Przejdź do treści

wgląd w księgi parafii

  • przez

Współcześnie metrykalia parafii gródeckiej są złożone w archiwach w Warszawie, Krakowie i we Lwowie. Spowodowane jest to następstwami ustaleń w Teheranie, Jałcie i Poczdamie w wyniku których, po drugiej wojnie światowej, Polska utraciła Kresy Wschodnie. Utracono również zasoby tamtejszych archiwów, w tym metrykaliów z Gródka. To, czego nie udało się przewieźć przez ludność czy księży na ziemie powojennej „Polski”, pozostało w granicach ZSRR a obecnie Ukrainy.
Posiadane przez Archiwum Główne Akt Dawnych  zbiory ksiąg dotarły do Polski pod koniec lat 40. na fali dokonującej się wówczas tzw. „akcji repatriacyjnej”. Władze ówczesnej Ukraińskiej SSR przekazały z wielkim szumem propagandowym oficjalnie część ksiąg metrykalnych. Przekazały je na zasadzie swoiście pojmowanej „dobrej woli”. Niestety sam zbiór Polska otrzymała niepełny i bardzo zniszczony.
Największy zasób metrykaliów z Kresów Wschodnich a zwłaszcza archidiecezji lwowskiej posiada tzw. Archiwum Baziaka. Stało się to w dniu 13 czerwca 1946 roku dzięki staraniom Kościoła w pozyskaniu zgody władz sowieckich na przewiezienie archiwaliów w granice powojennej Polski. Przywiezione ze Lwowa materiały archiwalne i biblioteczne umieszczono w klasztorze karmelitów trzewiczkowych w Krakowie, w podziemiach plebanii parafii pw. Serca Pana Jezusa w Tarnowie oraz w klasztorze bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1956 roku archiwalia umieszczono w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Tam dokonano wstępnego opracowania zbiorów oraz wykonano mikrofilmy części zasobu. Podczas prac porządkowych zauważono znaczące braki w zasobie w porównaniu ze stanem sprzed 1939 roku. W 1979 roku archiwalia przewieziono do Kurii Archidiecezjalnej w Lubaczowie. W latach 1995–2012 archiwum znajdowało się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 13. Zgodnie z umową z 2012 roku zawartą między metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem Mokrzyckim a rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Władysławem Zuziakiem zasób archiwum złożono na zasadzie depozytu w budynku uniwersytetu i tam znajduje się do dzisiaj.

Zasoby ukraińskie i polskie udostępnili jako pierwsi mormoni na stronie https://www.familysearch.org/pl/, dzięki czemu w jednym miejscu można przeglądać metrykalia dotyczących jednej parafii, a znajdujących się w obu państwach. Następnie swój zasób umieściło na swojej stronie Archiwum Główne Akt Dawnych. Od 2022 r. swoje zasoby udostępnia Centralne Historyczne Archiwum Państwowe we Lwowie.
Miejmy nadzieję, że do tego grona wkrótce dołączy Archiwum Baziaka ze Lwowa.

Wgląd w księgi metrykalne parafii Gródek Jagielloński

1. Bez wychodzenia z domu

Użyte skróty:
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych, posiada cenne pierwopisy, strona ze skanami ksiąg:
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/KLwo301new.xml

FS – Family Search, strona ze skanami ksiąg z Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego ze Lwowa:
https://www.familysearch.org/search/catalog/268538?availability=Family%20History%20Library Podczas poszukiwań na stronie Family Search odnalazłem błędnie przyporządkowane do parafii grekokatolickiej z Gródka księgi urodzeń parafii rzymsko-katolickiej. Uwzględniłem je w poniższej tabelce. Są to lata 1864-1872 (tylko wsie przynależne) oraz 1863-1872, 1872-1879 i 1879-1888 (tylko Gródek).

CHAP – Centralne Historyczne Archiwum Państwowe we Lwowie, posiada księgi od 1816 r., głównie odpisy, strona ze skanami:
https://tsdial.archives.gov.ua/index16.html

Przewodniki po archiwum:
http://doliniany.stronazen.pl/wp-content/uploads/katalog-archiwum-lwowskiego.pdf
http://doliniany.stronazen.pl/2019/07/05/wglad-w-ksiegi-parafii-grodek-jagiellonski/przewodnik_cpahul_ua-1/przewodnik_CPAHUL_ua-1
http://doliniany.stronazen.pl/wp-content/uploads/F.-618-op.-2-2019.pdfF. 618 op. 2 (2019)

Urodzenia:

Lata skrajne

wgląd

oznaczenie AGAD, FS lub CHAP

uwagi

1640 – 1680

AGAD

FS

364

765899, 2328821

cała parafia

1680 – 1720

AGAD

FS

365

765899, 2328821

cała parafia

1720 – 1741

AGAD

FS

366

2328821

cała parafia

1741 – 1769

AGAD

FS

337

765899, 2328817

cała parafia

1761 – 1777

AGAD

FS

338

765899, 2328817

cała parafia

1770 – 1784

AGAD

FS

339

765900, 2328818

cała parafia

1785-1833

AGAD

FS

367

2328822

tylko Lubień

1785-1833

AGAD

FS

368

2328822

tylko Uherce

1785-1833

AGAD

369

tylko Brundorf
i Kiernica

1785-1833

AGAD

371

tylko Ebenau
i Stodółki

1785-1833

AGAD

372

tylko Czerlany, Artyszczów i Małkowice

1785-1833

AGAD

373

tylko Doliniany i Popiele,

1787-1833

AGAD

FS

370

2328822

tylko Burgthal i Haliczanów

1785-1833

 

AGAD

FS

340, 341, 342, 343, 344

765900, 2328818, 2328822

tylko Gródek

1816-1821

FS

CHAP

2386971

912, 914, 915, 916, 917

cała parafia

1823-1828

FS

CHAP

238697

918, 919, 920

cała parafia

1830-1840

FS

CHAP

2386971

921, 922, 922, 923, 924, 925

cała parafia

1833–1858

AGAD

FS

CHAP

345, 347

2328819, 2386972 922, 923, 924, 925, 926, 927,930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945

cała parafia

1851-1862

AGAD

FS

346, 1607

765902, 2328819

tylko Gródek

1859-1865

FS

CHAP

2386973, 765901 947, 949, 950, 951, 952

cała parafia

1863-1872

FS

2063543

tylko Gródek

1864-1872

FS

2063544

tylko wsie

1867-1871

FS

CHAP

2386973, 2395110

952, 2159

cała parafia

1872-1879

FS

2063545

tylko Gródek

1872-1886

AGAD

FS

348

2328819

tylko wsie

1873-1875

FS

CHAP

2395110

2159

cała parafia

1874

AGAD

CHAP

347

2159

cała parafia

1876-1891

FS

CHAP

2395111, 2395112 2163, 2164, 2165, 2166

cała parafia

1879-1888

FS

2063545

tylko Gródek

1884-1940

CHAP

3174

tylko Zawidowice

1886-1904

FS

CHAP

2398691

2611

tylko Czerlany
i Uherce

1886-1912

FS

CHAP

2395675

2370

tylko Doliniany
i Popiele

1886-1933

CHAP

3174, 3175

tylko Małkowice

1886-1944

CHAP

3174, 3175

tylko Drozdowice

1887-1939

CHAP

3174, 3175

tylko Haliczanów

1887-1944

CHAP

3174, 3175

tylko Artyszczów

1888-1897

FS

CHAP

2395656

2349

tylko Gródek

1888-1901

CHAP

3174, 3175

tylko Porzecze

1893

FS

CHAP

2395111

2164

cała parafia

1895

FS

CHAP

2395111

2164

cała parafia

1896

FS

CHAP

2395112

2163

cała parafia

1897-1904

FS

CHAP

2395657

2351

tylko Gródek

1896-1900

FS

CHAP

2395111

2163, 2167

cała parafia

 

1901-1907

FS

CHAP

2395657

2352, 2355

 

cała parafia

 

1905-1909

FS

CHAP

2395657

2354

tylko Gródek

1905-1934

CHAP

3013

tylko Czerlany

1905-1934

CHAP

3013

tylko Uherce

1909-1926

CHAP

2680

tylko Gródek

1907-1913

FS

CHAP

23956582355

2356

cała parafia

1914-1928

CHAP

2658, 2659

cała parafia

1926-1938

CHAP

3120

tylko Gródek

1929-1937

CHAP

3071

cała parafia

1933-1941

CHAP

3174, 3175

tylko Brundorf

1935-1940

CHAP

3174, 3175

tylko Kiernica

Śluby:

Lata skrajne

wgląd

oznaczenie AGAD, FS lub CHAP

uwagi

1662-1754

AGAD

FS

364, 365, 366 765899, 2328821

cała parafia

1755-1816

AGAD

FS

349

765902, 2328819

cała parafia

1785-1833

AGAD

FS

350, 351, 352 2328822

tylko Gródek

1785-1833

AGAD

FS

367

2328822

tylko Lubień

1785-1833

AGAD

FS

368

2328822

tylko Uherce

1785-1833

AGAD

373

tylko Doliniany
i Popiele,

1785-1833

AGAD

371

tylko Ebenau
i Stodółki

1786-1833

AGAD

372

tylko Czerlany, Artyszczów i Małkowice

1787-1833

AGAD

FS

370

2328822

tylko Burgthal
i Haliczanów

1788-1833

AGAD

FS

369

2328822

tylko Brundorf
i Kiernica

1816-1821

FS

CHAP

765902, 2386971 912, 913, 914, 915, 916, 917

cała parafia

1816-1874

FS

CHAP

2328820

912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 2159, 2144

cała parafia

1823-1828

FS

CHAP

2386971

918, 919, 920

cała parafia

1830-1865

FS

CHAP

2386971, 2386972, 2386973

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952

cała parafia

1867

FS

CHAP

2386973

952

cała parafia

1833-1846

AGAD

CHAP

353

922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 931, 932

cała parafia

1846-1863

AGAD

354

tylko Gródek

1846-1863

AGAD

FS

356

2328820

tylko wsie

1864-1874

AGAD

CHAP

355

951, 952, 2159, 2144

cała parafia

1868-1871

FS

CHAP

2395110

2159

cała parafia

1873-1875

FS

CHAP

2395110

2144, 2159

cała parafia

1874-1889

FS

CHAP

2395107

2144, 2159, 2165, 2166

cała parafia

1876-1891

FS

CHAP

2395111, 2395112 2144, 2159, 2164, 2165, 2166

cała parafia

1889-1904

FS

CHAP

2395656

2144, 2163, 2164, 2165, 2350, 2352

cała parafia

1893

FS

CHAP

2395111

2164

cała parafia

1895-1900

FS

CHAP

2395111

2163, 2164

cała parafia

1901-1913

FS

CHAP

2395657, 2395658

2352, 2355, 2356

cała parafia

1903

CHAP

3085

cała parafia

1904-1921

CHAP

2679

cała parafia

1905

CHAP

3085

cała parafia

1914-1928

CHAP

2658, 2659

cała parafia

1929-1937

CHAP

3071

cała parafia

Zgony:

Lata skrajne

wgląd

oznaczenie AGAD, FS lub CHAP

uwagi

1771-1784

AGAD

FS

357

765900, 765903, 2328820

cała parafia

1785-1833

AGAD

FS

361

765900, 2328821

tylko Zawidowice, Lubień, Drozdowice
i Porzecze

1785-1833

AGAD

FS

369

765900

tylko Brundorf
i Kiernica

1787-1833

AGAD

FS

370

765900, 2328822

Tylko Burgthal i Haliczanów

1785-1833

AGAD

FS

371

765900, 2328822

tylko Ebenau
i Stodółki

1785-1833

AGAD

FS

372

765900, 2328822

tylko Czerlany, Artyszczów i Małkowice

1785-1833

AGAD

FS

373

765900

tylko Doliniany
i Popiele

1785-1833

AGAD

FS

368

2328822

tylko Uherce

1800-1833

AGAD

FS

358, 359

765903, 2328820, 2328822

tylko Gródek

1816- 1821

FS

CHAP

2386971

912, 913, 914, 915, 916, 917

cała parafia

1823- 1828

FS

CHAP

2386971

918, 919, 920

cała parafia

1830-1840

FS

CHAP

2386971

921, 922, 923, 924, 925

cała parafia

1833-1846

AGAD

FS

CHAP

360

2328820, 765903 922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 931, 932

cała parafia

1848-1884

FS

CHAP

765903, 2386972

931, 934, 935, 936, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 2159, 2165, 2166

cała parafia

1845-1855

AGAD

FS

362

765903, 2328821

tylko wsie

1855-1891

AGAD

FS

CHAP

363

2328821

942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 2159, 2164, 2165, 2166

cała parafia

1860-1865

FS

CHAP

2386973

948, 949, 950, 951, 952

cała parafia

1867

FS

CHAP

2386973

952

cała parafia

1868-1871

FS

CHAP

2395110

2159

cała parafia

1870-1905

FS

CHAP

2395656

2348

tylko Gródek

1873-1900

FS

CHAP

2395110, 2395111, 2395112

2159, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167

cała parafia

1901-1913

FS

CHAP

2395657, 2395658 2352, 2355, 2356

cała parafia

1903

CHAP

3085

cała parafia

1905-1933

CHAP

2716

tylko Gródek

1905

CHAP

3085

cała parafia

1914-1928

CHAP

2658, 2659

cała parafia

1929-1937

CHAP

3071

cała parafia

2. Na miejscu

a) Centralne Historyczne Archiwum Państwowe we Lwowie) Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie:

lata

oznaczenie

uwagi

1787-1944

618/2/3649

Urodzenia tylko Drozdowice (?)

1787-1942

618/2/3649

Zgony tylko Drozdowice (?)

1790-1944

618/2/3649

Śluby tylko Drozdowice (?)

1844-1851

201/4a/1315

tylko Gródek urodzenia

1854-1870

201/4a/1320

tylko Gródek zgony

1863-1872

201/4a/1323

tylko Gródek urodzenia

1864-1872

201/4a/1325

tylko wsie

1872-1879

201/4a/1328

tylko Gródek urodzenia

1879-1888

201/4a/1329

tylko Gródek urodzenia

1891-1944

618/2/3518

tylko Doliniany zgony

1891-1943

618/2/3994

Zgony tylko Brundorf

1891-1943

618/2/3994

Zgony tylko Burgthal

1891-1943

618/2/3518

Zgony tylko Ebenau

1891-1902

618/2/3994

Zgony tylko Uherce

1892-1944

618/2/3518

Zgony tylko Artyszczów

1892-1939

618/2/3518

zgony tylko Haliczanów(?)

1892-1933

618/2/3518

Zgony tylko Małkowice

1892-1912

618/2/3518

Zgony tylko Popiele

1892-1944

618/2/3518

Zgony tylko Stodółki

1892-1940

618/2/3518

Zgony tylko Zawidowice

1895-1944

618/2/3994

zgony tylko Kiernica

1900-1912

618/2/3518

Zgony tylko Porzecze Lubieńskie

1905

618/2/3518

Zgony tylko Kosowiec

1912-1944

618/2/3644

tylko Doliniany i Popiele urodzenia

1922-1944

618/2/3624

Śluby cała parafia

1933-1944

618/2/3775

zgony tylko Małkowice

1933-1944

618/2/3625

Zgony tylko Gródek

1933-1944

618/2/3775

Zgony tylko Uherce

1934-1944

618/2/3956

Urodzenia tylko Czerlany

1934-1944

618/2/3956

Uherce tylko urodzenia

1938-1944

618/2/3623

tylko Gródek urodzenia

b) Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie
Istnieją dwie możliwości dotarcia do metrykaliów:
– księgi do samodzielnego przeglądania są udostępniane bezpłatnie w formie mikrofilmów po uprzedniej telefonicznej rezerwacji czytnika mikrofilmów. Czas oczekiwania na czytnik mikrofilmów to ok. 8-9 miesięcy. Mikrofilmów nie trzeba zamawiać z wyprzedzeniem. Wydawane są od razu po zamówieniu.
– odpłatne poszukiwania genealogiczne. Szczegóły tej możliwości zostaną przedstawione po przesłaniu szczegółowego zgłoszenia według schematu: „Imiona i nazwiska osób poszukiwanych”, „dokładna bądź orientacyjna datę urodzenia/ślubu/zgonu”, „miejscowość/parafia rodzenia/ślubu/zgonu”. W wypadku poszukiwań osób objętych przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (czyli dotyczące osób żyjących), istnieje wymóg poświadczenia bezpośredniego pokrewieństwa z osobą poszukiwaną. W przypadku poszukiwania osób zmarłych wystarczy przesłać akt zgonu.

Zasób Archiwum Baziaka – Zespół LXIV Gródek Jagielloński

nr

nazwa zespołu po polsku

daty skrajne

zakres

Mf

1

wykaz urodzeń

1792-1850

Gródek

50(1)

2

Księga Zapowiedzi

1799-1826

Gródek + wsie

 

51(2)

3

wykaz zgonów

1826-1910

Gródek + wsie

50(3), 51(3)

3a

Księga Zapowiedzi

1827-1833

Gródek + wsie

51(3a)

4

Księga Zapowiedzi

1833-1847

Gródek + wsie

51(4)

5

Księga Zgonów

1844-1854

Gródek

52(5)

6

Księga Zapowiedzi

1847-1858

Gródek + wsie

51(6)

7

wykaz urodzeń

1851-1910

Gródek + wsie

50(7)

8

wykaz ślubów

1851-1942

Gródek + wsie

51(8)

9

protokoły przedślubne

1857-1860

Gródek + wsie

51(9), 52

9a

protokoły przedślubne

1861-1866

Gródek + wsie

51(9a), 52

10

Księga Zapowiedzi

1858-1875

Gródek + wsie

51(10),52

11

wykaz zapowiedzi

1875-1944

Gródek + wsie

52(11)

12

wykaz urodzeń

1893-1946

Gródek + wsie

50(12)

13

wykaz zgonów

1894-1946

Gródek + wsie

50(13), 51(13)

14

Księga Zapowiedzi

1897-1918

Gródek + wsie

51(14), 52(14)

15

Księga Urodzeń (brudnopis)

1897-1909

Gródek + wsie

52(15), 53(15)

16

Księga Urodzeń (brudnopis)

1906-1909

Gródek + wsie

52(16), 53(16)

17

Księga Urodzeń (brudnopis)

1909-1913

Gródek + wsie

53(17)

18

Księga Urodzeń (brudnopis)

1913-1916

Gródek + wsie

53(18)

 

19

Księga Urodzeń (brudnopis)

1917-1924

Gródek + wsie

53(19)

20

Księga Zapowiedzi

1919-1938

Gródek + wsie

53(20)

21

Księga Urodzeń

(brudnopis?)

1924-1945

Gródek + wsie

53(21), 54(21)

21

Księga Zmarłych

(brudnopis?)

1941-1945

Gródek + wsie

53(21), 54(21)

22

Księga Chorych

1932-1944

Gródek + wsie

57(22), 58(22)

23

Księga Zapowiedzi

1938-1946

Gródek + wsie

52(23)

24

Księga Urodzeń

1938-1942

Gródek + wsie

54(24)

25

Księga Urodzeń

1938-1945

1938-1945 Burgthal, Stodółki

1938-1944 Ebenau

1938 Gródek,  Brundorf, Czerlany, Doliniany, Popiele Drozdowice, Uherce

 

54(25)

25

Księga Ślubów

1938

Gródek + wsie

54(25)

25

Księga Zmarłych

1938

Gródek + wsie

54(25)

26

Księga Urodzeń

1938-1939

Gródek + wsie

54(26)

26

Księga Ślubów

1938-1939

Gródek + wsie

54(26)

26

Księga Zmarłych

1939

Gródek + wsie

54(26)

27

Księga Urodzeń

1940

Gródek, Gródek, Czerlany, Doliniany, Popiele, Kiernica, Uherce, Zawidowie

54(27)

27

Księga Ślubów

1940

Gródek + wsie

54(27)

27

Księga Zmarłych

1940

Gródek, Czerlany, Ebenau, Stodółki, Uherce

54(27)

28

Księga Urodzeń

1940-1942

1940-1941 Gródek, Czerlany, Burgthal

1941 Artyszczów, Brundorf, Drozdowice, Ebenau, Stodółki, Uherce

1940-1942 Doliniany

54(28)

28

Księga Ślubów

1941

Gródek + wsie

54(28)

28

Księga Zmarłych

1941

Gródek + wsie

54(28)

29

Księga Urodzeń

1939, 1941-1946

Gródek + wsie

54(29)

30

wykaz ślubów

1942-1946

Gródek + wsie

51(30)

31

Księga Urodzeń

1941-1942

1940-1942 Czerlany

1941-1942 Gródek

1942 Artyszczów, Burgthal, Doliniany, Popiele, Ebenau, Stodółki, Uherce

51(31)

31

Księga Ślubów

1942

Gródek + wsie

51(31)

31

Księga Zmarłych

1942

Gródek + wsie

51(31)

32

Księga Urodzeń

1943

Gródek + wsie

54(32)

32

Księga Ślubów

1943

Gródek + wsie

54(32)

32

Księga Zmarłych

1943

Gródek + wsie

54(32)

33

Księga Urodzeń

1944

Gródek + wsie

54(33)

33

Księga Ślubów

1944

Gródek + wsie

54(33)

33

Księga Zmarłych

1944

Gródek + wsie

54(33)

34

Księga Urodzeń

1945-1946

1945-1946 Gródek, Czerlany

1945 Doliniany, Artyszczów, Burgthal, Uherce, Stodółki, Ebenau

54(34)

34

Księga Ślubów

1945-1946

Gródek + wsie

54(34)

34

Księga Zmarłych

1945-1946

1945-1946 Gródek, Czerlany, Brundorf

1945 Doliniany, Czerlany, Artyszczów, Burgthal, Stodółki, Uherce

54(34)

35

spis parafian, wykaz rodzin

1857-1955

miasto Gródek

54(35), 55(35)

36

spis parafian, wykaz rodzin

1857-1955

Artyszczów, Brundorf, Drozdowice, Kiernica

54(36), 55(36)

37

spis parafian, wykaz rodzin

1857-1955

Czerlany

54(37), 55(37)

38

spis parafian, wykaz rodzin

 

Przedmieście Czerlańskie

54(38), 55(38)

39

spis parafian, wykaz rodzin

 

Przedmieście Czerlańskie

54(39), 55(39)

40

spis parafian

 

Gródek, Przedmieście Czerlańskie

55(40),
 56(40)

41

spis parafian, wykaz rodzin

 

Doliniany i Popiele

55(41), 56(41)

42

spis parafian, wykaz rodzin

 

Przedmieście Lwowskie

55(42), 56(42)

43

spis parafian, wykaz rodzin

 

Przedmieście Lwowskie

55(43), 56(43)

44

spis parafian

 

Przedmieście Lwowskie

55(44), 56(44)

45

spis parafian, wykaz rodzin

 

Podgaj

56(45), 57(45)

46

spis parafian, wykaz rodzin

 

Podgaj

56(46), 57(46)

47

spis parafian, wykaz rodzin

 

Przedmieście Zastawskie

56(47), 57(47)

48

spis parafian, wykaz rodzin

 

Przedmieście Zastawskie

56(48), 57(48)

49

spis parafian, wykaz rodzin

 

Stodółki

57(49)

50

spis parafian, wykaz rodzin

 

Uherce

57(50)

51

spis parafian, wykaz rodzin

 

Uherce

57(51)

52

spis parafian, wykaz rodzin

1876-1944

Ebenau, Burgthal

57(52)

53

Księga Bierzmowanych

1851-1922

Gródek + wsie

57(53), 58(53)

 

54

Księga Obcych

1910-1938

 

brak

55

Metryki różne

1925-1944

Gródek

 

Pełen zasób Archiwum Baziaka tutaj: SPIS

c) Urząd Stanu Cywilnego III Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 w Warszawie
Znajdują się tam jedna księga urodzeń z parafii Gródek Jagielloński wyłącznie dla Burgthalu z lat 1886-1942 i Vorderbergu z lat 1887–1926.
Urząd Stanu Cywilnego będzie przechował te księgi urodzeń przez 100 lat od zamknięcia ksiąg tj. do 1942 r. Po tym roku dopiero zostanie przekazana do Archiwum Głównego Akt Dawnych i udostępniona.

Dziękuję Pani Ewie Marciniak za pomysł, na którym się wzorowałem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *