Przejdź do treści

archiwa ksiąg parafii

  • przez

Wskutek zmian granic i utraty przez Polskę Kresów Wschodnich rozproszeniu uległy akta parafii rzymskokatolickich na tych ziemiach. Część pozostała na miejscu, część zabrali ze sobą księża i parafianie do nowych siedzib na Ziemiach Odzyskanych. Nie inaczej było z księgami parafialnymi z Gródka Jagiellońskiego. Ostatecznie te w Polsce zostały złożone w następujących miejscach:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, ul. Długa 7, 00-263 Warszawa
tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93, e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/KLwo301new.xml
Archiwum i Biblioteka Kurii Arcybiskupiej, ul. Mickiewicza 85, 37-600 Lubaczów,
Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Plac Katedralny 4 a, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 66 94 w. 38, e-mail: archiwum@przemyska.pl
–  Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka ul. Bobrzyńskiego 10, 30-348 Kraków, tel. 12 252 35 60 lub 12 421 84 40 w. 10, e-mail: archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl

Pozostałe akta parafii znajdują się na Ukrainie w:
– Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie – adres: pl. Saborny 3a, 79000 m. Lwów – 8, e-mail: archives2000@gmail.com, email: office@cdial.org.ua,
– Archiwum Państwowe Lwowskiego Województwa, ul. Podwalna 13, 79008 Lwów, tel. 00380-322-72-0030.

udostępnianie w Polsce:
Jak powiadomiło Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD):
– wszelkie księgi metrykalne i akta parafialne zawierające dane osobowe, od zamknięcia których nie upłynęło jeszcze 100 lat nie są udostępniane, jednakże może wykonać odpisy poszczególnych wpisów po podaniu konkretnych nazwisk,
posiada księgi metrykalnie jedynie do 1891 r., po tym roku znajdują się w archiwum we Lwowie,
– księgi urodzeń miasta Gródka z lat 1803-1807 zaginęły,
– nie posiada ślubów z roku 1905,
– posiada spis imienny parafian parafii Gródek Jagielloński z lat ok. 1839-1939, jednakże ze względu na zły stan zachowania go nie udostępnia, spis ten nie ma indeksu osobowego a w sprawie ustalenia, czy określone nazwisko pojawia się w tym spisie należy napisać do archiwum.

W Archiwum Baziaka istnieją dwie możliwości dotarcia do metrykaliów:
1) Księgi do samodzielnego przeglądania są udostępniane bezpłatnie w formie mikrofilmów po uprzedniej telefonicznej rezerwacji czytnika mikrofilmów. Czas oczekiwania na czytnik mikrofilmów to ok. 8-9 miesięcy. Inwentarz ksiąg jest dostępny na miejscu.
2) Odpłatne poszukiwania genealogiczne. Szczegóły tej możliwości zostaną przedstawione po przesłaniu szczegółowego zgłoszenia według schematu: „Imiona i nazwiska osób poszukiwanych”, „dokładna bądź orientacyjna datę urodzenia/ślubu/zgonu”, „miejscowość/parafia urodzenia/ślubu/zgonu”.
Odpłatne poszukiwania genealogiczne w zasobie archiwum są prowadzone poprzez operatora “Genealogia Kresowa F.U.”
Odpłatność poszukiwań – dowiadywać się na miejscu.
W przypadku odnalezienia wpisu wystawiany jest bezpłatny uwierzytelniony wypisu z księgi metrykalnej; za dopłatą – cyfrowa reprodukcja.
W wypadku zainteresowania rozpoczęciem poszukiwań należy dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki na konto. Tytuł przelewu: “poszukiwania genealogiczne [Imię i Nazwisko osoby zlecającej poszukiwania]”. Czas rozpatrzenia sprawy to ok 2 tygodnie.
Końcowe rozliczenie poszukiwań następuje po odnalezieniu dokumentów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *