Przejdź do treści

Doliniany w aktach IPN

  • przez

Instytut Pamięci Narodowej posiada w swoich zbiorach akta dotyczące spraw związanych z mieszkańcami Dolinian – oto one:

1. Materiały operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach z lat 1948-1967 przechowywane w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Sygn IPN Ka 03/715

Tytuł: Akta kontrolne śledztwa w sprawie służby w milicji ukraińskiej, przynależności do terrorystyczno-faszystowskiej organizacji “banderowców”, współpracy z Gestapo, udziału w ujęciu osób narodowości polskiej i żydowskiej w miejscowości Doliniany (woj. lwowskie) w latach 1939-1943, prowadzonego przeciwko: Osoba Józef vel Osada Jan, imię ojca: Jan, ur. 22-08-1922 r., tj. oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 1 pkt 2 Dekretu z dnia 11-12-1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Dekretu z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

Patrz: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=1017851&q=doliniany&page=1&url=[|typ=0]

2. Akta Wojskowego Sądu Okręgowego w Łodzi z roku 1945, przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Sygn IPN BU 827/2106

Tytuł: Akta w sprawie karnej przeciwko: plutonowy Szczepan Bedryj, imię ojca: Piotr, ur. 24-12-1913 r., oskarżony o krytyczne wypowiedzi nt. Rządu Tymczasowego, PPR i ZSRR w trakcie służby w 1 Szkolnej Dywizji Piechoty w 1945 r. oraz o bezprawne przechowywanie amunicji – na podstawie art. 97 § 1 KKWP, art. 4 § 1 p. a Dekretu PKWN z dn. 30-10-1944 r.

Patrz: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=4186337&q=bedryj&page=1&url=[|typ=0]

3. Materiały operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach z lat 1949-1975 przechowywane w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Sygn IPN Ka 028/559

Tytuł: Kwestionariusz ewidencyjny dot. Bedryj Szczepan, imię ojca: Piotr, ur. 24-12-1913 r. Kontrola operacyjna byłego członka AK w czasie II wojny światowej, podejrzanego o utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego z Zarządem Głównym AK w Londynie oraz byłymi członkami AK na terenie kraju

Patrz: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=1039817&q=bedryj&page=1&url=[|typ=0]

4. Materiały operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie z lat 1958-1959 przechowywane w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Sygn IPN Kr 010/9164 t. 1

Tytuł: Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna dot. Szczepan Bedryj, imię ojca: Piotr, ur. 24-12-1913 r. Kontrola operacyjna byłego dowódcy grupy dywersyjno-sabotażowej Armii Krajowej w m. Gródek Jagielloński, podejrzanego o nielegalne posiadanie broni.

Patrz: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=2014672&q=bedryj&page=1&url=[|typ=0]

5. Materiały operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie z roku 1967 przechowywane w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Sygn IPN Kr 010/9164 t. 2

Tytuł: Materiały operacyjne dot. Szczepan Bedryj, imię ojca: Piotr, ur. 24-12-1913 r. Kontrola operacyjna byłego dowódcy grupy dywersyjno-sabotażowej Armii Krajowej w m. Gródek Jagielloński.

Patrz: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=2014673&q=bedryj&page=1&url=[|typ=0]

6. Materiały operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu z lat 1952-1954 przechowywane w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Sygn IPN Wr 012/2068

Tytuł: Akta śledztwa ws. rozpowszechniania fałszywych wiadomości na temat stosunków na linii Państwo i kościół oraz mającej rzekomo wybuchnąć wojnie przeciwko ZSRR prowadzonego przeciwko: Głogiewicz Jan, imię ojca: Jan, ur. 24-12-1901 r., tj. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa za art. 22 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r.

Patrz: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=271878&q=g%C5%82ogiewicz&page=1&url=[|typ=0]

7. Materiały operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu z lat 1950-1955 przechowywane w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Sygn IPN Wr 011/842

Tytuł: Materiały operacyjne dot. Jacheć Józef, imię ojca: Antoni, ur. 20-03-1922 r., byłego członka AK na terenie pow. Gródek Jagielloński, rozpracowywanego w ramach środowiska WiN na terenie pow. głubczyckiego.

Patrz: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=251293&q=jache%C4%87&page=1&url=[|typ=0]

8. Materiały operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu z lat 1950-1954 Sygn IPN Wr 0010/42

Tytuł: Teczka personalna informatora pseudonim “Sroka” dot. Lechowicz Stanisław, imię ojca: Alojzy, ur. 27-04-1922 r.

Patrz: http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=224431&q=lechowicz%20stanis%C5%82aw&page=2&url=[|typ=0]

9. Materiały operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu z lat 1983-1990 Sygn IPN Wr 010/1796

Tytuł: Teczka kontaktu operacyjnego pseudonim “Janek” dot. Trusz Piotr, imię ojca: Jan, ur. 11-07-1918 r.

Patrz:

https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=226651&q=trusz%20piotr&page=1&url=[|typ=0]

Nie są to pewnie wszystkie akta w zasobach IPN. Zachęcam do samodzielnego przeszukiwania. Przepatrzenie wszystkiego wymaga czasu. Należałoby wszystkie nazwiska i imiona z Dolinian sprawdzać, czy to na pewno oni (czy nie jest to zbieżność imion i nazwisk).

Niestety dostęp do akt jest ograniczony. Jak zostałem powiadomiony –

„[…] mając na uwadze zakres przedmiotowy Pana zainteresowań, oraz uwzględniając regulacje prawne, którym podlega procedura udostępniania do wglądu materiałów, jakie znajdują się w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, proszę o złożenie wniosku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 2, tzw. wniosek naukowy bądź wniosku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 3, tzw. wniosek dziennikarski ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 152 z późn. zm.).

W myśl art. 36 ust. 4 pkt. 2b Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z dnia 18 grudnia 1998 roku, do powyższych wniosków powinna zostać dołączona rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego lub upoważnienie redakcji albo wydawcy. poważnienie redakcji albo wydawcy.

Formularze ww. wniosków do pobrania:

1. http://ipn.gov.pl/pl/archiw/udostepnianie/rodzaje-realizowanych-w/27546,NAUKOWCY-Wniosek-o-udostepnienie-dokumentow-w-celu-prowadzenia-badan-naukowych.html

2. http://ipn.gov.pl/pl/archiw/udostepnianie/rodzaje-realizowanych-w/27547,DZIENNIKARZE-Wniosek-o-udostepnienie-dokumentow-w-celu-publikacji-materialu-pras.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *