatolicki),    
– 1927 – Chmiel Anna c. Jana i Ewy Dziura z Gródka wyszła za mąż za Lechowicza Jana s. Franciszka i Katarzyny Kaliciak (ślub rzymskokatolicki),    
– 1928 – Chruściel Maria c. Piotra i Anny Kasiak z Bratkowic wyszła za mąż za Znajszłego Marcina s. Józefa i Marii Janczura (ślub rzymskokatolicki),
– 1929 – Kłymyk Zofia c. Andrzeja i Ewy Ornat z Bratkowic wyszła za mąż za Mirowskiego Józefa s. Michała i Barbary Gługiewicz (ślub greckokatolicki),
– 1929 – Lechowicz Julian s. Antoniego i Marii Zając z Rodatycz ożenił się z Kancir Ewą c. Tomasza i Anny Marciniak (ślub greckokatolicki),
– 1929 – Rumiński Bazyli s. Piotra i Zoffi Horoszko z Gródka ożenił się z Kądziołą Anną c. Józefa i Marii Łobodziec (ślub rzymskokatolicki),
– 1930 – Witka Anna c. Franciszka i Jadwigi Czekajło ze Stodółek wyszła za mąż za Kuzik Józefa s. Marcina i Zofii Skuła (ślub rzymskokatolicki),   
– 1930 – Kocyniak Jan s. Stefana i Anny Kolanko z Hodwiszni ożenił się z Besz Marią c. Błażeja i Franciszki Zadorożnej (ślub rzymskokatolicki),
– 1931 – Dolny Stefan s. Mikołaja i Parascewii Zacharko z Dobrzan ożenił się z Głogiewicz Katarzyną c. Józefa i Marii Andruchowicz (ślub rzymskokatolicki),
– 1931 – Janczyszyn Anna c. Macieja i Katarzyny Grzeszek z Bratkowic wyszła za mąż za Sobolewskiego Jana s. Andrzeja i Marii Witka (ślub rzymskokatolicki),
– 1932 – Kaniak Antoni s. Piotra i Ewy Szczepanowskiej z Bratkowic ożenił się z Bedryj Ewą c. Katarzyny (ślub greckokatolicki),
– 1932 – Koropczak Jan s. Nikafora i Zofii Mielnik z Uherc ożenił się z Pałys Marią c. Jana i Katarzyny Kocyniak (ślub rzymskokatolicki),   
– 1933 – Górniak Teodor s. Jana i Pelagii Witruch z Ebenau ożenił się z Czajkowską Katarzyną c. Wojciecha i Ewy Banickiej (ślub rzymskokatolicki),   
– 1934 -Wróbel Andrzej s. Konrada i Pelagii Swatko z Wołczuch ożenił się z Siromską Agnieszką c. Józefa i Teresy Ardeli (ślub rzymskokatolicki),
– 1934 – Witka Zofia c. Franciszka i Jadwigi Czekajło ze Stodółek wyszła za mąż za Wróbla Franciszka s. Jana i Marii Lechowicz (ślub rzymskokatolicki),   
– 1934 – Bochonko Piotr s. Tekli z Putiatycz ożenił się z Czech Katarzyną c. Jacka i Marii Bedryj (ślub rzymskokatolicki),   
– 1934 – Majcher Antoni s. Aleksego i Franciszki Samson z Gródka ożenił się z Mazur Marią c. Jana i Anny Zadrożny (ślub rzymskokatolicki),
– 1935 – Mroczko Maria c. Bazylego i Ksenii Czorneńko z Uherc wyszła za mąż za Czekajło Michała s. Jana i Heleny Kanafockiej (ślub greckokatolicki),
– 1936 – Smyk Agata c. Jana i Agaty Chruściel z Gródka wyszła za mąż za Sobolewskiego Jana s. Andrzeja i Marii Witka (ślub rzymskokatolicki),  
– 1936 – Chmiel Katarzyna c. Michała i Marii Starak z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku wyszła za mąż za Pasternaka Marcina s. Józefa i Marii Mazur (ślub rzymskokatolicki),  
– 1936 – Smyk Agata c. Jana i Anny Chruściel z Podgaju w Gródku wyszła za mąż za Sobolewskiego Jana s. Andrzeja i Marii Witka (ślub rzymskokatolicki),  
– 1937 – Zamasz Antoni s. Marcina i Anny Lechowicz z Rodatycz ożenił się z Biłogan Józefą c. Józefa i Marii Bełdz z Bartatowa i osiedlili się w Dolinianach (ślub rzymskokatolicki),
– 1938 – Schmidt Maria c. Emila i Katarzyny Kubas ze Stryja wyszła za mąż za Lechowicza Józefa s. Franciszka i Katarzyny Kaliciak (ślub rzymskokatolicki),
– 1938 – Sroka Katarzyna c. Marii ze Stodółek wyszła za mąż za Głogiewicza Jana s. Józefa i Rozalii Durkacz (ślub rzymskokatolicki),   
– 1938 – Kwaciała Maria c. Jana i Katarzyny Andrusyszyn z Hodwiszni, wyszła za mąż za Pasternaka Józefa s. Józefa i Marii Mazur (ślub greckokatolicki),
– 1938 – Branicka Anna c. Antoniego i Agaty Smółka z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku wyszła za mąż za Osienieckiego Andrzeja s. Walentego i Anny Haładaj (ślub rzymskokatolicki),  
– 1940 – Panczyniak Feliks s. Franciszka i Marii Humeniuk ze Słobody Konopnickiej ożenił się z Pasternak Franciszką c. Józefa i Marii Mazur (ślub rzymskokatolicki),  
– 1940 – Bęś Stefan s. Jana i Pelagii Hanulak z Majdanu ożenił się z Czech Zofią c. Jakuba i Marii Bedryj (ślub rzymskokatolicki),  
– 1942 – Parasiuk Olga c. Michała i Teodozji Dobrzańskiej z Majdanu wyszła za mąż za Trusza Piotra s. Jana i Anny Besz (ślub greckokatolicki),
– 1943 – Diduszko Anna c. Wawrzyńca i Ewy Chruściel z Podgaju w Gródku wyszła za mąż za Janczurę Józefa s. Piotra i Agaty Sobolewskiej (ślub rzymskokatolicki),
– 1943 – Lechoszest Jan s. Jana i Parascewii Otryska z Bratkowic ożenił się z Andruchowicz Marią c. Michała i Anny Kądzioła (ślub rzymskokatolicki), 
– 1944 – Ślipko Maria c. Andrzeja i Katarzyny Czekajło z Przedmieścia Czerlańskiego w Gródku wyszła za mąż za Besza Andrzeja s. Romana i Agnieszki Bedryj (ślub rzymskokatolicki).

 

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *