Doliniańscy

Rodzina czerwonoruska Doliniańskich wywodzi swe nazwisko od wsi Doliniany. Używała przydomek Skarbek- Habdank – Abdank.
Tytuł baronowski otrzymała 10.02.1782 r. nadaniem Andrzejowi in Doliniany-Doliniańskiemu z predykatem wohlgeboren (wielmożny).
Podstawą nadania tytułu były m.in.: patent szlachecki z 1775 roku, potwierdzenie szlachectwa przez magnatów, stanowisko radcy trybunału lwowskiego oraz zasługi dla dworu cesarskiego. Obdarowany otrzymał w 1787 roku tytuł arcypodczaszego wielkiego koronnego galicyjskiego, a z nim ubogacenie herbu. W polu I umieszczono symbol urzędu podczaszego, w kolejnych pięciu polach godła z herbu nadanego w 1782 roku.

herb Abdank rodziny Doliniańskich z książki Szymona Okólskiego „Orbis_Poloni”

                            Herb z nadania urzędu arcypodczaszego

   Herb z nadania w 1782

Blazon: Tarcza dzielona w krzyż z polem sercowym. W polu I, czerwonym, łękawica srebrna (Abdank); w polu II, czerwonym, na murawie zielonej, baran stojący srebrny (Junosza); w polu III, błękitnym, podkowa złota barkiem w doł, z krzyżem srebrnym między ocelami (Jastrzębiec); w polu IV, błękitnym, półksiężyc złoty z takąż gwiazdą między ramionami (Leliwa); w polu V, czerwonym, miecz srerbny o rękojeści złotej, między dwoma półksiężycami złotymi barkami do siebie (Ostoja). Nad tarczą korona baronowska, opleciona sznurem pereł, a nad nią trzy hełmy w koronach, z których klejnoty: klejnot I: łękawica srebrna, klejnot II: pięć piór strusich, czerwone między złotymi, klejnot III: jastrząb ze złożonymi skrzydłami, dzwonkami na nogach, trzymający w prawej łapię podkowę z krzyżem jak w godle. Labry prawe czerwone, podbite srebrem, lewe błękitne, podbite złotem.
Tarcza zyskała dwie bordiury: zewnętrzną błękitną w trójkąty złote, wewnętrzną czerwoną w kwadraty srebrne. Pod tarczą umieszczono zewnętrzne oznaki godności – czarki z herbami Królestwa Galicji i Lodomerii. Klejnoty bez zmian.
Symbolika: Herb zawiera skrócony wywód genealogiczny obdarowanego. Jego herb rodowy znajduje się w polu sercowym. Herb matki, Józefy Malickiej, znajduje się w polu II. Herb babki ojczystej, Katarzyny Goławskiej, znajduje się w polu III. Herb babki macierzystej, Anny z Łysakowskich, znajduje się w polu IV. Herb prababki ojczystej, Urszuli Przyuskiej, znajduje się w polu V.

Legenda herbu Abdank
Zgodnie z legendą herbową Przodek Abdanków Skuba zabił wawelskiego smoka. Herb pierwotnie nazywał się Skubów, od imienia założycieli. Skuba na rozkaz Kraka zaszył w baranią skórę siarkę i tak przyrządzoną podrzucił smokowi wawelskiemu. Smok po zjedzeniu siarki poczuł wielkie pragnienie i rzucił się do Wisły, wypijając łapczywie wielkie ilości wody. Pił aż pękł. W nagrodę za zgładzenie potwora otrzymał od Kraka herb z literą W na pamiątkę węża (smoka). Inni jednak twierdzą, że litera ta od nazwy Wawelu pochodzi (herbarz Paprockiego).
W innej wersji przedstawiony jest jako człowiek niezwykłej siły, który herb otrzymał za to, że w Alemanii (Niemczech), na oczach własnego pana, tamtejszego mocarza pokonał. Również ta legenda rozgrywa się w pogańskich czasach.
Trzecia wersja mówi o Skubie, sarmackim dowódcy , dowodzącym hufcem znad Wisły, rzeki zwanej także Wandalem. Właśnie od Wisły – Wandalu chorągiew pułku Skuby znaczona była „słowiańską” literą W. Za dzielne czyny wojenne literę tę nadano Skubie w herbie.
Legenda mówi o poselstwie Skarbka z Góry do cesarza Henryka V w czasie wojny Bolesława Krzywoustego z Niemcami. Cesarz chcąc zaimponować polskiemu posłowi bogactwem, pokazywał mu wielkie skrzynie pełne złota. Skarbek zdjął wówczas z palca pierścień i ze słowami “idź złoto do złota, my Polacy bardziej się w żelazie kochamy i żelazem bronić się będziemy” wrzucił go do cesarskiego skarbca. Zaskoczonemu cesarzowi nie pozostało nic innego jak odrzec tylko “Hab dank” i od tych słów właśnie zmieniono pierwotne zawołanie herbu Skubów na Habdank.
 Jak przypuszcza jeden z największych polskich heraldyków, Władysław Semkowicz, do końca XIII wieku łękawica była odwrócona (kształt litery M). Ukształtowanie się herbu w obecnej postaci nastąpiło na przełomie XIII i XIV stulecia, a związane było z umieszczeniem klejnotu w formie plastycznej na hełmie. Łękawicę w kształcie litery W było dużo łatwiej przymocować, niż formę poprzednią. Nowy wizerunek został następnie przeniesiony na tarczę.
Herbem tym pieczętowały się najczęściej rodziny mieszkające na ziemi krakowskiej, kaliskiej, sieradzkiej, sandomierskiej oraz na Mazowszu i w Prusach Królewskich. Po unii w Horodle, w roku 1413, herb Awdaniec został przyjęty przez rodziny litewskie. Awdańcem posługiwalo się około 200 rodzin szlacheckich.

Za:
http://www.dobra.org/documents/szlachty.html
http://www.wladcy.myslenice.net.pl/Polska/zalaczniki/herb%20Abdank.htm

Odnalezieni przeze mnie Doliniańscy:

 1. W Słowniku staropolskich nazw osobowych w tomie I zeszycie I na stronie 498 odnaleźć można Jana Pyrkę Doliniańskiego (z Dolinian) urodzonego w roku 1470, 

2. z książki Jerzego Sewer hr. Dunin-Borkowskiego pn. „Genealogia żyjących utytułowanych rodów polskich z 1895 r.” można odnaleźć takich Doliniańskich:

  • – Aleksander Walenty – pan Dolinian 1577 r., ożenił się z Katarzyną Łowicką herbu Nałęcz,
  • – Syn Aleksandra, Krzysztof był panem Dolinian i części Stańkowych 1648 r., ożenił się z Urszulą Przeuską herbu Ostoja,
  • – Syn Krzysztofa, Felicjan był panem Dolinian i skarbnikiem ziemi lwowskiej 1688 r., ożenił się z Katarzyną Goławską herbu Jastrzębiec,
  • – Syn Felicjana, Józef był panem Dolinian był sędzią kapturowym od 1733 r., skarbnikiem lwowskim 1737 r., cześnikiem żydaczowskim, ożenił się z Józefą Malicką herbu Junosza,
  • – Syn Józefa, Andrzej Seweryn ur. w 1739 r. zmarł w 1815 r. został baronem galicyjskim w dniu 10.12.1782 r., był panem Dolinian, vice-gerensem lwowskim 1762 r., komornikiem granicznym lwowskim i żydaczowskim 1765, pisarzem gr. lwowskim 1772, c.k. radcą apelacyjnym galicyjskim 1775, c.k. rzecz radcą najwyższym trybunału sprawiedliwości 1775, członkiem stanów galicyjskich z grona magnatów, podczaszym w koronie galicyjskiej 04.04.1787 r. , rzecznikiem deputatu stanu magnatów wydziału galicyjskiego 1784-1791, ożenił się z Barbarą Tchórzewską, herbu Rogala,
  • – Syn Andrzeja Seweryna, baron Wincenty zmarły w 1837 r. był panem Dolinian, ożenił się z Marią Felicją Drohojską herbu Korczak,
  • – Syn Wincentego, baron Seweryn, urodzony w 1814 r. był panem Dolinian i Popiel, był oficerem wojsk polskich w 1831 r., członkiem od 1867 potem prezesem rady powiatowej gródeckiej, delegatem towarzystwa kredytowego ziemskiego w latach 1871-1873, ożenił się z Bronisławą Kozłowską,
  • – Syn Andrzeja Seweryna, baron Wincenty, urodzony w 1829 r. był c.k. pozasłużbowym kapitanem wojsk austriackich.

Zachowały się dwa listy Andrzeja Seweryna Doliniańskiego w Archiwum Radziwiłłów w Archiwum Głównym Akt Dawnych pod oznaczeniem 3127a. Pierwszy to prośba o oddanie poddanego z Dolinian z 02.08.1776 r. Bazylego (Wasyla) Demko a drugi z 17.05.1767 r., skierowany do siostry (brak imienia) to radość z powodu jej ślubu.


Doliniańscy właścicielami Dolinian byli na pewno jeszcze w 1897 r., jak informuje Jan Bigo w opracowaniu pn. ,,Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami – Galicja i Bukowina […]”.

48-page-001

Chrzty Doliniańskich w księdze rzymskokatolickiej z Gródka Jagiellońskiego:


Zapowiedzi ślubne z 1847 r. Seweryna Doliniańskiego z Bronisławą Kozłowską w księdze rzymskokatolickiej z Gródka Jagiellońskiego:

1 komentarz do “Doliniańscy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *