Przejdź do treści

Ściągnij

  • przez

Tutaj będę umieszczał wszystko inne niekoniecznie związane z Dolinianami, nie tylko znalezione w sieci

1. Lirenka – Wieniec pieśni na uroczystość wiosenną Dziatwy w układzie na dwa głosy – pieśni
2. Zygmunt Wyroberg – O roztrzepanej Wini i Józiu złośniku – bajka
3. Spis Rodzin Wojskowych wywiezionych do ZSRR (tylko nazwiska A-G)
4. Oscar Kolberg – Ruś Czerwona – występowanie nazwisk (część książki dotycząca występowania nazwisk – warto spróbować, może jest tutaj Wasze nazwisko)
5. Wincenty Styś – Emigracja ludności wiejskiej
6. Wincenty Styś – Metryki Józefińskie i Franciszkańskie jako źródła do historii gospodarczej Galicji
7. Wincenty Styś – Reforma rolna jako walka z przeludnieniem wsi
8. Wincenty Styś – Rozdrobnienie gruntów chłopskich
9. Wincenty Styś – Struktura rolna Polski
10. Wincenty Styś – Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa (niepełne)
11. Wincenty Styś – Wstęp do praktycznego wykładu teorii produkcji rolnej
12. Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami – Galicja
a. Bukowina
b. Galicja
c. zestawienie sądów starostw urzędów i posterunków
13. sprawozdanie dyrekcji państwowego gimnazjum w Gródku Jagiellońskim za lata 1931-1932
14. Tadeusz Wawrzyński – Akta oddziałów piechoty 1918-1939 – tutaj m. in. wzmianka o aktach 26 pp z Gródka Jagiellońskiego
15. Bazy archiwów polskich z 2007 r. – pomoc w wyszukiwaniu źródeł
16. Przewodnik po polskich źródłach archiwalnych – pomoc w wyszukiwaniu źródeł
17. DL. Steuert – Rada sąsiada w chorobach inwentarza – trochę z przymrużeniem oka na wesoło opisane choroby zwierząt domowych
18. Maria Wende-Sokalowa – Fizyka dla samouków cz. 1 – takie podręczniki powinny być w szkole!
19. Józef Nusbaum-Hilarowicz – Zoologia dla klas wyższych szkół średnich – jak wyżej
20. Antoni Scheider – Skorowidz miejscowości powiatów Gródek i Grybów (na stronach 387 i 390 Doliniany)
21. Józef Mikułowski-Pomorski – Uprawa roli i roślin – rzeczowe opracowanie dla rolników okresu przedwojennego, wskazówki i wiedza zawarta w tej książce sprawia, że nie jeden współczesny podręcznik pali się ze wstydu; okazuje się, że jest możliwe wytwarzanie płodów rolnych bez wszechobecnych skażeń spowodowanych tzw. środkami ochrony roślin
22. Kronika parafialna Gródka JagiellońskiegoLiber memorabilium parochialis eccl. Grodecensis – pochodzi z zasobu Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze (Akta parafii katolickiej Gródek Jagielloński, zespół 111, sygnatura PGJ-kat 1). Format A4, oprawa płócienna twarda. Kronika liczy 99 stron. Pierwsza strona – tytułowa, od strony 2 do 24 – tekst po łacinie – opisano historię parafii od roku 1389 do 1861. Od połowy strony 24 do 97 wpisy w języku polskim – obejmują lata 1894-1940. Na luźnej kartce (s. 98-99) opisano wydarzenia z okresu 13.09.1941-8.08.1943 r. Dostępna również na: http://archiwumkresowe.pl/liber-memorabilium-parochialis-ecclesiae-grodecensis-czyli-grodek-jagiellonski-i-dawna-polska-na-100-skanach/
23. Tadeusz Miller – 3000 lat Państwa Polskiego jakiego nie znamy – ciekawe spojrzenie na nasze dzieje pod kątem naszego słownictwa, polecam
24. Węgierski Jerzy – AK na zachód od Lwowa  – tutaj tylko Gródek, bardzo dobre i ważne opracowanie działalności AK tego obszaru
25. Węgierski Jerzy – W lwowskiej Armii Krajowej – bardzo dobre, starannie odtwarzane i ważne opracowanie działalności AK tego obszaru
26. Theodor Preiss II – Chronik von Wanowitz – Dzieje Wojnowic (koło Kietrza) na 100 lecie katolickiego kościoła parafialnego, maszynopis po niemiecku
27. Jerzy Sperka – Panowie z Zubrzy. Z dziejów szlachty ruskiej pochodzenia śląskiego – o osadnictwie śląskim na ziemi czerwieńskiej, o rodzinie Zubrskich
28. Rafał Hryszko -Terra Leopoliensia – Aurifondina Ianuensium – ciekawa opowieść o kupcach z Genui na ziemiach polskich oraz znanym za czasów Kazimierza Jagiellończyka Cristoforo San Remo i jego sporze ze szlachtą 

zesłańcy Sybiru z Rodatycz – może ktoś rozpozna swoich przodków?

zesłańcy Sybiru z Rodatycz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *