Przejdź do treści

wgląd w księgi parafii

  • przez

Poniżej opracowanie dotyczące możliwości wglądu w księgi metrykalne parafii Gródek Jagielloński. Dziękuję Pani Ewie Marciniak za pomysł, na którym się wzorowałem.

1. Bez wychodzenia z domu
Podczas poszukiwań na stronie Family Search odnalazłem błędnie przyporządkowane do parafii grekokatolickiej z Gródka Jagiellońskiego księgi urodzeń parafii rzymsko-katolickiej Gródek Jagielloński. Uwzględniłem je w poniższej tabelce. Są to lata 1864-1872 (tylko wsie przynależne) oraz 1863-1872, 1872-1879 i 1879-1888 (tylko Gródek). Gdyby ktoś odnalazł w innych parafiach księgi rzymskokatolickie z Gródka, proszę o powiadomienie mnie, celem uzupełnienia tabelki.

Użyte skróty:
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych, strona ze skanami ksiąg przekazanymi do Archiwum
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/KLwo301new.xml
FS – Family Search, strona ze skanami ksiąg z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego ze Lwowa
https://www.familysearch.org/search/catalog/268538?availability=Family%20History%20Library

Urodzenia:

Lata skrajne wgląd oznaczenie AGAD lub FS uwagi

1640 – 1680

AGAD, FS

365, 765899, 2328821

cała parafia

1680 – 1720

AGAD, FS

365, 765899, 2328821

cała parafia

1720 – 1741

AGAD, FS

366, 2328821

cała parafia

1741 – 1769

AGAD, FS

337, 765899, 2328817

cała parafia

1761 – 1777

AGAD, FS

338, 765899, 2328817

cała parafia

1770 – 1784

AGAD, FS

339, 765900, 2328818

cała parafia

1785-1833

AGAD, FS

367, 2328822

tylko Lubień

1785-1833

AGAD, FS

368, 2328822

tylko Uherce

1785-1833

AGAD

369

tylko Brundorf i Kiernica

1785-1833

AGAD

371

tylko Ebenau i Stodółki

1785-1833

AGAD

372

tylko Czerlany, Artyszczów i Małkowice

1785-1833

AGAD

373

tylko Doliniany i Popiele,

1787-1833

AGAD, FS

370, 2328822

tylko Burgthal i Haliczanów

1785-1833

 

AGAD, FS

340, 341, 342, 343, 344, 765900, 2328818, 2328822

tylko Gródek

1816-1821

FS

2386971

cała parafia

1823-1828

FS

2386971

cała parafia

1830-1840

FS

2386971

cała parafia

1833 – 1858

AGAD, FS

345, 347, 2328819, 2386972

cała parafia

1851-1862

AGAD

346, 1607, 765902, 2328819

tylko Gródek

1859-1865

FS

2386973, 765901

cała parafia

1863-1872

FS

2063543

tylko Gródek

1864-1872

FS

2063544

tylko wsie należące do parafii

1867-1871

FS

2386973, 2395110

cała parafia

1872-1879

FS

2063545

tylko Gródek

1872-1886

AGAD

348, 2328819

tylko wsie należące do parafii

1873-1875

FS

2395110

cała parafia

1874

AGAD

347

cała parafia

1876-1891

FS

2395111, 2395112

cała parafia

1879-1888

FS

2063545

tylko Gródek

1886-1904

FS

2398691

tylko Czerlany

1886-1912

FS

2395675

tylko Doliniany i Popiele

1888-1897

FS

2395656

tylko Gródek

1893

FS

2395111

cała parafia

1895

FS

2395111

cała parafia

1896

FS

2395112

cała parafia

1897-1904

FS

2395657

tylko Gródek

1896-1900

FS

2395111

cała parafia

1901-1907

FS

2395657

cała parafia

1905-1909

FS

2395657

tylko Gródek

1907-1913

FS

2395658

cała parafia

Śluby:

1662-1754

AGAD, FS

364, 365, 366, 765899, 2328821

cała parafia

Lata skrajne wgląd oznaczenie AGAD lub FS uwagi

1755-1816

AGAD, FS

349, 765902, 2328819

cała parafia

1785-1833

AGAD

350, 351, 352, 2328822

tylko Gródek

1785-1833

AGAD

367, 2328822

tylko Lubień

1785-1833

AGAD

368, 2328822

tylko Uherce

1785-1833

AGAD

373

tylko Doliniany i Popiele,

1785-1833

AGAD

371

tylko Ebenau i Stodółki

1786-1833

AGAD

372

tylko Czerlany, Artyszczów i Małkowice

1787-1833

AGAD

370, 2328822

tylko Burgthal i Haliczanów

1788-1833

AGAD

369, 2328822

tylko Brundorf i Kiernica

1816-1821

FS

765902, 2386971

cała parafia

1823-1828

FS

2386971

cała parafia

1830-1865

FS

2386971, 2386972, 2386973

cała parafia

1867

FS

2386973

cała parafia

1816-1874

FS

2328820

cała parafia

1833-1846

AGAD

353

cała parafia

1846-1863

AGAD

354

tylko Gródek

1846-1863

AGAD

356, 2328820

tylko wsie należące do parafii

1864-1874

AGAD

355

cała parafia

1868-1871

FS

2395110

cała parafia

1873-1875

FS

2395110

cała parafia

1874-1889

FS

2395107

cała parafia

1876-1891

FS

2395111, 2395112

cała parafia

1889-1903

FS

2395656

cała parafia

1893

FS

2395111

cała parafia

1895-1900

FS

2395111

cała parafia

1901-1913

FS

2395657, 2395658

cała parafia

Zgony:

1771-1784

AGAD, FS

357, 765900, 765903, 2328820

cała parafia

Lata skrajne wgląd oznaczenie AGAD lub FS uwagi

1785-1833

AGAD, FS

361, 765900, 2328821

tylko Zawidowice, Lubień, Drozdowice i Porzecze

1785-1833

AGAD, FS

369, 765900

tylko Brundorf i Kiernica

1787-1833

AGAD, FS

370, 765900, 2328822

Tylko Burgthal i Haliczanów

1785-1833

AGAD, FS

371, 765900, 2328822

tylko Ebenau i Stodółki

1785-1833

AGAD, FS

372, 765900, 2328822

tylko Czerlany, Artyszczów i Małkowice

1785-1833

AGAD, FS

373, 765900

tylko Doliniany i Popiele

1785-1833

AGAD, FS

368, 2328822

Tylko Uherce

1800-1833

AGAD, FS

358, 359, 765903, 2328820, 2328822

tylko Gródek

1816- 1821

FS

2386971

cała parafia

1823- 1828

FS

2386971

cała parafia

1830-1840

FS

2386971

cała parafia

1833-1846

AGAD, FS

360, 2328820, 765903

cała parafia

1848-1884

FS

765903, 2386972

cała parafia

1845-1855

AGAD, FS

362, 765903, 2328821

tylko wsie należące do parafii

1855-1891

AGAD, FS

363, 2328821

cała parafia

1860-1865

FS

2386973

cała parafia

1867

FS

2386973

cała parafia

1868-1871

FS

2395110

cała parafia

1870-1905

FS

2395656

tylko Gródek

1873-1900

FS

2395110, 2395111, 2395112

cała parafia

1901-1913

FS

2395657, 2395658

cała parafia

2. Na miejscu
a) Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego nr 10 w Krakowie
Istnieją dwie możliwości dotarcia do metrykaliów:
Księgi do samodzielnego przeglądania są udostępniane bezpłatnie w formie mikrofilmów po uprzedniej telefonicznej rezerwacji czytnika mikrofilmów. Czas oczekiwania na czytnik mikrofilmów to ok. 8-9 miesięcy. Inwentarz ksiąg jest dostępny na miejscu. Mikrofilmy nie trzeba zamawiać z wyprzedzeniem. Wydają je od razu po zamówieniu. Odpłatne poszukiwania genealogiczne: szczegóły tej możliwości zostaną przedstawione po przesłaniu szczegółowego zgłoszenia według schematu: „Imiona i nazwiska osób poszukiwanych”, „dokładna bądź orientacyjna datę urodzenia/ślubu/zgonu”, „miejscowość/parafia rodzenia/ślubu/zgonu”.
W wypadku kwerend dotyczących osób objętych przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (czyli dotyczące osób żyjących), wnioskodawca zobowiązany jest do poświadczenia bezpośredniego pokrewieństwa z osobą poszukiwaną.
W przypadku poszukiwania osób zmarłych wystarczy przesłać akt zgonu.

Zasób archiwum lwowskiego w Archiwum Baziaka przepisany ze strony:
https://poszukiwaniakresowe.pl/archiwum-abp-eugeniusz-baziaka-w-krakowie/

Zespół LXIV

1. wykaz urodzeń 1792-1850 Gródek Jagielloński 50(1)
2. Księga Zapowiedzi 02.01.1799-1826 26.11 Gródek + wsie 51(2)
3. wykaz zgonów 07.08.1826-1910 11.12 Gródek + wsie 50(3), 51(3)
3a. Księga Zapowiedzi 06.01.1827-1833 06.06 Gródek Jagielloński 51(3a)
4. Księga Zapowiedzi 01.01.1833-1847 07.11 Gródek Jagielloński 51(4)
5. Księga Zgonów 20.04.1844-1854 10.04 Gródek Jagielloński 52(5)
6. Księga Zapowiedzi 01.11.1847-1858 30.05 Gródek Jagielloński + wsie 51(6)
7. wykaz urodzeń 13.02.1851-1910 03.08 Gródek Jagielloński + wsie 50(7)
8. wykaz ślubów 07.09.1851-1942 14.09 Gródek Jagielloński + wsie 51(8)
9. protokoły przedślubne 1857-1860 Gródek Jagielloński + wsie 51(9),52
9a. protokoły przedślubne 1861-1866 Gródek Jagielloński + wsie 51(9a),52
10. Księga Zapowiedzi 04.07.1858-1875 25.07 Gródek Jagielloński 51(10),52
11. wykaz zapowiedzi 1875-1944 Gródek Jagielloński 52(11)
12. wykaz urodzeń 18.05.1893-1946 26.03 Gródek Jagielloński + wsie 50(12)
13.  wykaz zgonów 01.02.1894-1946 06.12 Gródek Jagielloński + wsie 50(13), 51(13)
14. Księga Zapowiedzi 27.05.1897-1918 24.02 Gródek Jagielloński + wsie 51(14), 52(14)
15. Księga Urodzeń 15.11.1897-1909 29.11 Gródek Jagielloński + wsie (Brulion) 52(15), 53(15)
16. Księga Urodzeń 01.09.1906-1909 26.02 Gródek Jagielloński + wsie (Brulion) 52(16), 53(16)
17. Księga Urodzeń 28.02.1909-1913 24.01 Gródek Jagielloński + wsie (Brulion) 53(17)
18. Księga Urodzeń 25.01.1913-1916 24.06 Gródek Jagielloński + wsie (Brulion) 53(18)
19. Księga Urodzeń 21.01.1917-1924 22.04 Gródek Jagielloński + wsie (Brulion) 53(19)
20. Księga Zapowiedzi 05.01.1919-1938 22.05 Gródek Jagielloński 53(20)
21. Księga Urodzeń 23.04.1924-1945 05.04 Gródek Jagielloński + wsie 53(21), 54(21)
Księga Zmarłych 11.11.1941-1945 04.04 Gródek Jagielloński + wsie 53(21), 54(21)
22. Księga Chorych 04.01.1932-1944 31.12 Gródek Jagielloński 57(22), 58(22)
23. Księga Zapowiedzi 08.05.1938-1946 03.03 Gródek Jagielloński + wsie 52(23)
24. Księga Urodzeń 21.06.1938-1942 04.02 Gródek Jagielloński, Czerlany, Przedgórze, Podgaj, Zasławie, Lwowskie Przedmieście, Burghtal, Doliniany, Ebenau, Uherce 54(24)
25. Księga Urodzeń 01.05.1938-1945 20.03 Burgthal 54(25), 05.01.1938-1944 19.02 Ebenau, 06.01.1938-1945 27.03 Stodułki, 01.01.1938-1938 24.12 Gródek Jagielloński, 12.11.1938 Drozdowice, brak Artyszczów, 10.05.1938-1938 18.10 Brundorf, 03.01.1938-1938 08.12 Czerlany, 01.01.1938-1938 20.12 Doliniany z Popielami, brak Haliczanów, brak Kiernica, brak  Małkowice, 30.01.1938-1938 16.10 Uherce Niezabitowskie, Księga Ślubów 08.01.1938-1938 27.12 Gródek Jagielloński 54(25), Księga Zmarłych 02.01.1938-1938 29.12 Gródek Jagielloński 54(25), brak Artyszczów, 15.03.1938-1938 17.11 Brundorf, 25.08.1938 Burgthal, 22.01.1938-1938 12.11 Czerlany, 30.01.1938 Drozdowice, 18.04.1938 Ebenau, brak Haliczanów, 10.02.1938-1938 27.12 Kiernica, brak Małkowice, 23.01.1938-1938 22.08 Stodółki, 13.03.1938-1938 21.12 Uherce Niezabitowskie
26. Księga Urodzeń 14.02.1938-1938 23.12 Gródek Jagielloński 54(26), 31.05.1939 Artyszczów, 13.12.1938-1939 20.12 Brundorf, brak Burgthal, 01.01.1939-1939 02.12 Czerlany, 09.01.1939-1939 26.12 Doliniany z Popielami, 18.06.1939 Drozdowice, 14.04.1939 Ebenau, 13.02.1939-1939 18.06 Haliczanów, 23.05.1939 Kiernice, brak  Małkowice, 14.01.1939-1939 13.07 Stodółki, 31.12.1938-1939 07.04 Uherce Niezabitowskie, Księga Ślubów 7.01.1939-1939.12. 26 Gródek Jagielloński 54(26), Księga Zmarłych 01.01.1939-1939 28.12 Gródek Jagielloński 54(26),
29.04.1939 Artyszczów, 27.07.1939 Brundorf, 16.09.1939-1939 23.10 Burgthal, 15.01.1939-1939 02.12 Doliniany z Popielami, 08.11.1939 Drozdowice, 19.08.1939 Ebenau, 03.01.1939 Haliczanów, brak Kiernica, brak Małkowice, brak Stodółki, 13.01.1939-1939 23.07 Czerlany, 09.01.1939-1939 28.09 Uherce Niezabitowskie
27. Księga Urodzeń 01.01.1940-1940 18.12 Gródek Jagielloński 54(27), 01.01.1940-1940 25.11 Czerlany, 07.01.1940-1940 17.12 Doliniany z Popielami, brak Drozdowice, brak Artyszczów, brak Bundorf, brak Burgthal, brak Haliczanów, 05.05.1940 Kiernica, brak Małkowice, 03.08.1940-1940 15.12 Uherce Niezabitowskie, 03.01.1940-1940 11.01 Zawidowice, Księga Ślubów 02.01.1940-1940 25.12 Gródek Jagielloński 54(27), Księga Zmarłych 05.01.1940-1940 28.12 Gródek Jagielloński 54(27), brak Artyszczów, brak Brundorf, brak Burgthal, 08.02.1940-1940 12.11 Czerlany, brak Drozdowice, 17.02.1940-1940 28.06 Ebenau, brak Haliczanów, brak Kiernica, brak Małkowice, 18.05.1940 Stodółki,
16.03.1940-1940 16.12 Uherce Niezabitowskie
28. Księga Urodzeń 31.12.1940-1941 30.12 Gródek Jagielloński 54(28), 12.07.1941 Artyszczów, 30.03.1941 Brundorf, 17.12.1940-1941 03.12 Czerlany, 28.12.1940-1942 11.01 Doliniany, 02.12.1940-1941 14.08 Burgthal, 15.10.1941 Drozdowice, 27.10.1941-1941 05.12 Ebenau, brak Haliczanów, brak Kiernica, brak Małkowice, 04.01.1941-1941 08.06 Stodółki, 13.02.1941 Uherce Niezabitowskie, Księga Ślubów 09.01.1941-1941 27.12 Gródek Jagielloński 54(28), Księga Zmarłych 01.01.1941-1941 30.12 Gródek Jagielloński 54(28), brak  Artyszczów, 22.03.1941 Brundorf, 15.09.1941 Burgthal, 11.01.1941-1941 09.11 Czerlany, brak Drozdowice, 28.01.1941-1941 22.10 Doliniany z Popielami, 27.08.1941-1941 04.10 Ebenau, brak Haliczanów, brak Małkowice, 09.03.1941-1941 26.12 Stodółki, 01.03.1941-1941 26.10 Uherce Niezabitowskie
29. Księga Urodzeń 1939, 28.12.1941-1946 24.03 Gródek Jagielloński + wsie 54(29)
30. wykaz ślubów 09.02.1942-1946 10.02 Gródek Jagilelloński + wsie 51(30)
31. Księga Urodzeń 27.05.1941-1942 16.12 Gródek Jagielloński 51(31), 03.03.1942 Artyszczów, brak Brundorf, 10.05.1942 Burgthal, 30.08.1940-1942 23.12 Czerlany, 12.01.1942-1942 17.11 Doliniany z Popielami, brak Drozdowice, 19.05.1942 Ebenau, brak Haliczanów, brak Kiernica, brak Małkowice, 01.02.1942-1942 15.04 Stodółki, 02.01.1942-1942 25.08 Uherce Niezabitowskie, Księga Ślubów 07.02.1942-1942 26.12 Gródek Jagielloński 54(31), Księga Zmarłych 01.01.1942-1942 26.12 Gródek Jagielloński 54(31), 01.05.1942-1942 02.07 Artyszczów, 08.08.1942 Brundorf, 13.06.1942-1942 01.09 Burgthal, 22.04.1942-1942 24.12 Czerlany, 11.07.1939-1942 25.12 Doliniany, brak Drozdowice, brak Ebenau, brak Haliczanów, brak Kiernica, brak Małkowice, 21.01.1942-1942 21.12 Stodółki, 08.01.1942 Uherce Niezabitowskie
32. Księga Urodzeń 11.01.1943-1943 17.12 Gródek Jagielloński 54(32), 25.03.1943 Artyszczów, brak Brundorf, 14.04.1943-1943 20.10 Burgthal, 11.01.1943-1943 08.12 Czerlany, 03.04.1943-1943 17.12 Doliniany z Popielami, brak Drozdowice, 08.02.1943-1943 18.08 Ebenau, brak Haliczanów, brak Kiernica, brak Małkowice, brak Uherce Niezabitowskie, 28.01.1943-1943 25.07 Stodółki, Księga Ślubów 09.02.1943-1943 28.12 Gródek Jagielloński 54(32), Księga Zmarłych 06.01.1943-1943 31.12 Gródek Jagielloński 54(32), 08.04.1943-1943 15.07 Artyszczów, 21.01.1943 Brundorf, 20.11.1943 Burgthal, 19.01.1943-1943 28.12 Czerlany, 29.01.1943-1943 27.12 Doliniany, brak Drozdowice, brak Haliczanów, brak Małkowice, 13.04.1943 Ebenau, 22.05.1943-1943 03.12 Kiernica, 10.04.1943-1943 21.11 Stodółki, 04.09.1943 Uherce Niezabitowskie
33. Księga Urodzeń 01.01.1944-1944 26.12 Gródek Jagielloński 54(33), 02.01.1944-1944 18.12 Czerlany, 02.01.1944-1944 11.12 Doliniany, 09.03.1944-1944 03.09 Uherce Niezabitowskie, 08.04.1944 Artyszczów, 29.06.1944 Drozdowice, 13.02.1944 Ebenau, 03.09.1944-1944 25.11 Stodółki, Księga Ślubów 22.01.1944-1944 04.11 Gródek Jagielloński 54(33), Księga Zmarłych 04.01.1944-1944 28.12 Gródek Jagielloński 54(33), 25.03.1944-1944 03.12 Uherce Niezabitowskie, 05.01.1944-1944 10.12 Czerlany, 03.01.1944-1944 24.11 Doliniany, 09.09.1944 Artyszczów, brak Ebanau, 20.08.1944 Burgthal, 06.04.1944-1944 28.12 Drozdowice, 24.10.1944 Haliczanów, 05.02.1944-1944 22.07 Kiernica, 23.02.1944-1944 15.12 Stodółki
34. Księga Urodzeń 01.01.1945-1946 24.03 Gródek Jagielloński 54(34), 05.01.1945-1946 14.02 Czerlany, 02.01.1945-1945 19.03 Doliniany, 27.02.1945 Artyszczów, 20.03.1945 Burgthal, 01.04.1945 Uherce Niezabitowskie, 20.01.1945-1945 27.03 Stodółki, 13.02.1945-1945 12.04 Ebenau, Księga Ślubów 07.01.1945-1946 08.04 54(34), Księga Zmarłych 01.01.1945-1946 09.04 Gródek Jagielloński 54(34), 05.01.1945-1945 14.06 Doliniany, 03.02.1945-1946 05.02 Czerlany, 11.11.1945 Artyszczów, 30.05.1945 Burgthal, 03.04.1945 Stodółki, 05.03.1946 Brundorf, 15.05.1945-1945 29.06 Uherce Niezabitowskie
35. spis parafian -1857-1955 Opp.(?) + wykaz rodzin 54(35), 55(35)
36. -II- -1857-1955- Artyszczów, Brundorf, Drozdowice, Kiernica + wykaz rodzin 54(36), 55(36)
37. -II- 1857-1955- Czerlany + wykaz rodzin 54(37), 55(37)
    -II- T. 1 Czerlańskie przedmieście wykaz rodzin 54(38), 55(38) spis parafian T. 2 Czerlańskie przedmieście + wykaz rodzin 54(39), 55(39) spis parafian T. 3 Gródek Jagielloński, Czerlańskie przedmieście 55(40), 56(40)
-II-  Doliniany + wykaz rodzin 55(41) 56(41)
-II- T. 1 Lwowskie Przedmieście + wykaz rodzin 55(42) 56(42)
-II- T. 2 Lwowskie Przedmieście + wykaz rodzin 55(43) 56(43)
-II- T. 3 Lwowskie Przedmieście 55(44) 56(44)
-II- T. 1 Podgaj + wykaz  rodzin 56(45), 57(45)
-II- T. 2 Podgaj + wykaz  rodzin 56(46), 57(46)
-II- T. 1 Przedm. Zastawskie + wykaz  rodzin 56(47), 57(47)
-II- T. 2 Przedm. Zastawskie + wykaz  rodzin 56(48), 57(48)
-II- – Stodółki + wykaz  rodzin 57(49)
-II- T. 1 Uherce Niezabitowskie + wykaz  rodzin 57(50)
-II- T. 2 Uherce Niezabitowskie + wykaz  rodzin 57(51)
-II- 1876-1944 Ebenau, Burgthal + wykaz  rodzin 57(52)
Księga Bierzmowanych 1851-1922 Gródek Jagielloński + wsie 57(53), 58(53)
Księga Obcych ok. 1910-1938 Luźne metryki przejścia na obrządek rzymsko-katolicki

W 2019 r. wydano Inwentarz Ksiąg Metrykalnych Archiwum Baziaka. Znajduje się w nim spis stanu posiadania ksiąg Gródka Jagiellońskiego.
Do pobrania tutaj: https://doliniany.usermd.net/wp-content/uploads/inwentarz_ksiag_metrykalnych_-_2019-Archiwum-Baziaka.pdf

b) Centralne Historyczne Archiwum Państwowe we Lwowie 79008, m. Lwów, pl. Soborny, 3-а

Współczesny Zasób Archiwum Lwowskiego:
zasób 618 opis 2

Zasób ten jest on możliwy do obejrzenia na stronie Family Search do 1913 roku oraz archiwum lwowskiego jednakże do 1900 roku – tutaj: https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html.
Niestety nie opisano po parafiach a według oznaczeń archiwum. Gródek znajduje się przy numerach od 912 do 952 oraz 2159 i od 2163 do 2167. Są to w zasadzie odpisy.
Po tym roku proszę sprawdzać czy są metrykalia określonej miejscowości w tym archiwum tutaj (uwaga: cyrylica!): http://doliniany.stronazen.pl/wp-content/uploads/katalog-archiwum-lwowskiego.pdf

A tutaj jeszcze kolejne opracowanie z 2001 roku: http://doliniany.stronazen.pl/2019/07/05/wglad-w-ksiegi-parafii-grodek-jagiellonski/przewodnik_cpahul_ua-1/przewodnik_CPAHUL_ua-1

… i z 2019 roku: http://doliniany.stronazen.pl/wp-content/uploads/F.-618-op.-2-2019.pdfF. 618 op. 2 (2019)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.