Przejdź do treści

Z i do Dolinian

  • przez

Wydaje się, że dawniej ludzie byli bardziej przywiązani do swojego miejsca zamieszkania i nie opuszczali częściej, tak jak teraz, miejsc urodzenia za pracą, za małżonkiem czy z innych powodów. Nic bardziej mylnego. Tak jak teraz, tak i wtedy osady się rozrastały, tworzyły nowe. Tam, gdzie było taniej, tam ludzie przybywali i się budowali. Powody były różne.
Kto w takim razie opuścił Doliniany, a kto do nich przybył przed 1945 rokiem?

Pomocne w tym są spisy parafian (dusz).

Wzmianka o miejscu w tym spisie, skąd przybyła, lub dokąd poszła mieszkać poszukiwana osoba, uzupełnia wiedzę o rodzinie. Czemu?
Dzięki temu, że jest możliwe poszukiwanie kolejnych przodków w miejscu urodzenia tego ostatniego znalezionego, gdy księgi urodzeń, ślubów i zgonów są niepełne lub nie ma w nich takiej wzmianki.
Trzeba również pamiętać, by szukać swoich przodków zarówno w księgach rzymskokatolickich jak i grekokatolickich. Rodziny na tych ziemiach na ogół były mieszane, zarówno polsko-rusińskie, jak i greko oraz rzymskokatolickie. Księgi obu wyznań dają pełny obraz stosunków rodzinno-sąsiedzkich.
Poniższy wykaz z pewnością jest niepełny. Pochodzi głównie ze wzmianek zawartych w spisach parafian miejscowości przynależnych do parafii rzymsko-katolickiej z siedzibą w Gródku Jagiellońskim oraz dodatkowo – samej wsi Rodatycze.
Wykaz obejmuje obszar współczesnej wsi, tak więc uznałem ówczesne Popiele za część Dolinian.
Będę powiększał poniższy spis o osoby, o których się dowiem, lub znajdę w innych księgach, że opuścili bądź osiedlili się w Dolinianach przed 1945 rokiem.

1. Urodzeni w Dolinianach i ich nowe miejsce zamieszkania

– Gugiewicz Wojciech ożenił się z Biłowąs Anastazją z Rodatycz,
– Głogiewicz Jakub s. Adama i Anny ożenił się Marią Jaworską c. Teodora z Gródka Jagiellońskiego, na pewno nie zamieszkali w Dolinianach,
– Głogiewicz Piotr s. Wojciecha i Marii Husak ożenił się z Barbarą Kindus c. Katarzyny z Rodatycz, na pewno nie zamieszkali w Dolinianach,
– Głogiewicz Michał s. Wojciecha i Marii Husak ożenił się z Anną Miecznik c. Jana i Anny Kindus z Rodatycz, na pewno nie zamieszkali w Dolinianach,
– Czajkowska Maria c. Antoniego i Józefy Głogiewicz wyszła za mąż za Kiecora Mikołaja z Drozdowic,
– Andruchowicz Szczepan s. Andrzeja i Katarzyny Oleksiewicz – ożenił się z Smółką Katarzyną z Czerlan,
– Besz Anna c. Romana i Agaty Bedryj wyszła za mąż za Sabat Michała z Dobrzan,
– Mirowski Marcin s. Jana i Anny Jędruchowicz (uwaga pomyłka w spisie parafian, wpisałem rodziców z wpisu urodzenia) ożenił się z Trusz Katarzyną c. Jana i Marii Rusin i zamieszkali w Przedmieściu Czerlańskim w Gródku Jagiellońskim,
– Czajkowska Antonina c. Tomasza i Katarzyny Kądzioła wyszła za mąż za Brudny Andrzeja s. Jana i Anny Kanafockiej z Podgaju,
– Sobolewski Michał s. Andrzeja i Marii Witka ożenił się z Rap Marią c. Mikołaja i Katarzyny Janczyszyn z Podgaju,
– Besz Anna c. Antoniego i Marii Gałuszka wyszła za mąż za Rusina Jana s. Bazylego i Katarzyny Smółka z Przedmieścia Czerlańskiego z Gródka Jagiellońskiego,
– Bedryj Józef s. Józefa i Marii Zdobylak ożenił się z Tuszkiewicz Marią c. Andrzeja i Zofii Chmiel z Czerlan i zamieszkali w Przedmieściu Czerlańskim w Gródku Jagiellońskim,
– Besz Błażej s. Marcina i Katarzyny Mirowskiej ożenił się z Madej Katarzyną c. Szymona i Katarzyny Diduszko, po jej zgonie z Madej Katarzyną c. Jana i Marii Jastrzębskiej, obie z Przedmieścia Czerlańskiego,
– Bedryj Maria c. Tomasza i Anny Grzeszek wyszła za mąż za Duszeńko Antoniego s. Szymona i Zofii Horoszko z Czerlan i zamieszkali w Przedmieściu Zastawskim w Gródku Jagiellońskim,
– Osieniecki Antoni s. Walentego i Anny Haładaj ożenił się z Hołówką Rozalią c. Andrzeja i Katarzyny Ślipko z Ebenau i zamieszkali w Przedmieściu Zastawskim w Gródku Jagiellońskim,
– Kądzioła Jan s. Józefa i Marii Łobodziec ożenił się z Dzik Parascewią c. Filipa i Anny Sodoma z Haliczanowa i zamieszkali w Przedmieściu Zastawskim w Gródku Jagiellońskim,
– Kądzioła Józef s. Łukasza i Agaty Andruchowicz ożenił się z Łobodziec Agatą c. Szymona i Ewy Madej z Przedmieścia Zastawskiego,
– Romaniuk Anna c. Michała i Marii Wołkowicz wyszła za mąż za Lalkę Michała s. Wawrzyńca i Marii Łyłyk ze Stodułek,
– Zadorożny Franciszka c. Józefa i Katarzyny Besz wyszła za mąż za Witkę Michała s. Sebastiana i Ewy Pajda ze Stodułek,
– Osada Jan s. Stefana i Marii Besz ożenił się z Horoszczak Marią c. Wawrzyńca i Katarzyną Tokarz z Rodatycz,
– Chmiel Franciszek s. Szymona i Agnieszki Opalińskiej ożenił się z Jacheć Marią c. Wawrzyńca i Franciszki Lechowicz z Rodatycz,
– Kolanko Piotr s. Piotra i Marii Głogiewicz ożenił się Zaczepyło Marią, wdową po Besz Michale c. Jana i Józefy Kocyniak i zamieszkali we wsi Błaki w Wielkopolsce,
– Bedryj Jan s. Tomasza i Anny grzeszek ożenił się z Słobodą Michaliną c. Dawida i Katarzyny Zdobylak i zamieszkali w Gródku Jagiellońskim,
– Mirowski Jan, s. Krzysztofa i Marii Leśko ożenił się z Kupińską Marią c. Sebastiana i Anastazji Laurykowicz z Przedmieścia Lwowskiego z Gródka Jagiellońskiego,
– Andruchowicz Jan s. Jakuba i Marii Besz ożenił się z Tołpą Katarzyną c. Antoniego i Agnieszki Tyńskiej z Wołczuch i zamieszkali w Henrykówce,
– Głogiewicz Michał s. Mateusza i Rozalii Besz ożenił się z Urban Anielą c. Józefa i Marii Janczura z Wołczuch i zamieszkali w Henrykówce,
– Besz Jan s. Ewy ożenił się ze Zdobylak Marią c. Stefana i Katarzyny Kotylak, wdową po Józefie Romanowicz z Rodatycz i zamieszkali w Henrykówce,
– Besz Jan s. Marcina i Katarzyny Kądzioła ożenił się z Lechowicz Marią c. Wawrzyńca i Agnieszki Zymiak z Rodatycz i zamieszkali w Wołczuchach,
– Zadorożny Józef s. Jana i Marii Witka ożenił się z Kasprzyczak Józefą c. Józefa i Marii Mróz z Wołczuch.

2. Osadnicy i miejsce skąd przybyli

– Kuna Maria c. Jakuba z Rodatycz wyszła za mąż za Gugiewicza Wojciecha,
– Moroz Ksenia c. Jana z Gródka Jagiellońskiego wyszła za mąż za Głogiewicza Marcina z Popiel,
– Dolny Stefan s. Mikołaja i Parascewii Zacharko z Dobrzan ożenił się z Głogiewicz Katarzyną c. Józefa i Marii Andruchowicz,
– Janczyszyn Anna c. Macieja i Katarzyny Grzeszek z Bratkowic wyszła za mąż za Sobolewskiego Jana s. Andrzeja i Marii Witka,
– Smyk Agata c. Jana i Agaty Chruściel z Gródka Jagiellońskiego wyszła za mąż za Sobolewskiego Jana s. Andrzeja i Marii Witka,
– Wróblewska Tekla c. Andrzeja i Agnieszki Tołpa z Wołczuch wyszła za mąż za Sobolewskiego Wojciecha s. Józefa i Agnieszki Kolanko,
– Banicka Ewa c. Michała i Katarzyny Steć z Dobrzan wyszła za mąż za Czajkowskiego Wojciecha s. Antoniego i Józefy Głogiewicz,
– Owczar Jan s. Filipa i Marii Krysa z Szołomieniec ożenił się z Bedryj Marią c. Szymona i Katarzyny Andruchowicz,
– Lechowicz Michał s. Antoniego i Marii Zając z Rodatycz ożenił się z Kancir Pelagią c. Tomasza i Anny Marutiak,
– Kaliciak Katarzyna c. Piotra i Katarzyny Chrobak z Rodatycz wyszła za mąż za Lechowicza Franciszka,
– Wróbel Andrzej s. Konrada i Pelagii Swatko z Reczycy (a nie z Wołczuch?) ożenił się z Siromską Agnieszką c. Józefa i Teresy Ardeli,
– Zamasz Antoni s. Marcina i Anny Lechowicz z Rodatycz ożenił się z Biłogan Józefą c. Józefa i Marii Bełdz z Bartatowa,
– Schmidt Maria c. Emila i Katarzyny Kubas ze Stryja wyszła za mąż za Lechowicza Józefa s. Franciszka i Katarzyny Kaliciak,
– Kłymyk Zofia c. Andrzeja i Ewy Ornat z Bratkowic wyszła za mąż za Mirowskiego Józefa s. Michała i Barbary Głogiewicz,
– Chruściel Władysław s. Piotra i Anny Kosyk z Bratkowic ożenił się z Czech Agnieszką c. Jacka i Marii Bedryj,
– Dolny Grzegorz s. Szymona i Marii Kresa z Dobrzan ożenił się z Besz Marią c. Jana i Marii Melskiej,
– Nawankiewicz Michał s. Michała i Franciszki Kiwko z Rodatycz ożenił się z Kaliciak Marią c. Józefa i Marii Lechowicz z Rodatycz i osiedlili się w Dolinianach,
– Kwaciała Maria c. Jana i Katarzyny Andrusyszyn z Hodwiszni, wyszła za mąż za Pasternaka Józefa s. Józefa i Marii Mazur,
– Panczyniak Feliks s. Franciszka i Marii Humeniuk z Słobody Konopnickiej ożenił się z Pasternak Franciszką c. Józefa i Marii Mazur,
– Mytiuk Mikołaj s. Józefa i Tekli Cieciurka z Putiatycz ożenił się z Niżnik Leontyną c. Ludwika i Rozalii Maciejowskiej z Gródka Jagiellońskiego i osiedlili się w Dolinianach,
– Milian Antonina, wdowa po Michale Zadorożny, córka Tomasza i Katarzyny Walniczek z Baru,
– Martynowicz Antoni s. Michała i Katarzyny Worożbit z Dobrzan ożenił się z Czajkowską Agnieszką c. Wincentego i Marii Moroz,
– Parasiuk Olga c. Michała i Teodozji Dobrzańskiej z Majdanu wyszła za mąż za Trusza Piotra s. Jana i Anny Besz,
– Lechowicz Alojzy s. Antoniego i Marii Zając z Rodatycz ożenił się z Jacheć Maria c. Franciszka i Franciszki Sośnickiej z Rodatycz i zamieszkali w Dolinianach,
– Znajszły Franciszek s. Józefa i Marii Janczura z Wołczuch ożenił się z Teluk Ewą c. Michała i Anny Barszczowskiej, razem z nim zamieszkała też jego matka Maria,
– Huk Michał z Dobrzan ożenił się z Ardeli Marią c. Jana z Wołczuch,
– Wołoszyn Katarzyna c. Józefa i Anny Sawickiej z Baru wyszła za mąż za Chomę Jana s. Jana i Pauliny Martynowicz,
– Panicz Jan s. Michała i Anny Barszczowskiej z Bratkowic ożenił się z Melnyk Anną c. Michała i Tacjanny Choma,
– Łucyszyn Maciej s. Michała i Marii Milian z Baru, wdowiec po Besz Ewie, ożenił się z Bedryj Ewą c. Szymona i Julii Besz,
– Sieromski Józef s. Piotra i Anny Trębeckiej z Wołczuch ożenił się z Ardeli Teresą c. Grzegorza i Józefy Wróblewskiej,
– Głowacki Marcin s. Michała i Katarzyny Znajszły z Wołczuch ożenił się z Mróz Katarzyna  c. Jana i Marii Kazieczko z Wołczuch i zamieszkali w Dolinianach,
– Bujak Antoni s. Pawła i Marii Ferens z Rodatycz i Czekajło Maria c. Michała ożenił się z  Ślipko Katarzyną z Przedmieścia Lwowskiego z Gródka Jagiellońskiego i zamieszkali w Dolinianach,
– Marciniak Franciszka c. Marcina i Marii Dziura z Przedmieścia Lwowskiego z Gródka Jagiellońskiego wyszła za mąż za Culica Józefa s. Antoniego i Katarzyny Dąbrycz, pierwsza żona,
-Sroka Maria c. Wojciecha i Anastazji Pajda ze Stodułek wyszła za mąż za Culica Józefa s. Antoniego i Katarzyny Dąbrycz, druga żona,
– Lechowicz Katarzyna c. Stefana i Marii Kozołup z Rodatycz wyszła za mąż za Besza Antoniego s. Józefa i Anny Siromskiej,
– Wróbel Wawrzyniec s. Jana i Marii Lechowicz z Rodatycz ożenił się z Choroz Ewą c. Grzegorza i Marii Melnyk z Hodwiszni i zamieszkali w Dolinianach,
– Pomirczy Anastazja c. Jana i Marii Marodny (?) z Porzecza Jaworskiego wyszła za mąż za Czekajło Jana s. Michała i Marii Lenczyk,
– Lechowicz Julian s. Antoniego i Marii Zając z Rodatycz ożenił się z Kancir Ewą c. Tomasza i Anny Marciniak,
– Moroczko Maria c. Bazylego i Ksenii Czorneńko z Uherc wyszła za mąż za Czekajło Michała s. Jana i Heleny Kanafockiej,
– Melska Maria c. Michała i Marii Żymiak z Wołczuch wyszła za mąż za Mirowskiego Wojciecha s. Tomasza i Zofii Kancir,
– Górniak Teodor s. Jana i Pelagii Witruch z Ebenau ożenił się z Czajkowską Katarzyną c. Wojciecha i Ewy Banickiej,
– Kaniak Antoni s. Piotra i Ewy Szczepanowskiej z Bratkowic ożenił się z Bedryj Ewą c. Katarzyny,
– Sroka Katarzyna c. Marii ze Stodułek wyszła za mąż za Głogiewicza Jana s. Józefa i Rozalii Durkacz,
– Witka Anna c. Franciszka i Jadwigi Czekajło ze Stodułek wyszła za mąż za Kuzik Józefa s. Marcina i Zofii Skuła,
– Witka Zofia c. Franciszka i Jadwigi Czekajło ze Stodułek wyszła za mąż za Wróbla Franciszka s. Jana i Marii Lechowicz,
– Kotylak Maria c. Teodora i Anny Kaliciak z Wołczuch wyszła za mąż za Bedryj Józefa s. Szymona i Anny Kolanko,
– Bochonko Piotr s. Tekli z Putiatycz ożenił się z Czech Katarzyną c. Jacka i Marii Bedryj,
– Choroz Parascewia c. Jana i Katarzyny Durkacz z Hodwiszni wyszła za mąż za Głogiewicza Tomasza s. Józefa i Katarzyny Zaczepyło,
– Haładaj Anna c. Franciszka i Marii Madej z Gródka Jagiellońskiego wyszła za mąż za Osienieckiego Walentego s. Kaspra i Katarzyny Cap,
– Branicka Anna c. Antoniego i Agaty Smółka z z Przedmieścia Czerlańskiego z Gródka Jagiellońskiego wyszła za mąż za Osienieckiego Andrzeja s. Walentego i Anny Haładaj,
– Diduszko Anna c. Wawrzyńca i Ewy Chruściel z Podgaju wyszła za mąż za Janczurę Józefa s. Piotra i Agaty Sobolewskiej,
– Majcher Antoni s. Aleksego i Franciszki Samson z Gródka Jagiellońskiego ożenił się z Mazur Marią c. Jana i Anny Zadorożny,
– Cieciura Kazimierz s. Szymona i Katarzyny Lis z Przedmieścia Czerlańskiego z Gródka Jagiellońskiego ożenił się z Zadorożną Anną c. Józefa i Katarzyny Besz,
– Rumuński Bazyli s. Piotra i Zofii Horoszko z Gródka Jagiellońskiego ożenił się z Kądziołą Anną c. Józefa i Marii Łobodziec,
– Koropczak Jan s. Nikafora i Zofii Mielnik z Uherc ożenił się z Pałys Marią c. Jana i Katarzyny Kocyniak,
– Maciejowska Anna c. Antoniego i Eudoksji Aleksiewicz z Hodwiszni wyszła za mąż za Besz Michała s. Jana i Ewy Besz,
– Zajszły Agata c. Józefa i Marii Janczura z Wołczuch wyszła za mąż za Kolanko Wawrzyńca s. Józefa i Rozalii Kocyniak,
– Halaberda Maria c. Grzegorza i Pelagii Huk z Dobrzan wyszła za mąż za Mirowskiego Michała s. Jana i Anny Mełec,
– Rusin Andrzej s. Jana i Katarzyny Teluk z Gródka Jagiellońskiego ożenił się z Kazieczko Rozalią c. Łukasza i Marty Andruchowicz, wdową po Dmytryszyn Stefanie,
– Steć Anna c. Piotra i Katarzyny Łucyszyn z Dobrzan wyszła za mąż za Besz Tomasza s. Józefa i Anny Bedryj,
– Jacheć Antoni s. Jana i Marii Jacheć ożenił się z Kaniak Katarzyną c. Franciszka i Marii Zgółka obydwoje z Rodatycz,
– Janczyszyn Anna c. Macieja i Katarzyny Grzeszyk z Bratkowic wyszła za mąż za Sobolewskiego Jana s. Andrzeja i Marii Witka, wdowca po Katarzynie Andruchowicz,
– Melska Maria c. Jana i Marii Dudek z Wołczuch wyszła za mąż za Besza Jana s. Józefa i Anny Zaczepyło,
– Grzeszyk Anna c. Józefa i Klary Pruchniewicz z Bratkowic wyszła za mąż za Bedryja Tomasza s. Marcina i Marii Sysak,
– Polańska Anna c. Antoniego i Parascewii Łazio z Wołczuch wyszła za mąż za Besza Błażeja s. Wojciecha i Marii Hredil,
– Chruściel Maria c. Piotra i Anny Kasiak z Bratkowic wyszła za mąż za Znajszłego Marcina s. Józefa i Marii Janczura.

.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.