Przejdź do treści

mapy

  • przez

1. mapa Wołczuchy-Doliniany-Popiele-Bratkowice z mapy austriackiej z lat 1763-1787 ze strony www.mapire.eu

mapa Wołczuchy-Doliniany-Popiele-Bratkowice z mapy austriackiej z lat 1763-1787 ze strony www.mapire.eu

2. powiększona mapa Dolinian z mapy austriackiej z lat 1763-1787 ze strony www.mapire.eu

3. arkusz mapy austriackiej z tzw. Katastru Austriackiego Kummersberg, Carla von z 1855 roku pod nazwą ,,Bl. 21. Umgebungen von Lemberg, Janów, Jaworów, Sądowa Wisznia und Gródek” Carla von z 1855 roku wzięta ze strony http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=43404&from=pubindex&dirids=11&lp=221  gdzie można uzyskać lepszą jakość, tutaj Doliniany zakreślone na czerwono

4. Reprodukcja mapy austriackiej z 1914 r. Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1922 r. Doliniany zostały zakreślone na czerwono http://polski.mapywig.org/news.phpreproducja mapy austriackiej z 1914 r. Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1922 r. Doliniany

5. Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1935 r. dotycząca obszarów Jaworów-Gródek Jagielloński. Doliniany zostały zakreślone na czerwono http://polski.mapywig.org/news.php

mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1935 r..jpg

6. Mapka Dolinian ze strony www.kami.net.pl

mapka Dolinian ze strony www.kami.net.pl

7.Mapa powojennych Dolinian ze strony www.mapire.eu . Doliniany wchłonęły wieś Popiele i kolonię Głęboka.

katastralna mapa Dolinian (powojenna) ze strony www.mapire.eu

8. Doliniany na tle zmiany granic Polski i utraty Małopolski Wschodniej na rzecz ZSRR ze strony www.odkrywca.pl

Doliniany na tle zmiana granic Polski

9. mapa administracyjna Polski z roku 1935 – pas 49 słup 37 (Jaworów-Janów-Sądowa Wisznia-Gródek Jagielloński)

10. mapa administracyjna Polski z roku 1935  (mapa Przemyśl-Lwów-Stryj)

11. atlas geograficzny Galicji pas 5 słup X (Jaworów-Gródek)

12. Kataster Galicyjski z Archiwum Narodowego w Krakowie – Bratkowice z częścią Dolinian – Głęboką

  1. Oddział Kartograficzny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego – Rodatycze-Wołczuchy-Doliniany-Gródek, mapa topograficzna dostępna na stronie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/140929/edition/118104

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *