Przejdź do treści

księgi metrykalne Dolinian

  • przez

Ludzka pamięć jest ulotna. Kiedy urodziło się nasze rodzeństwo czy rodzice prawie każdy zna. Kiedy urodzili lub zmarli nasi dziadkowie? Już nie każdy. A pradziadkowie? Większość imion nie zna, a prapradziadków nie zna prawie nikt.
Po latach nieszczęść jakie spotkały każdą, nie tylko polską rodzinę, zwłaszcza w okresie II wojny światowej, Polacy zaczęli odtwarzać dzieje swoich rodzin, spisywać przekazy ustne członków rodziny… ale ustalenie życia przodków z głowy jest niemożliwe.
Z pomocą przychodzą nam księgi metrykalne prowadzone przez duchownych różnych wyznań. Na szczęście dla potomków i obecnych mieszkańców byłego powiatu gródeckiego po pożodze wojennej akta ocalały. Część znajduje się w obecnych granicach Polski a część pozostała na miejscu i znajduje się we Lwowie na Ukrainie.
Zbiory Archiwum Głównego Akt Dawnych zostały udostępnione w naszej sieci. Te znajdujące się na Ukrainie, są złożone we Lwowie Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy.

Skany ksiąg parafialnych Gródka Jagiellońskiego ze zbiorów AGAD a dotyczące Dolinian znajdują się tutaj:
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/KLwo301new.xml :

Sygn.: 339 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna chrztów dla całej parafii: 1770-1777, wieś Doliniany 1776-1784
Sygn.: 349 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla całej parafii: wpisy wspólne 1755-1777, wieś Doliniany 1776-1784
Sygn.: 345 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla wsi Doliniany 1833-1844
Sygn.: 347 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi wchodzących w skład parafii tutaj tylko wieś Doliniany 1844-1863
Sygn.: 353 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla wsi Doliniany 1833-1845
Sygn.: 356 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi wchodzących w skład parafii, tutaj tylko wieś Doliniany 1846-1863
Sygn.: 357 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla całej parafii: wpisy wspólne 1771-1777, wieś Doliniany 1776-1784
Sygn.: 360 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla wsi Doliniany 1833-1846
Sygn.: 362 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów dla wsi wchodzących w skład parafii, tutaj tylko wieś Doliniany 1846-1855
Sygn.: 363 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi wchodzących w skład parafii, tutaj tylko wieś Doliniany 1884-1887
Sygn.: 373 Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń 1785-1833, ślubów 1785-1833 i zgonów 1786-1833 tylko dla wsi: Doliniany i Popiele

Na stronie AGAD http://www.agad.gov.pl/inwentarze/ALeo303.xml jest też:

Sygn.: 65 : Par. Gródek Jagielloński, dekanat Gródek Jagielloński; Status animarum, [Spis imienny parafian] ok. 1839-1939, wieś Doliniany, s. 163 niestety księga w bardzo złym stanie; nie udostępnia się skany również nie zostały wykonane.

Jak czytać takie księgi zwłaszcza, że są po łacinie? Z pomocą przychodzą nam różne opracowania. W szczególności polecam:
1. Słownik terminologii „ochrzczenia” łac.-pol.
http://genepedia.pl/index.php/S%C5%82ownik_terminologii_%E2%80%9Eochrzczenia%E2%80%9D_%C5%82ac.-pol
Pobierz tutaj
2. Status społeczny w księgach metrykalnych
http://genealodzy.wroclaw.pl/2510/statusspolecznywksiegachmetrykalnych
Pobierz tutaj
3. Jak czytać metryki w języku łacińskim – warsztaty
https://docplayer.pl/23673448-Lodz-24-lutego-2009-r-jak-czytac-metryki-w-jezyku-lacinskim-warsztaty.html
Pobierz tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *